Search found 507 matches

by *Alasdair*
Mon Oct 30, 2017 12:44 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Is there anywhere to read news, sports news, music news etc in Gàidhlig on the internet?
Replies: 12
Views: 14558

Is there anywhere to read news, sports news, music news etc in Gàidhlig on the internet?

Tha seirbheis naidheachd ùir ann a-nis: Naidheachdan: AAA [An-dè, An-diugh agus A-màireach]. Gheibh sibh dha na duilleagan aca an seo: Twitter: twitter.com/NaidheachdanAAA Facebook: facebook.com/NaidheachdanAAA Tha naidheachdan a' dol air soundCloud cuideachd - https://soundcloud.com/user-292845895 ...
by *Alasdair*
Fri Jun 06, 2014 1:21 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391299

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Also, I think it's an t-aimsir . I thought so too, but just recently I was looking more into noun genders, and apparently nominative feminine nouns don't have an t- after all...? Just an . That's what all my books seem to say. Can someone confirm this? weather = aimsir the weather = an aimsir of th...
by *Alasdair*
Wed Jun 04, 2014 2:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 391299

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mis' ag ionnsachadh na Innis Tìleas an-dràsta. Chaidh mi ann an uiridh dà thuras agus chuir an cànan aca iongnadh orm - tha i cho inntinneach. Gu h-àraid an dòigh as am bithear a' cruthachadh facail ùra. Bhiodh e fìor mhath nan dèanadh sinn an aon rud le Gàidhlig! I'm learning Icelandic. I went ...
by *Alasdair*
Wed Nov 07, 2012 7:55 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: La sortie d'Harry Potter en breton
Replies: 9
Views: 6439

Re: La sortie d'Harry Potter en breton

Cheannaich mise fear agus tha e cho math ris an dreach Beurla - 's e eadar-theangachadh gu math dlùth a th' anns an leabhar. Chan eil fhiosam dè is coireach nach eil dreach Gàidhlig ann, thuirt JK fhèin gum biodh e math nam foillseachadh cuidegin tionndadh Ghàidhlig! 'S dòcha nach eil Bloomsbury ro ...
by *Alasdair*
Wed Jan 11, 2012 11:53 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A history of Scottish languages - parts 9 and 10
Replies: 2
Views: 2786

Re: A history of Scottish languages - parts 9 and 10

Inntineach gu leòr, an sreath buileach. M.e.: Although Scots is also recognised by the UK government as a minority language of the UK warranting official protection and recognition, the British government only signed chapter 2 of the [European Charter for Regional or Minority Languages] in respect ...
by *Alasdair*
Mon Jan 02, 2012 11:33 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ur!
Replies: 9
Views: 6845

Re: Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ur!

Nollaig Chridhei is Bliadhna Mhath Ur dhuibh uile.
by *Alasdair*
Wed Nov 30, 2011 8:08 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ca bheil mo bheurla.com?
Replies: 7
Views: 3590

Re: Ca bheil mo bheurla.com?

Bha mi aig a' choinneamh bhliadhnail aig CLì agus thuirt iad gum biodh mobheurla.com a' dol a bi. Abair joke - £250,000 on what?

Just wait till the papers catch wind of this...
by *Alasdair*
Wed Oct 26, 2011 8:00 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgotais Banndris Co-misean
Replies: 8
Views: 3937

Re: Sgotais Banndris Co-misean

Seo bhuapa:- I acknowledge receipt of your representation in response to the Commission’s Initial Proposals on UK Parliament constituencies. The Commission will consider your representation. With regards to your point about our website not having a ‘Gaelic’ button, the Boundary Commission for Scotl...
by *Alasdair*
Thu Oct 20, 2011 6:58 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Plana Gàidhlig Sruighlea
Replies: 2
Views: 2646

Re: Plana Gàidhlig Sruighlea

akerbeltz wrote:A bheil iad ag iarraidh beachdan air an dreach?

Ah chunnaic mi e aig an deireadh, beachdan ron 25 dhen Dàmhair.
Aidh - cha do chuir iad am plana shuas gus an t-seachdain seo. What a consultation period, eh?
by *Alasdair*
Thu Oct 20, 2011 6:57 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Gaelic TV channel BBC Alba attracts more viewers"
Replies: 2
Views: 2412

Re: "Gaelic TV channel BBC Alba attracts more viewers"

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-15384139 Again, not sure how they measure this, and it's a BBC report on a BBC channel ... but still... it's encouraging. Sealladh do the viewing figures. My thinking is that if the viewing figures for the channel were indeed bad, the BBC woul...
by *Alasdair*
Wed Oct 19, 2011 10:52 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Plana Gàidhlig Sruighlea
Replies: 2
Views: 2646

Plana Gàidhlig Sruighlea

http://www.stirling.gov.uk/microsoft_word_-_formatted_2.pdf Dè ur beachd? Chan eil mòran a' dol an Sruighlea a thaobh na Gàidhlig, a dh'aindeoin aonad Ghàidhlig gu math soirbheachail. Nam bheachd, tha 'm plana seo gu math làg, ach dè eile 'b urrainn dhaibh bhith a' dèanamh? Chan eil Gàidhlig aig ach...
by *Alasdair*
Tue Oct 18, 2011 9:29 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Gaelic 'should be main language' of Western Isles"
Replies: 2
Views: 2322

Re: "Gaelic 'should be main language' of Western Isles"

Chan eil mis' fhathast a' tuigsinn an t-adhbhar 's nach eil sgoil Ghàidhlig fa-leth ann sna h-Eileanan an Iar. Tha mi tuigsinn gu bheill cha-mhòr 50% den chloinne a' dol tro FTMG, ach cà' bheil na sgoiltean Ghàidhlig aca? Tha fear an Glaschu, Inbhir Nis, Slèibhte agus gu bhith ann an Dùn Èideann - t...
by *Alasdair*
Thu Jul 14, 2011 12:46 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Call Kaye
Replies: 4
Views: 2931

Re: Call Kaye

Tha "Davy" na fhìor amadan, nach eil? Gu h-àraid nuair a thuirt am fear à Bòrd na Gàidhlig gu robh e na b'fhasa dha cànain eile ionnsachadh air sgàth 's gu bheil a' Ghàidhlig aige, agus thuirt "Davy" "Well, ahm not bilingual and ahm strugglin through a Hungarian phrasebook.....
by *Alasdair*
Wed Mar 23, 2011 10:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh
Replies: 15
Views: 7314

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Cleachd an Làrach-Lìn a rinn iad? Faodaidh sibh an fhoirm a lìonadh sa Ghàidhlig an sin.

Tha e nas fhasa, agus nas luaithe na bhith ga dèanamh ann am cruth pàipear cuideachd.
by *Alasdair*
Wed Mar 23, 2011 1:56 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fìobha ga sheachnadh Plana Gàidhlig 2010 - fiosrachadh
Replies: 8
Views: 5434

Re: Fìobha ga sheachnadh Plana Gàidhlig 2010 - fiosrachadh

A rèir Cunntas-sluaigh 2001, 2448 daoine [a-mach à 349,000] ann am Fiobha uile gu lèir aig an robh a' Ghaidhlig. Co-dhiù, tha barrachd Gàidhlig ann am Fìobha na tha ann am Peairt is Ceann Ros. Fìobha: 0.32% à 349,429 => 1118 http://www.scrol.gov.uk/scrol/browser/profile.jsp?profile=Population&m...