Search found 12 matches

by caoimhin
Thu Dec 03, 2015 3:35 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: "can you hear[ing] me?" - prepositional pronoun fun
Replies: 5
Views: 5429

Re: "can you hear[ing] me?" - prepositional pronoun fun

Is this is something to do with the fact 'èisteachd' is normally followed by a prepositional pronoun ('ri-') rather than just a pronoun?
Yes, everything to do with it. That’s the reason for it.
by caoimhin
Mon Dec 23, 2013 9:22 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Modal Sloinntearachd tro SMO
Replies: 0
Views: 9037

Modal Sloinntearachd tro SMO

Bidh a’ teagasg a’ mhodal Sloinntearachd (genealogy) aig SMO a-rithist an ath semeastar, a’ tòiseachadh san Fhaoilleach. Gabhaidh am modal seo a dhèanamh mar aon mhodal leis fhéin, agus le foghlam air astar. Beagan fiosrachaidh a bharrachd... Ma nì thu am modal, bidh thu ag rannsachadh craobh-sloinn...
by caoimhin
Mon Dec 23, 2013 9:06 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cùrsa ùr aig SMO: PgCert ann an Deasachadh agus Foilleachadh
Replies: 6
Views: 11124

Cùrsa ùr aig SMO: PgCert ann an Deasachadh agus Foilleachadh

Tha cùrsa ùr aig Sabhal Mòr Ostaig gu bhith a’ tòiseachadh an ath shemeastar (le teagasg air astar). ’S e teisteanas for-cheum a tha seo, ann an sgilean deasachaidh agus foillseachaidh. Bidh e feumail do dhuine sam bith a tha an sàs ann am foillseachadh na Gàidhlig - foillseachadh leabhraichean no l...
by caoimhin
Thu Oct 31, 2013 12:51 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: "Zero to Gaelic" - Liosta feumail / useful list
Replies: 3
Views: 10058

Re: "Zero to Gaelic" - Liosta feumail / useful list

Gu math feumail! Really useful.

And Ted has just sent me an updated html version to put on the SMO website. You’ll find it here:

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/ionns ... pondences/
by caoimhin
Tue Jan 17, 2012 9:30 pm
Forum: Bathar-bog sa Ghàidhlig / Gaelic language software
Topic: Ascairean ceart agus dearbhadh-litreachaidh sa Ghàidhlig
Replies: 3
Views: 13953

Ascairean ceart agus dearbhadh-litreachaidh sa Ghàidhlig

Tha mi air a bhith a’ cleachdadh ascairean ceart fad greis a-nis fhad ’s a bhios mi a’ sgrìobhadh: ’s an àite 's ‘...’ an àite '...' “..." an àite "..." Tha sin furasta ann an Linux ma chuireas tu putan “Compose” air dòigh. Ach tha mi a’ faicinn an-dràsta fhad ’s a tha a’ sgrìobhadh a...
by caoimhin
Tue Jan 17, 2012 9:09 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bidh a’ Bheurla dheth fad an latha a-màireach
Replies: 2
Views: 4300

Bidh a’ Bheurla dheth fad an latha a-màireach

Théid a’ Bheurla a mhùchadh fad an latha a-màireach (DiCiadain) air Wikipedia:

http://www.guardian.co.uk/technology/20 ... looms-sopa

Cothrom math a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig! - http://gd.wikipedia.org/
by caoimhin
Mon Dec 19, 2011 4:54 pm
Forum: Geamannan
Topic: Scrabble Gàidhlig
Replies: 10
Views: 37988

Re: Scrabble Gàidhlig

Math fhéin. Agus is fìor toigh leam am beachd litrichean aonair a dhèanamh de ‘dh’, ‘sh’, ‘rr’, 7c.
by caoimhin
Tue Jul 19, 2011 3:40 pm
Forum: Bathar-bog sa Ghàidhlig / Gaelic language software
Topic: Dearbhadh-litreachaidh ann an Opera
Replies: 2
Views: 8189

Re: Dearbhadh-litreachaidh ann an Opera

Tha fhéin a Mhìcheil!! Agus tha e gu math furasta r'a chur air dòigh.

Rud neònach: Dh'fheuch mi "Tha mi sgith" a sgrìobhadh agus bha e a' smaoineachadh gun robh "sgith" ceart gu leòr gun sràc. A bheil a leithid de dh'fhacal sa Ghàidhlig agus "sgith" gun sràc?

Caoimhín
by caoimhin
Sat Jul 16, 2011 4:01 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sin thu fhèin Sainsbury's
Replies: 4
Views: 5883

Re: Sin thu fhèin Sainsbury's

Math fhéin. Ach bhiodh na soidhnichean na bu shoilleire nam biodh iad a’ cleachdadh font eadar-dhealaichte no dath rud beag eadar-dhealaichte dhan Ghàidhlig agus dhan Bheurla.
by caoimhin
Sat Feb 07, 2009 9:14 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic 'facebook'ready to hit the net - cost £250,000
Replies: 44
Views: 22948

Tha duaisean bliadhnail san amharc againn. Tha moladh airson a leithid anns a' Phlana Nàiseanta agus 's dòcha gur e dòigh glè mhath a bhiodh ann daoine aithneachadh airson na deagh obrach anns a bheil iad an-sàs. Tha mi ag aontachadh ri sin. Gu h-àraid ann an gnòthaichean teicneòlas fiosrachaidh ag...
by caoimhin
Wed Oct 10, 2007 2:43 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Exclamations
Replies: 16
Views: 17002

Bha liosta fada aig Caoimhín an-uiridh, chi mi ma tha e fhathast aige. 'S dòcha gur e seo a bha Ruighean a' ciallachadh: http://www.ramsisle.com/acgarmr/foir-ainmeannan.html Liosta de sheòrsaichean daoine a th'ann. Gabhaidh "exclamation search" a dhèanamh sa Bhriathrachan Bheag cuideachd:...
by caoimhin
Wed Oct 10, 2007 2:42 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Suggestions and feedback
Replies: 9
Views: 9736

Haló dhuibh uile. Is mise Caoimhín Ó Donnaíle. Tha mi a' teagasg coimpiutaireachd agus a' dèanamh cuid mhór den làraich-lìn aig Sabhal Mór Ostaig. (Seo a' chiad teachdaireachd agam dhan bhòrd-bhratha ùr seo. Tha e ag ràdh rium gu feum mi rudeigin a sgrìobhadh gun URLs mus faigh mi cead brath eile a ...