Search found 35 matches

by that_guy_
Sun Dec 21, 2014 10:58 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Gàidhlid san t-Òban?
Replies: 3
Views: 6502

Gàidhlid san t-Òban?

Halò a h-uile duine. Tron am na Nollaig bidh mi 'cur cèilidh air An t-Òban. Agus tha ceist agam. A bheil duine sam bith eolaiche air aitichean ann an Òban far am bidh còthrom ann a' bhith a' bruidhinn Gàidhlig? Mar eisemplear, duine aig a bheil Gàidhlig ag obair ann an buthan neo taigh-biadh? A bhei...
by that_guy_
Thu Jul 11, 2013 9:46 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 44605

Re: Group Skype for beginners

Halo, ma tha thu ga dheanamh fhathast tha mi a' gabhail uile còthrom airson a bruidhinn sa ghàidhlig. 'tam155' air Skype. Chan e tòisichear a th' annam, ach bidh mi toilitche a' bruidhinn comhla ri duine sam bith. Mòran taing.
by that_guy_
Sun Jun 09, 2013 4:08 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Beagan cuideachadh?
Replies: 4
Views: 1947

Re: Beagan cuideachadh?

'S math sin. Mòran taing airson do chuideachadh!
by that_guy_
Thu Jun 06, 2013 10:33 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Beagan cuideachadh?
Replies: 4
Views: 1947

Beagan cuideachadh?

Halò a charaidean, Tha mi a' coimhead airson beagan cuideachadh... Tha mo charaid ag iarriadh tatù anns a' Ghàidhlig, ach (abair iongnadh!) chan eil gàidhlig aige. So... dh'earb e rium eadar-theangachadh a' dèanamh. Rinn mi seo: "No love is greater than that of a father for his son". Chan eil gaol n...
by that_guy_
Sun Oct 02, 2011 10:56 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323670

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bha mi a’ coimhead air prògram aig Stephen Fry a’ nochd air BBC 2. ‘S e lìn mu dheidhinn cànan is cànain a th’ann nam prògraman seo. Bha iad a’bruidhinn mu dheidhinn cànan bàs a-nochd agus ‘S e pìos snog a bh’ ann mu dheidhinn Gaelige na Eirinn, ach neonitheachd mu dheidhinn na gàidhlig. Cha robh mi...
by that_guy_
Tue Aug 23, 2011 10:28 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323670

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu a' dèanamh nas fhèarr na mise leis na gàidhlig! Dè cho fada 's a tha thu ga h-ionnsachadh? Dè cho tric 's a tha thu cleachdadh?

I think you're doing better than me with the Gaelic! How long have you been learning it? How often do you practice?
by that_guy_
Sun Aug 21, 2011 7:04 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323670

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Uill, chaigh mi a-muigh ‘son dinnear an-raoir agus tha mi a’ smaoineachadh gun robh mi ag òl cus, sgàth ‘s gu bheil mo cheann goirt an diugh! Bha mi a’dol gu bhith a’deanamh gàidhlig ionnsachadh am madainn seo, ach bha mi ro sgìth, ge-ta tha mi ga dèanamh a-nis. Bidh mi air-ais aig an obair a-mairea...
by that_guy_
Thu Aug 11, 2011 10:38 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A bheil Gàidhlig na Siorrachd Pheairt Beò fhathast?
Replies: 9
Views: 5299

Re: A bheil Gàidhlig na Siorrachd Pheairt Beò fhathast?

Halò a rithist a h-uile duine. Jop, chunnaic mi an aithisg mu dhèidhinn na gàidhlig ann an Siorrachd Pheairt, ach tapadh leibh co-dhiù. I'd be very interested in any materials on Perthshire Gaelic that you're aware of though. The only thing I've seen so far is an older thesis from the Dublin Institu...
by that_guy_
Wed Jun 22, 2011 6:50 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: aon luath
Replies: 3
Views: 1371

Re: aon luath

oh... Mòran taing. Tha seo uabhasach feumail!
by that_guy_
Mon Jun 20, 2011 10:25 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: aon luath
Replies: 3
Views: 1371

aon luath

chunniac mi seo an-diugh air larach-linn aig an BBC: "Am measg na bhios a' nochdadh air an àrd-ùrlar aig an fèis, tha ..." My tra*****ion would be along the lines of " amongst those to be appearing on stage at the festival are ..." Ach, a bheil sin ceart? Caite a bheil 'those' an-seo, no a bheil 'na...
by that_guy_
Tue May 31, 2011 10:06 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A bheil Gàidhlig na Siorrachd Pheairt Beò fhathast?
Replies: 9
Views: 5299

Re: A bheil Gàidhlig na Siorrachd Pheairt Beò fhathast?

tha mi a smaoineachadh' gu bheil thu ceart. Ach... tha mi a' bruidhinn leis am fear a-nis agus tha esa ag' radh Gàidhlig pheairteach aige? ma ceart, biodh seo glè inntinneach, nach eil? Bidh mi sgrìobh a-rithist le fiosrachadh tuilleadh anns an ùine ghoirid. Chan eil mi cinnteach mu an luchd-pileant...
by that_guy_
Fri May 27, 2011 3:31 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A bheil Gàidhlig na Siorrachd Pheairt Beò fhathast?
Replies: 9
Views: 5299

A bheil Gàidhlig na Siorrachd Pheairt Beò fhathast?

Halò a h-uile duine, Tha mi uabhasach fidreachail anns a’ Ghàidhlig na Siorrachd Pheairt airson gu bheil mi fhèin à Shiorrachd Pheairt. Co dhiù, Bha mi a’ bruidheann leis am fear às na Chanada an-dè agus bha esa ag’ ràdh gu bheil [he knows of a person?] leis na Gàidhlig na Siorrachd pheairt, ach bha...
by that_guy_
Sun Feb 20, 2011 11:21 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cearcall Còmhraidh Gàidhlig na h-Alba: An Caisteal Nuadh
Replies: 3
Views: 1819

Cearcall Còmhraidh Gàidhlig na h-Alba: An Caisteal Nuadh

Halò a charaidean, Thòisich sinn cearcall còmhraidh ann an Caisteal Nuadh. Bidh an ath-choinneamh Diluain 7mh Màrt, 6.00f, anns a' aitreabh Devonshire aig Oilthigh Caisteal Nuadh. Làrach-lìn: http://gaelicnewcastle.wikispaces.com/ Post-d: tam155@hotmail.com We started a conversation circle in Newcas...
by that_guy_
Mon Aug 23, 2010 4:15 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Sabhal Mòr Ostaig
Replies: 12
Views: 3019

Re: Sabhal Mòr Ostaig

Thanks both for the feedback. Regarding this: 1. Good point with the "tapadh leat airson ur", I hadn't thought about that! 2. With the "bha mo bheag tùras". That was a silly mistake, I should have seen that!! 3. Likewise with "gu ant-eilean". I've been using "dhan" already. Another silly mistake I s...
by that_guy_
Sat Aug 21, 2010 3:28 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Sabhal Mòr Ostaig
Replies: 12
Views: 3019

Re: Sabhal Mòr Ostaig

Tapadh leat airson ur freagairtean! Bha mo bheag turas gu an t-Eilean sgitheanach glè mhath! Rinn mi gu leòr agus tha mo Ghàidhlig beagan dh'fheairrdich a-nis. Tapadh leat a-rithist!