Search found 67 matches

by Gordon Wells
Wed Feb 06, 2019 6:39 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Island Voices Moot?
Replies: 6
Views: 10671

Island Voices Moot?

Taing airson do fhreagairt, a GhunChleoic chòir - agus airson cuireadh a thoirt do Ghuthan nan Eilean. Dh'fheumte feitheamh greiseag fhathast mus dèan sinn dad, saoilidh mi, feuch a bheil ùidh aig daoine eile anns na tha fainear dhuinn. PS. Dè th' ann an Social Login? Thank you for your answer, GunC...
by Gordon Wells
Tue Feb 05, 2019 10:28 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Island Voices Moot?
Replies: 6
Views: 10671

Island Voices Moot?

Mòran taing, a Mhairead. No 's dòcha Ent Moot (à la Tolkien)! Chì sinn a bheil beachdan aig daoine eile...

Many thanks, Mairead. Or perhaps an Ent Moot (à la Tolkien)! We'll see if others have opinions...

Treebeard.
by Gordon Wells
Sun Feb 03, 2019 2:45 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Island Voices Moot?
Replies: 6
Views: 10671

Island Voices Moot?

‘S fhada on uair sin, a chàirdean. Coltach ri mòran eile, tha mi air cus ùine a chur seachad air Facebook. Ach saoil am biodh e ciallach fòram mar seo a chleachdadh na bu thrice? Chaidh a’ cheist sin a thogail air Guthan nan Eilean o chionn treiseag, agus ‘s e a thuirt Nìall Beag (mar a chì sibh sna...
by Gordon Wells
Tue Apr 01, 2014 5:57 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ban Uibhisteach ann an India
Replies: 7
Views: 7902

Re: Ban Uibhisteach ann an India

Seadh, gabh mo leisgeul. Chan ann tric a gheibh mi an cothrom mo chuid Hindi a chleachdadh an seo ann an Uibhist... 'S toigh leam an litreachadh a th' agad air Albannach ann an Devanagari - a' cleachdadh "voiceless unaspirated bilabial plosive" प (/p/) airson "b". :) Fuaim a tha caran doirbh do luch...
by Gordon Wells
Mon Mar 31, 2014 9:38 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ban Uibhisteach ann an India
Replies: 7
Views: 7902

Re: Ban Uibhisteach ann an India

वाह! "मातृ दिवस"... आपको तो शुद्ध हिन्दी आती है! मेरी से बहुत अच्छी है, बिना शक के! :D गैलिक बोलने-वाले भारतीय से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई... Agus 's cinnteach gum biodh mo mhàthair uabhasach fhèin toilichte a bhith smaoineachadh gun leughadh duine às na h-Innseachan an sgeul aice na cànan fhèin... ...
by Gordon Wells
Mon Mar 31, 2014 4:55 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ban Uibhisteach ann an India
Replies: 7
Views: 7902

Re: Ban Uibhisteach ann an India

माताओं के दिन के लिए! :)
by Gordon Wells
Wed Dec 18, 2013 11:58 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Gaelic Rap
Replies: 5
Views: 9806

Re: Gaelic Rap

Pìos eile le Bi Beò - nach maireann... Agus gheibhear ceangal dha na faclan air Clilstore cuideachd.

http://guthan.wordpress.com/2013/10/17/tug-of-war/

Another track by Bi Beò, with a link to the words on Clilstore.
by Gordon Wells
Wed Aug 28, 2013 9:28 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Uibhist ioma-chànanach - cuir Gàidhlig air шесии лексии!
Replies: 4
Views: 3042

Re: Uibhist ioma-chànanach - cuir Gàidhlig air шесии лексии!

Canaidh cuid gu bheil na ròin gu math ceòlmhor, a Sheonaidh... Chan eil fios agam mu dheidhinn Nirribhis, ach tha gu leòr ann aig a bheil Ruisis. Daoine, tha mi a' ciallachadh - chan eil mi cinnteach mu na ròin. http://guthan.files.wordpress.com/2013/08/lyublyu.jpg Chithear comments a bharrachd mu d...
by Gordon Wells
Tue Aug 27, 2013 2:24 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Uibhist ioma-chànanach - cuir Gàidhlig air шесии лексии!
Replies: 4
Views: 3042

Uibhist ioma-chànanach - cuir Gàidhlig air шесии лексии!

A chàirdean, Cò dh'innseas an t-ainm a th' air an ròn seo do luchd-leantainn Guthan nan Eilean air Facebook? :priob: http://guthan.files.wordpress.com/2013/08/dithisronjpg.jpg Mura h-eil comas leughaidh ann an Ruisis agaibh, tha sin ceart gu leòr. Cluinnear na tha am fear eile ag ràdh an seo: http:/...
by Gordon Wells
Sun Apr 07, 2013 7:30 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Dual-chainnt Uibhist
Replies: 12
Views: 4663

Re: Dual-chainnt Uibhist

Thanks for the plug, Faoileag. Plenty of North AND South Uist recordings there, amongst others... :-)
by Gordon Wells
Fri Oct 26, 2012 1:37 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Puirt-à-beul
Replies: 0
Views: 7568

Puirt-à-beul

Nach seinn sibh còmhla!

http://guthan.wordpress.com/2012/10/16/ ... bhisteach/

The PDF with the words of a couple of puirt-à-beul ("mouth music" tunes) allows you to sing along for the dancers...
by Gordon Wells
Tue Aug 21, 2012 9:39 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Radio Free Cherokee - is eile....
Replies: 1
Views: 2668

Re: Radio Free Cherokee - is eile....

(A bheil thu ann, Gordon Wells? :priob: ) Seadh, tha mi ann. :) Coinneamh chudromach airson stèisean radio ùr ann an Uibhist a' tighinn suas: http://guthan.wordpress.com/2012/08/17/uist-radio-inaugural-meeting/ Agus seo na h-agallamhan a rinn Nìall: http://guthan.wordpress.com/2012/07/09/an-radio/
by Gordon Wells
Fri Jul 27, 2012 11:57 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: My Pronunciation
Replies: 3
Views: 2490

Re: My Pronunciation

.... Anyway, is there any way I could record some sound files and upload them somewhere ... I find Ipadio very user-friendly. Register for free, then dial their number and leave a voicemail. Hey presto - unique URL webpage with soundfile created in an instant. http://www.ipadio.com. You can also up...
by Gordon Wells
Mon Jul 02, 2012 7:08 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: New generation of Gaelic speakers
Replies: 69
Views: 22055

Re: New generation of Gaelic speakers

I know Gordon has long used it in his Guthan nan Eilean projects and very useful it's proved to be. Ah, I just feel a need to disambiguate the Gordons here, Faoileag. "Gordon" on Foram na Gàidhlig is not me (Gordon Wells of Guthan nan Eilean fame/notoriety/anonymity) but another Gordon - also Hebri...
by Gordon Wells
Fri Jun 01, 2012 8:53 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dealbh-chluiche san dà chànan
Replies: 2
Views: 2846

Re: Dealbh-chluiche san dà chànan

Seadh, tuigidh mi na tha thu ag ràdh. Tha mi cinnteach gun obraich sin glè mhath le bhideothan. 'S e gnothach car teicnigeach a bhiodh ann fo-thiotalan a chur ann san dà chànan ann an tachartas beò, ge-tà! :-)