Search found 311 matches

by Coinneach Cìr
Sat May 28, 2011 11:45 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: la math
Replies: 4
Views: 4376

Re: la math

Fàilte oirbh Aonghais! :)
by Coinneach Cìr
Sat May 28, 2011 11:28 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: hi, hello and so on ;)
Replies: 5
Views: 4325

Re: hi, hello and so on ;)

Fàilte oirbh! :)
by Coinneach Cìr
Sat May 28, 2011 11:27 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: caraid ùr
Replies: 3
Views: 4129

Re: caraid ùr

Halò a Shìne, math ur faicinn an seo! Tha Sìne ag ionnsachadh Gàidhlig ann an clas agam is mar sin tha mi 'n dòchas gum bi sibh snog rithe. Tha mi duilich nach eil mi fhìn air a bhith sgrìobhadh mòran an seo ach tha mi a cur romham barrachd a sgrìobhadh! Hello Sìne good to see you here! Sìne is lear...
by Coinneach Cìr
Sat May 28, 2011 10:32 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Drochaid tarsainn Uisge Èire air an A939 eadar Inbhir Narann
Replies: 3
Views: 3293

Re: Drochaid tarsainn Uisge Èire air an A939 eadar Inbhir Na

Dealbhan math a Ghràisg, dè dh'adhbhraich am milleadh sin, tubaist chàr? Tha mi 'n dòchas gum faigh iad air a chur ceart a dh'aithghearr mura h-eil iad air sin a dhèanamh mar thà.
by Coinneach Cìr
Thu May 26, 2011 9:07 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Campa Òigridh ¦ Youth Camp
Replies: 0
Views: 3191

Campa Òigridh ¦ Youth Camp

Fiosrachadh bho Chomunn na Gàidhlig; Campa nan Deugairean: 1mh – 5mh An Lùnastal 2011 Tha Campa nan Deugairean fosgailte do dhaoine òga sam bith – balaich agus clann-nighean, bho air feadh Alba, aig am bheil an comas Gàidhlig a bhruidhinn agus a tha aig ìre àrd-sgoil (aoisean 12 – 17 bliadhna). Ged ...
by Coinneach Cìr
Wed Dec 22, 2010 11:58 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgoil Choimhearsnachd
Replies: 3
Views: 2923

Re: Sgoil Choimhearsnachd

'S e mi fhìn a bhios a teagaisg an Tae Kwon Do, tha mi 'n dòchas ur faicinn ann! =]
by Coinneach Cìr
Thu Nov 04, 2010 1:02 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgeama Taic nan Oileanach
Replies: 0
Views: 2986

Sgeama Taic nan Oileanach

Tuilleadh air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig;
http://www.gaidhlig.org.uk/Default.aspx ... ang-GA.htm
by Coinneach Cìr
Fri Oct 29, 2010 8:12 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 147570

Re: Sùil air a' mhearachd

Aidh 's e mi fhìn a ghabh an dealbh seo, cha b' urrainn dhomh creidsinn cho dona is a bha an soidhne seo nuair a chunna mi e! Ceud taing airson a chur an àrd, bha còir agamsa a bhith air smaoineachadh air....
by Coinneach Cìr
Mon Oct 18, 2010 10:54 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: 'What's Gaelic for Propoganda?'
Replies: 10
Views: 4226

Re: 'What's Gaelic for Propoganda?'

Thug an sreath seo gàire orm! :lol:
by Coinneach Cìr
Mon Oct 18, 2010 10:41 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ballrachd bhòrd-stùiridh Chomunn na Gàidhlig
Replies: 4
Views: 2576

Re: Ballrachd bhòrd-stùiridh Chomunn na Gàidhlig

In English basically Comunn na Gàidhlig are seeking members for their Board of Directors. Although you could tr*nsl*t* comunn to association an English name should not be used to refer to the organisation. :) The post and advert are Gàidhlig only to reflect the Gàidhlig knowledge required for the po...
by Coinneach Cìr
Mon Oct 18, 2010 11:43 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ballrachd bhòrd-stùiridh Chomunn na Gàidhlig
Replies: 4
Views: 2576

Ballrachd bhòrd-stùiridh Chomunn na Gàidhlig

A Chàirdean, Tha Comunn na Gàidhlig a' sireadh dà bhall bhòrd-stiùiridh. Tuilleadh bhon ceangal a leanas; http://www.cnag.org.uk/fiosrachadh/sanasanobrach/ballrachd.php Tha Comunn na Gàidhlig a’ sireadh dà bhall airson a’ Bhòrd Stiùiridh bho Foghar 2010. Tha sinn a’ sireadh iarrtasan bho neach sam b...
by Coinneach Cìr
Fri Oct 15, 2010 3:51 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Tesco nan Innseagan ann an Inbhir Nis
Replies: 4
Views: 2358

Re: Tesco nan Innseagan ann an Inbhir Nis

Tha e ro anmoch a-nis co-dhiù saoilidh mi.
by Coinneach Cìr
Mon Oct 11, 2010 1:53 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Pròiseact Sgoil Choimearsnachd ann an Glaschu
Replies: 0
Views: 2653

Pròiseact Sgoil Choimearsnachd ann an Glaschu

A bheil duine agaibh ann an / faisg air Glaschu deònach a bhith teagaisg sa sgoil choimhearsnachd seo?
http://www.glaschu.org/sgoil_choimearsnachd.htm