Search found 49 matches

by JLBeale
Thu Oct 17, 2013 12:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Sgeul an deilbh - Story of the picture
Replies: 31
Views: 17903

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Seo an sgeulachd èibhinn mu rud a thachair rinn anns an Lùnastal fhad 's a bha sinn a' dèanamh aon de turasan a' champaidh air a' bhlàr againn ann an Algonquin Park. Nach ann rinn a thacair an rud agus seo aon de na rudan craicte air an robh sinn a' tuiteam. http://stevenbeale.com/Photos/R109C/R109C...
by JLBeale
Mon Sep 23, 2013 12:33 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: What does it mean? Various questions
Replies: 200
Views: 30549

Re: What does it mean? Various questions

'S e 'machinery' an chiad rud gun tàinig a-steach m' inntinn ach san fhaclair le Colin Mark:

uidheamachd = control(s)
by JLBeale
Wed Aug 21, 2013 12:44 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Expressions
Replies: 10
Views: 3085

Re: Expressions

A-nis ar leam gu bheil ciallachadh na h-earrainn agam.
by JLBeale
Tue Aug 20, 2013 12:21 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Expressions
Replies: 10
Views: 3085

Re: Expressions

Maise = ornament agus maise gnùis = cosmetics. The sentence is describing what strange things women do in a spa or cosmetic appointment or something similar. So after being sunk in mud neck-deep, I'm assuming that: "... agus dh'fhalbh an tè nach tàinig, mas fhìor, riamh dhachaigh ..." is meaning tha...
by JLBeale
Tue Aug 20, 2013 12:02 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Expressions
Replies: 10
Views: 3085

Re: Expressions

Feumaidh mi airson a bhith cinnteach gun a bheil mi a' tuiginn seo mar bu chòir. An urrainn do "... agus dh'fhalbh an tè nach tàinig, mas fhìor, riamh dhachaigh ..." a bhith " ... and one were left (in a state) apparently not how they came (from home) ... " a chiallachadh? Tha an rosgrann air fad a'...
by JLBeale
Wed Jul 24, 2013 12:28 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 34179

Re: Group Skype for beginners

Tapadh leibh a Mhàiri, sgrìobhidh mi gu Dùghlas.
by JLBeale
Tue Jul 23, 2013 9:26 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 34179

Re: Group Skype for beginners

Mu dheireadh bidh tìm a' foghnadh gu cunbhalach a-rithist \:D/
A bheil Group Skype a' dol fhathast? 'S urrainn dhomh a bhith a' cur romham ann gach Didòmhnaich san àm ri teachd faisg ach 25 an Lùnastal :D
'S mise beale.jennifer441 air Skype.
by JLBeale
Wed Jun 05, 2013 11:25 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 34179

Re: Group Skype for beginners

Glé mhath!
9pm GMT + 1 .... Am biodh 5pm EDT a tha an ionnanachd ri seo? Would this be equivalent to 5pm EDT?
'S dòcha gum bi mi ann ma bhios cuimhne agam air an t-ainm-cleachdaidh 's am facal-faire agam. I'll be there if I can remember my username and password.
by JLBeale
Fri Apr 19, 2013 3:49 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh
Replies: 81
Views: 14072

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Like the sound Shatner's dingle-dangle makes re: his turkey frying commercial :lol:
by JLBeale
Thu Apr 18, 2013 7:27 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh
Replies: 81
Views: 14072

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Ma dh'fhaoidte:

Tha an draibhear a' dèanamh toirm mhath leis clagadh na dùdaiche.

...
by JLBeale
Sun Apr 14, 2013 4:28 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh
Replies: 81
Views: 14072

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Tapadh leat, agus sa phlural (daoine cridheile?) agus sa genitive singular feminine (taigh na mnà cridheile??)?? Bhon brath mu dheireadh Fhaoileig: According to strict grammar-book rules: -a in plural only on one-syllable adjectives. Lenition of adjectives in plural only after nouns with slender la...
by JLBeale
Sun Apr 14, 2013 3:55 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209489

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Is ann mu dheireadh mar a tha as t-earrach a-muigh 's a tha na h-eòin a' ceileireadh labhar le nach i ach a' toiseachadh.

It's finally spring-like outside and the birds are singing loud being that the nice weather is just starting.
by JLBeale
Sun Apr 14, 2013 3:38 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh
Replies: 81
Views: 14072

Re: Roinnt fhaclan ri 'n eadar-theangachadh

Agus chan eil iad san docamaid a chuir thu ann. Nach atharraich -eil/-ail uair sam bith? Ach chunnaic mi anns an Fhaclair Bheag gun urrainn -e a chuir 'nan deireadh, ach chan eil fhios agam cùine... :( Dhan bhuadhair choimeasach 's fheabhasach cleachdaidh sibh an deireadh leis '-e': -Bhiodh iad nas...
by JLBeale
Tue Apr 09, 2013 12:16 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 30875

Re: Facail Co-Cheangailte

eagnaidheachd
by JLBeale
Mon Apr 01, 2013 11:15 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 30875

Re: Facail Co-Cheangailte

fireannta