Search found 204 matches

by Tearlach61
Tue Apr 06, 2010 3:40 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Prògram air ùr nochdadh air BBC Alba
Replies: 0
Views: 2218

Prògram air ùr nochdadh air BBC Alba

Chunnaic mi prògram ùr air an làrach BBC Alba 's thug mi sùil air 's feumaidh mi ràdh gur fiach coimhead air a'phrògram-sa gun teagamh. 'S Aifric a th'air a'phrògram. Cha robh for neo fios agam mu dheidhinn ron a seo ach a chiad rud a thàinig a-steach orm 's e nach robh na bilean a'gluasad buileach ...
by Tearlach61
Sat Mar 27, 2010 7:23 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Naidheachdan as Ùire mu Madaidhean-allaidh ann an Alasga
Replies: 2
Views: 760

Re: Naidheachdan as Ùire mu Madaidhean-allaidh ann an Alasga

Tha daoine ann an èiginn as miosa nuair a thèid iad tarsainn air an t-sràid na bhiodh iad nan robh iad nan seasamh ri thaobh madadh-allaidh fann le acras. Sin an fhìrinn. Ach 's iad na madaidhean-allaidh a chuireas eagal air daoine. Tha mi fhìn gu math deidheil air madaidhean-allaidh. 'S e beathach ...
by Tearlach61
Mon Mar 22, 2010 3:20 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Naidheachdan as Ùire mu Madaidhean-allaidh ann an Alasga
Replies: 2
Views: 760

Naidheachdan as Ùire mu Madaidhean-allaidh ann an Alasga

'S ioma naidheachdan mu madaidhean-allaidh ann an Alasga 's sa choimhearsnachd agam sna làithean mu dheireadh. Mharbh buidhean de mhadaidhean-allaidh teidsear bochd a bha seo ann an Chignik Lake, baile beag mu ceithir gu leth ceud mìle chun an iar-dheas bho Anchorage. Dh'aithris beagan mu dheidhinn ...
by Tearlach61
Wed Mar 10, 2010 6:49 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Duine sam bith aig a bheil Gàidhlig ann am Montreal?
Replies: 2
Views: 984

Duine sam bith aig a bheil Gàidhlig ann am Montreal?

A bheil duine sam bith ann aig a bheil Gàidhlig a tha a'fuireach ann am Montreal? Tha sinn a'dol ann as t-samhradh sa tighinn 's tha beachd bhideo a bu mhath chuir an gnìomh fhad sa tha mi thall an sin 's bhiodh e na b'fheàrr nan duine eile aig bheil Gàidhlig.
by Tearlach61
Sat Mar 06, 2010 7:15 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Sguel: Cailin Og Ban
Replies: 5
Views: 1255

Sgeul èibhinn. Dhomh-sa, tha sgrìobhadh gu math feumail ann an bith deanamh adhartas sa Ghàidhlig. Lean ort. An cur e dragh ort ma nì mi corra molaidhean 's beagan ceartachadh? "Nuair ruig mi dachaidh" San àm tràthte, 's e 'ràinig' a chanas sinn. "Nuair a ràinig mi dhachaidh" (neo dachaidh?). "Ghabh...
by Tearlach61
Fri Mar 05, 2010 7:02 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Soraidh slàn le 'Am Baile' ?
Replies: 19
Views: 1928

Thug mi sùil air an làrach-linn Am Baile airson a chiad uair an t-seachdainn-sa fhèin. Tha e gu math àlainn. 'S e call mòr a bhiodh ann nan rachadh e à bith. Sin a trioblaid nuair a thig a a h-uile thaic tro làmhan an riaghaltais. Tha an dearbh ceist agam-sa sa th'air a bhith aig cuid eile an seo: d...
by Tearlach61
Thu Feb 25, 2010 6:11 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Cranchuir as prìseile ann an Alasga
Replies: 0
Views: 808

Cranchuir as prìseile ann an Alasga

As t-samhradh an uiridh, bhuannaich mi cead-sgeilg air bison ann an Alasga. Th'agam ri dhol ann ro dheireadh a'Mhàirt. Tha mi a'feuchainn rudeigin a chur air dòigh 's chan eil mi cinnteach dè a thachras. Rinn mi aithris mu dheidhinn mar tha air ma tha cùisean a'dol 's tha mi an dùil aithrisean eile ...
by Tearlach61
Thu Jan 28, 2010 10:24 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Scots speechless as Irish boy lands 'Gaidhlig' role
Replies: 7
Views: 1085

Uill, tha mo chuid iomgain a'dol am as ùr mu suidheachadh na Gàidhlig. Thadh iad Èireannach air sgàth nach iad lorg air balach dhen aois a bha comasach gu leòr sa chànan.

A bharrachd air a h-uile aireamh breugach dhen statistics, s e seo an comharrach gu bheil Gàidhlig a'bàsachadh.
by Tearlach61
Thu Jan 28, 2010 5:26 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ath-bheothachadh na Gàidhlig
Replies: 1
Views: 436

Aon rud a tha fìor, 's e gu gàidhlig na phriomh-chànan an eilean iarmain. Chunnaic mi sin nuair a bha sinn ann an 2007. Bha e cho nàdarrach sa ghabhas bhruidhinn riutha sa Gàidhlig. Tha robh fios agam aig an àm gur ann air sàilleamh poileasaigh dh'aona-ghnothaich a bha seo neo gu robh Iain Noble an ...
by Tearlach61
Thu Jan 28, 2010 5:05 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Amasan foghlaim cha-mhòr do-ruigsinneach
Replies: 5
Views: 686

TL airson sin M. McCormaig. Theab mi mo mhisneachd a chall nuair a chuala mi sin.
by Tearlach61
Wed Jan 27, 2010 4:32 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Amasan foghlaim cha-mhòr do-ruigsinneach
Replies: 5
Views: 686

Chuala mi an naidheachd seo air RNG. An fhìrinn, 's e fìor dhrochd naicheachd a th' ann. Dhomh-sa, tha iad a' leigail orra gu bheil iad a' sàbhaileachd na Gàidhlig ach a-rèir nan àireamhan seo, chan eil iad a' cur dàil fiù s còig mionaidean air bàs na Gàidhlig. Dè feum ann a bhith stèidheachadh amas...
by Tearlach61
Thu Dec 31, 2009 8:47 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bliadhna Mhath Ùr Air BBC Alba – Beò Bhon Òban
Replies: 12
Views: 1296

That struck me as well. But I wonder if Oban is one of those words that takes a t in front even if it's not techinically warranted like as t-earrach or even as t-fhoghar.
by Tearlach61
Sat Dec 05, 2009 10:59 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Co-fharpais Filmichean Gàidhlig
Replies: 4
Views: 1865

Co-fharpais Filmichean Gàidhlig

Chaidh còrr 's leth cheud filmichean Gàidhlig chur a-steach am bliadhna. Tha iad air loidhne a-nis air an t-seòladh mar a leanas:

http://www.filmg.co.uk/gd/viewfilms09.php

'S fhiach sùil a thoirt orra, tha tòrr a tha inntinneach 's rinn mi fhìn fear dhiubh.
by Tearlach61
Sat Oct 24, 2009 6:25 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceist eadar-theangachaidh - 'sgudal oifigeil'
Replies: 5
Views: 757

Air an telebhisean 's sna taighean-deilbh ann an Quebec, tha tòrr prògraman 's filmichean air eadar-theangachadh gu Fraingis. An taca ri bhith cruitheachadh prògraman bho thoiseach, chan eil dad nas fhasa na bith cur guthan thairis air stuth a th'ann mar tha. Chan eil sin ag ràdh nach bu chòir a bhi...
by Tearlach61
Wed Oct 14, 2009 3:31 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Duais na mìosa 'chan eil mi an aghaidh Gàidhlig ach...'
Replies: 5
Views: 774

Fad sa chì mise, tha feum anns gach uile iomairt ri thaobh na Gàidhlig. Faodamaid deasbad air mu cò an iomairt as buachmhoire cuthromaiche dhan a' Gàidhlig. Ach an fhìrinn a th'ann, 's e chan eil aon iomairt a shàbhaileas a'Gàidhlig na aonar. Tha laigse aig gach iomairt. Ach còmhla, coilionaidh near...