<![CDATA[Fòram na Gàidhlig]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram Tue, 23 Jan 2018 16:57:55 +0100 Smartfeed Extension for phpBB 3.1 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/styles/prosilver//images/fng_logo.png <![CDATA[Fòram na Gàidhlig]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram gd-GB Tue, 23 Jan 2018 16:57:55 +0100 60 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halò bhuamsa! :: Author MacFhraing]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23188#p23188
Ged nach robh Gàidhlig a-staigh againn dar a bha mi nam bhalachan, bha gu leòr mun cuairt oirnn`sa choimhearsnachd. Bhiodh boireannach à Leòdhas a' gabhail cùram rium fhèin 's mo bhràthair agus ga bruidhinn rinn, agus chaidh mi tro thaobh na Gàidhlig an dà chuid sa bhun-sgoil agus an àrd-sgoil. Eadar cùram Leòdhasach, àrach Aillseach, tidsearan-sgoile à Ratharsair is an t-Eilean, bliadhna a' fantainn an Uibhist agus cèile Tirisdeach, chanainn-s' gu bheil mo dhual-chainnt beagan troimh-chèile, ach nì mi mo dhìcheall faclan Aillseach a chleachdadh. Tha ùidh fharsaing agam ann an cultar na Gàidhealtachd, gu h-àraidh ann am beul-aithris agus òrain traidiseanta. Tha mi nam neach-chiùil cuideachd, agus cluichidh mi ceòl traidiseanta air a' ghiotàir. Is caomh leam a bhith a' cur ri leasachadh na Gàidhlig mas urrainn dhomh!]]>
no_email@example.com (MacFhraing) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23188#p23188 Mon, 08 Jan 2018 16:38:15 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23188#p23188
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halò bhuamsa! :: Reply by faoileag]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23190#p23190
'S e eachdraidh gu math inntinneach a th' agad, a' faighinn do chuid Gàidhlig bho bhunan cho eadar-dhealaichte!
Tha sinn fìor thoilichte daoine cho fileanta fhaicinn air an Fhòram. An dòchas gum bi cuspairean ann anns am bi ùidh agad :D , agus gum bi thu cuideachd nad chuideachadh dhuinne ma bhios ceistean-cànain againn, no ceistean-dualchainnt! :spors:]]>
no_email@example.com (faoileag) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23190#p23190 Mon, 08 Jan 2018 18:45:37 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23190#p23190
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halò bhuamsa! :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23192#p23192 ]]> no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23192#p23192 Wed, 17 Jan 2018 14:35:39 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3185&p=23192#p23192 <![CDATA[Coinneamhan air Skype / Skype Meetings :: Group Skype for beginners :: Reply by Tilly]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=33&t=2558&p=23181#p23181
A bheil thu deanamh ur toisichear Skype comhradh? Tha thu fios agad?

tha mi ag obair air Can Seo agus tha mi air Program sia. 'S toigh leam cleachdadh

Tapadh Leat

Do you know if there is a new beginner Skype group starting soon? I have just begun learning through Can Seo and I am on Episode 6 so not very far along and would like to practice a little.

Thank you

Tilly]]>
no_email@example.com (Tilly) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=33&t=2558&p=23181#p23181 Wed, 27 Dec 2017 16:55:37 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=33&t=2558&p=23181#p23181
<![CDATA[Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News :: Còsagach :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=3&t=3183&p=23182#p23182 no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=3&t=3183&p=23182#p23182 Wed, 27 Dec 2017 17:44:25 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=3&t=3183&p=23182#p23182 <![CDATA[Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts :: Are there any films made in Gàidhlig language? :: Reply by Mairead]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23179#p23179 Secret of Kells ann an DVD? (Sa Ghàidhlig - tha an DVD agam fhathast sa Bheurla.) Choimhead mi Song of the Sea anns a' BhBC Alba an-diugh, ach chan eil mi a' lorg fiosrachadh air loidhne mu na eadar-theangachaidhean.]]> no_email@example.com (Mairead) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23179#p23179 Mon, 25 Dec 2017 12:50:46 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23179#p23179 <![CDATA[Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts :: Are there any films made in Gàidhlig language? :: Reply by ~Sìle~]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23180#p23180
Mairead wrote:Qr Bbpost A Shìle, càite a bheil mi a lorg Secret of Kells ann an DVD? (Sa Ghàidhlig - tha mi an DVD fhathast sa Bheurla.) Choimhead mi Song of the Sea anns a' BhBC Alba an-diugh, ach chan eil mi a' lorg fiosrachadh air loidhne mu na eadar-theangachaidhean.


Cheannaich mi e bho Amazon nuair a bha ... it was first released. Scottish Gaelic was one of the options available on the DVD. I believe Comhairle Nan Leabraichean also sold copies. I wish they had done the same for "Òran na Mara", but this did not appear to be the case. Now, I just record the re-runs on BBC Alba, including today's showing of "Òran na Mara".

Sorry for the English, I can read Gaelic far better than I can compose it.]]>
no_email@example.com (~Sìle~) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23180#p23180 Sun, 24 Dec 2017 21:36:57 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23180#p23180
<![CDATA[Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts :: Are there any films made in Gàidhlig language? :: Reply by Mairead]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23183#p23183
~Sìle~ wrote:Qr Bbpost
Mairead wrote:Qr Bbpost A Shìle, càite a bheil mi a lorg Secret of Kells ann an DVD? (Sa Ghàidhlig - tha mi an DVD fhathast sa Bheurla.) Choimhead mi Song of the Sea anns a' BhBC Alba an-diugh, ach chan eil mi a' lorg fiosrachadh air loidhne mu na eadar-theangachaidhean.


Cheannaich mi e bho Amazon nuair a bha ... it was first released. Scottish Gaelic was one of the options available on the DVD. I believe Comhairle Nan Leabraichean also sold copies. I wish they had done the same for "Òran na Mara", but this did not appear to be the case. Now, I just record the re-runs on BBC Alba, including today's showing of "Òran na Mara".

Sorry for the English, I can read Gaelic far better than I can compose it.


Huh, the Gaelic option isn't available on my DVD of Secret of Kells. At least, not on my Region 1 copy - I will have to track down my British one and see if it's any different.]]>
no_email@example.com (Mairead) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23183#p23183 Sun, 31 Dec 2017 10:49:32 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23183#p23183
<![CDATA[Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts :: Are there any films made in Gàidhlig language? :: Reply by An Gobaire]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23184#p23184
https://www.youtube.com/watch?v=sGkzZ75Kg4I&t=2340s]]>
no_email@example.com (An Gobaire) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23184#p23184 Fri, 05 Jan 2018 17:37:32 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=9&t=3164&p=23184#p23184
<![CDATA[Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions :: ceist air "gus / in order to" :: Author ithinkitsnice]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23185#p23185
Rinn mi sin gus an d' fhuair mi seo. = I did that until I got this.
Rinn mi sin gus sin fhaighinn. = I did that in order to get that.


Bha mi a' smaoineachadh, a bheil ciall gu tur eadar-dhealaichte ann eadar an da 'gus' an sin sa Ghàidhlig, no an canadh tu gur e "I did that in order that I got this" a th' ann sa chiad fhear aig an aon àm?

An adhbhar a tha mi a' faighneachd, 's ann a tha mi airson rudeigin leithid "…in order that [x] was/will/would BE [whatever]" ràdh. Tha fios a'm gum b' urrainn dhomh sin a dèanamh le "ach gun" (m.e. "…ach gun robh iad toilichte"), ach an tèid "gus" obrachadh mar sin le "bi" cuideachd?

m.e. Am bi iad seo ag obair? (dearg air rudan mì-chinnteach)

Rinn mi sin gus an robh iad toilichte. = I did that until they were happy / …in order that they were happy. [?]
Rinn mi sin ach gun robh iad toilichte. = I did that in order that they were happy.
Rinn mi sin gus robh iad toilichte. = I did that in order that they were happy. [?]

No a bheil dòighean eile ann?]]>
no_email@example.com (ithinkitsnice) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23185#p23185 Sat, 06 Jan 2018 14:43:25 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23185#p23185
<![CDATA[Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions :: ceist air "gus / in order to" :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23186#p23186
You could also use:

airsons 's gum biodh...
a chum 's gum biodh...
ach am biodh...
feuch am biodh...
ag amas gum biodh...]]>
no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23186#p23186 Sun, 07 Jan 2018 17:11:47 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23186#p23186
<![CDATA[Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions :: ceist air "gus / in order to" :: Reply by ithinkitsnice]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23187#p23187
Ach mar sin — rud eile a bha mi a' faighneachd — am bi, can, "…gus an robh iad toilichte" ag obair mar an dà chuid "…until they were happy" *agus* "…in order that they were happy", no dìreach "…until…"?]]>
no_email@example.com (ithinkitsnice) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23187#p23187 Sun, 07 Jan 2018 18:44:55 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23187#p23187
<![CDATA[Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions :: ceist air "gus / in order to" :: Reply by faoileag]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23189#p23189 until agus so that.

Le so that tha e cumanta an tràth cumhach(conditional) a chleachdadh, mar a rinn Gun Chleoc gu h-àrd.

Rinn mi sin gus an tàinig an dorchadas - I did it until darkness came
Rinn mi sin gus am biodh tu toilichte. I did that so that you would be happy / to make you happy.

Footnote:

My Gaelic-speaking grandparents' generation, and also my (less Gaelic=-speaking) parents, here in the HIghlands, often used until for so that. There can in fact be a certain overlap anyway:

Come over here to the light till I see you better. (Purpose, not time.)
Go over to the fire till you get warm.(With a sense of purpose rather than time, but it will also take time.)]]>
no_email@example.com (faoileag) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23189#p23189 Mon, 08 Jan 2018 18:27:40 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23189#p23189
<![CDATA[Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions :: ceist air "gus / in order to" :: Reply by ithinkitsnice]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23191#p23191 no_email@example.com (ithinkitsnice) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23191#p23191 Mon, 08 Jan 2018 19:09:14 +0100 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=11&t=3184&p=23191#p23191