Search found 204 matches

by Tearlach61
Thu Jun 11, 2009 3:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2610

Alasdair, beagan ceartachadh mura a chuir sin dradh ort. "Thachras an aon rud ann a sheo " Aig fìor thoiseach an t-seantans, chan e an seadh 'thachras' ach 'tachraidh' a chleachdas tu. Tha an dearbh rud fìor le 'Ann an sheo, bhios na cloinne...' Rud eile: tha 'na cloinne' san tuiseal gineatach (geni...
by Tearlach61
Thu Jun 11, 2009 3:01 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2610

" Intergenerational transmission of native Gaelic can only come from native speakers. " We've had this discussion before, but I totally disagree. Maybe it's because I've lived in two different nations of immigrants where parents regularly speak to their children in a language that is not native to t...
by Tearlach61
Wed Jun 10, 2009 3:38 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2610

"...Tha seo a sealltuinn nach eil an doigh seo ag obair mar a tha e an drasda a thaobh Intergenerational Transmission...." Ceist a th' agam. Corra seachdainnean air ais, chuala sinn aithris à Hawaii mu adhartais a rinn iadsan ri thaobh an cànain. A bheil leòr dhiubhsan a' togail an cànain ris an cui...
by Tearlach61
Tue Jun 09, 2009 3:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2610

"...ach a bheil iad a nuairsin dol ga bruidhinn ri an cuid chloinne."


<a' stobadh a làimhe suas gu h-àrd> Tha mise!
by Tearlach61
Wed May 27, 2009 3:17 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209464

Tha sreath de dh'aimsir breagha air a bhith againne ach tha an t-uisge ann a-nis. Diluain, chaidh mi dhan t-sruth a bha seo mìle neo dhà bhon taigh againn 's bha sneachd ann fhathast anns a' choille! B'fheudar dhomh fiù 's pairceadh air an t-sneachd. We've just a stretch of really good weather but i...
by Tearlach61
Mon May 25, 2009 6:23 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fionnglagh a' dol gu cnag na cùise?
Replies: 7
Views: 1237

Tha cuimhne agam nuair a chaidh mi dhan sgoil fhraingeach ann an Quebec. Bu ghann gun chluinneadh tu facal beurla gun tigeadh tòrr trodan na chois. 'S cha b' e na tìdearan ach na sgoilearan a rinn sin. Bha iad mothachail gur e sluagh fa-leth a bh' annta, sluagh Québecois. 'S nam beachd-san, cha robh...
by Tearlach61
Thu May 21, 2009 7:42 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Grìomhair + smuanairt (ann an ceistean)
Replies: 13
Views: 2228

This is one of those situations where one winds up focusing on the idiom without looking at what the idiom really says. This is where I think rather than asking how do you say this in that language, I'd imagine what would a native speaker say in that situation. That's where listening and reading as ...
by Tearlach61
Wed May 20, 2009 5:12 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ìletec, beò no marbh?
Replies: 1
Views: 701

Gu mi-fhortanach, cha aithne dhomh iad. :(
by Tearlach61
Wed May 20, 2009 5:06 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: double-barreled verbs
Replies: 16
Views: 2636

"Rinn Niall dealbh de craobh"

I would correct to:

"Rinn Niall dealbh de chraoibh."
by Tearlach61
Sun May 17, 2009 4:54 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Beanntan, Uisge agus Spòrs
Replies: 2
Views: 1190

Wow, tha am fear seo gu math inntinneach. Tha ùidhe agam ann an stuth mun a tha e a' sgrìobhadh: cuairtean a-mach air baidhsagal 's sgì.
by Tearlach61
Sun May 17, 2009 3:55 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Prògram inntinneach Thuige Seo
Replies: 0
Views: 1290

Prògram inntinneach Thuige Seo

http://www.bbc.co.uk/iplayer/gd/episode/b00kfc9f/Thuige_Seo_13_05_2009/ Seo ceangal gu prògram a bha gu math inntinneach dhomh. 'S e agallamh ri fear Domhnall Meek a mhàireas leth uair a thìde. Mholainn-sa do fhear-ionnsachaidh sam bith leis cho siùbhlach sa tha e a chuid Ghàidhlig. Chaidh e a thoga...
by Tearlach61
Fri May 01, 2009 5:41 am
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: never forget hunger
Replies: 29
Views: 13751

chanainn-sa:

Na deochuimhnich acras gu bràth.

Bienvenue au foram, j'ai veçu treize ans au Québec!
by Tearlach61
Sat Apr 18, 2009 9:56 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Litir de Ameireaca (uill, mu dheidhinn Hawaii)
Replies: 5
Views: 1250

B' aithne dhomh cuideigin ann an Kodiak à Hawaii 's bha cuid a theaghlaichgu mòr an sàs an iomairt seo 's a rèir coltais tha iad air bhith nas soirbheachaile na a' mhòr chuid. San sgìre far a bheil mise, 's e Tlingit an cànan tùsail 's tha e ann an staing gun teagamh. Tha iomairt ann gus a shàbhalad...
by Tearlach61
Wed Apr 08, 2009 5:00 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Unison Highland branch against bilingual signs
Replies: 2
Views: 1051

Nuair a cheannaicheas tu rudeigin, soidhne neo eile, nach eile a' toirt impidh dhan eaconomaidh?
by Tearlach61
Mon Apr 06, 2009 3:19 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Luchd-ionnsachaidh air prògram Coinnich
Replies: 0
Views: 699

Luchd-ionnsachaidh air prògram Coinnich

An t-seachdainn sa chaidh, ruith Coinneach sreath de prògraman air luchd-ionnsachaidh 's tha iad fhathast ri chluinntinn air làrach-lìnn a' BhBC. Anns gach prògram bith Coinneach a' bruidhinn ri neach-ionnsachaidh fad uair a thìde. Saoilinn gum bhiodh iad nam misneachd a fhear-ionnsachaidh sam bith ...