<![CDATA[Fòram na Gàidhlig]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram Wed, 18 Jul 2018 04:57:10 +0200 Smartfeed Extension for phpBB 3.1 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/styles/prosilver//images/fng_logo.png <![CDATA[Fòram na Gàidhlig]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram gd-GB Wed, 18 Jul 2018 04:57:10 +0200 60 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halò! :: Reply by Steafan Uallas]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23393#p23393
I have been occasionally practicing my Gaelic over the past few years, but more recently I've been listening to the Speaking Our Language series on my way to and from work every day. This helps a lot! I am understanding more each day, and it's becoming easier to recognize words, phrases, and sentence structure. I'm happy with it.

I was just looking at SMO distance courses as well today. I'm thinking about enroling in An Cùrsa Inntrigidh. Has anyone here done An Cùrsa Inntrigidh?

Thanks!
Steve]]>
no_email@example.com (Steafan Uallas) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23393#p23393 Thu, 28 Jun 2018 16:27:21 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23393#p23393
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halò! :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23394#p23394 ]]> no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23394#p23394 Thu, 28 Jun 2018 18:16:00 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23394#p23394 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halò! :: Reply by Steafan Uallas]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23395#p23395 no_email@example.com (Steafan Uallas) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23395#p23395 Thu, 28 Jun 2018 20:58:46 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23395#p23395 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halò! :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23398#p23398 viewtopic.php?f=6&t=3221

Thanks a lot for the detailed review, I am sure that many others will find this helpful too!]]>
no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23398#p23398 Fri, 29 Jun 2018 09:50:32 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=2674&p=23398#p23398
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Feasgar math, a h-uile duine! :: Author Polyglottery]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23401#p23401
is mise Selçuk ('s e Turcach a tha nam ainm), agus tha mi trì bliadhna fichead a dh'aois. Is mise oileanach cànanais san Oilthigh Potsdam, anns a' Ghearmailt, a th' annam, ach is ann à Stuttgart (a' Ghermailt) a tha mi. Tha mi anns an Argantain a-nis a chionn an iomaide. Bha mi ag ionnsachadh Gàidhlig fad o (bhon a bha mi dhà bhliadhna deug a dh'aois) more or less...

Uill, a dh'innse na fhirinn, cha tòisich mi lem ionnsachadh (really, fully) ach mìos air ais. Fhuair mi sin taic, Akerbeltz, Scottish Gaelic Grammar Wiki, msaa. Fhuair mi am Fòram na Gàidhlig gearmailteach bliadhna air ais cuideachd, ach cha bu misneachd agam gus a sgrìobhadh sam "Bòrd-Brath" chuige seo. Fhuair mi am Fòram na Gàidhlig seo an-diugh!

Is aithne dhomh "Machair", "Bannan", agus Julie Fowlis. Thuit mi ann an gaol leis a' cheòl ghàidhlig!

Co-dhiù, seo mise. Taing airson ur leughadh!

Hi and good afternoon,
I am Selçuk (a Turkish name), and I am 23 years old. I am a linguistics student at Potsdam University in Germany, but I am actually from Stuttgart, Germany. Currently, I am in Argentina for an exchange. I have been learning Gaelic for a long time (since I was 12 years old), more or less...

Well, to be honest, I have only begun really, fully learning Gaelic a month ago. That was when I found taic, Akerbeltz, SG Grammar Wiki, etc. I also found a German Gaelic Forum a year ago, but I had no courage to post there until today. What's more, today I found this Gaelic forum!

I know of "Machair", "Bannan", and Julie Fowlis. And I absolutely LOVE Scottish-Gaelic music!

Anyway, this is me. Thanks for reading!

no_email@example.com (Polyglottery) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23401#p23401 Mon, 02 Jul 2018 23:09:54 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23401#p23401
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Feasgar math, a h-uile duine! :: Reply by faoileag]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23403#p23403
Tha sinn toilichte gu bheil thu ag ionnsachadh na Gàidhlig agus gun do lorg thu sinn. :-)

Leis gu beil ainm Turcach ort, is far-ainm Polglottery, agus thu ag ionnsachadh cànanachas ann am Berlin, dè na cànanan a tha agad, gu ìre co-dhiù? Gearmailtis, le cinnt, agus Beurla, agus Turcais cuideachd? Tha daoine againn air an Fhòram aig a bheil iomadh cànan, leithid Ruisis no Seicis.


A warm welcome to you. We're happy that you're learning Gaelic and that you have found us.
As you have a Turkish name, and the nickname Polyglottery, and are studying linguistics in Berlin, what languages to you speak, to some extent at least? Definitely German, and English, and also Turkish? We have people here with many languages, such as Russian and Czech.
]]>
no_email@example.com (faoileag) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23403#p23403 Tue, 03 Jul 2018 00:57:37 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23403#p23403
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Feasgar math, a h-uile duine! :: Reply by Polyglottery]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23405#p23405
Tha thu ceart, tha Gearmailtis, agus Beurla, agus Turcais agam; tha mi fileanta (neo bhon ghlùn) sna cànanan sin. Tha Spàinntis mhath (gu ìre) agam cuideachd, ach chan eil mi fileanta idir.

A bharr, dh'ionnsaich mi Fraingis, agus Cròthaisis, agus Arabais, agus Maltais; agus corra fhacal Suòmaise, agus Cainnte-Shanais Gearmaltaich. Cha do dh'ionnsaich mi Ruisis, ged a bha mi air clasaichean Ruisise bliadhna.

'S thusa fhèin? Dè na cànanan a th' a'ad-sa?

Thanks, Faoileag! (By the way, please do correct my mistakes, everyone!) I, too, am very happy!

Indeed, I speak German, English, and Turkish; and I am fluent (or native) in these languages. I also speak good Spanish (more or less), but I am not fluent at all.

I have moreover learnt French, Croatian, Arabic, Maltese; a few words of Finnish, and of the German Sign Language. I did not learn Russian, although I was in Russian classes for a year.

And what about you? What languages do you speak?
]]>
no_email@example.com (Polyglottery) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23405#p23405 Tue, 03 Jul 2018 06:05:47 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23405#p23405
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Feasgar math, a h-uile duine! :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23407#p23407
Thuit mi ann an gaol leis a' cheòl ghàidhlig!


Thuit agus mise ;)

Nach math gu bheil iomadh cànan agam cuideachd - chleachd mi fhìn làrach-lìn akerbeltz aig an àm.

Seo beagan cheartachaidhean dhut:

'S e ainm Turcach a th' ann / Seo ainm Turcach

Tha mi nam oileanach aig Oilthigh Photsdam / 'S e oileanach aig Oilthigh Photsdam ... a th' annam

Tha mi anns an Argantain a-nis air sgàth / ri linn iomlaide

Cha do thòisich mi ... ach

Fhuair mi lorg air taic, ....

Fhuair mi lorg air Fòram na Gàidhlig seo an-diugh!

Innis dhuinn ma tha ceist sam bith agad mun dèidhinn - tha thu a' dèanamh glè mhath! :moladh:]]>
no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23407#p23407 Tue, 03 Jul 2018 10:45:49 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23407#p23407
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Feasgar math, a h-uile duine! :: Reply by Polyglottery]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23408#p23408
Dè tha am facal fillte "faigh lorg" a' ciallachadh, agus dè tha "faigh" a-mhàin a' ciallachadh?
"to find (after searching)", vs. "to find (stumble upon); receive"?]]>
no_email@example.com (Polyglottery) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23408#p23408 Tue, 03 Jul 2018 18:01:32 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23408#p23408
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Feasgar math, a h-uile duine! :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23409#p23409
You should also find "faigh greim air" interesting in this context - "greim" means "grip" etc, but there is no verb for it, so it gets combined with "faigh" to mean "catch, grab, grip" as a verb.]]>
no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23409#p23409 Tue, 03 Jul 2018 20:00:30 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3222&p=23409#p23409
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Author Dabhidh]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23402#p23402
Gu màirnealach....

:roll:]]>
no_email@example.com (Dabhidh) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23402#p23402 Tue, 03 Jul 2018 00:11:27 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23402#p23402
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by faoileag]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23404#p23404
Fàilte glè chridheil ort!

Tha sin math - tha thu ag ionnsachadh Gàidhlig! :moladh:
Sgrìobh rudeigin an seo bho àm gu àm!
Tha sinn toilichte cuideachadh.

Hi Daibhidh, a very warm welcome!
That's good - you're learning Gaelic!
Write something here from time to time.
We're happy to help!
]]>
no_email@example.com (faoileag) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23404#p23404 Tue, 03 Jul 2018 01:03:43 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23404#p23404
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23406#p23406 ]]> no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23406#p23406 Tue, 03 Jul 2018 10:35:48 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23406#p23406 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by Dabhidh]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23411#p23411 Bha m'athair neach-labhairt gàidhlig a An t-Eilean Sgitheanach

Many thanks
My father was a Gaelic speaker from the Isle of Skye]]>
no_email@example.com (Dabhidh) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23411#p23411 Wed, 04 Jul 2018 22:27:55 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23411#p23411
<![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by Dabhidh]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23412#p23412 no_email@example.com (Dabhidh) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23412#p23412 Wed, 04 Jul 2018 22:39:20 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23412#p23412 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23413#p23413 no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23413#p23413 Thu, 05 Jul 2018 11:04:47 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23413#p23413 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by Dabhidh]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23414#p23414 ]]> no_email@example.com (Dabhidh) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23414#p23414 Thu, 05 Jul 2018 23:28:30 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23414#p23414 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by GunChleoc]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23415#p23415 ]]> no_email@example.com (GunChleoc) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23415#p23415 Fri, 06 Jul 2018 10:58:35 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23415#p23415 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by MacFhraing]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23416#p23416 ]]> no_email@example.com (MacFhraing) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23416#p23416 Sun, 08 Jul 2018 15:54:43 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23416#p23416 <![CDATA[Cuir nan aithne / Introductions :: Halo :: Reply by Dabhidh]]> http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23417#p23417
(Half Gaelic is better than no Gaelic!)

(I read the Gaelic for that in one of my Gaelic books but can't find it now, so I made that grammar up!!)

:cuidich:]]>
no_email@example.com (Dabhidh) http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23417#p23417 Tue, 10 Jul 2018 23:03:19 +0200 http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=1&t=3223&p=23417#p23417