Search found 3717 matches

by GunChleoc
Sat Sep 22, 2007 10:10 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 190338

Ciamar a tha sibh an-diugh?
How are you today?

Rinn mi briosgaidean. Tha iad blasda!
I made some cookies. Yum!
by GunChleoc
Sat Sep 22, 2007 7:16 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 13360

Chan eil MSN agam - I don't have MSN.
by GunChleoc
Sat Sep 22, 2007 7:15 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 310
Views: 55664

'S math d' fhaicinn an-seo! :D
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:54 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 13360

Skype nicknames

Who are you on Skype?

I'm bratzbert.
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 11:17 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Gaelic blogging - the movie!
Replies: 5
Views: 2281

's math faicinn a' mhuinntir! :D

Agus seo Tìr nam Blog: http://www.tirnamblog.com/
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 10:03 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Where do we go?
Replies: 9
Views: 2591

There's no e-mail link or anything... I guess we could reply to his last entry or something, but he hasn't updated it in ages.
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:55 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Survey: Global distribution of Gaelic speakers
Replies: 5
Views: 1752

Tapadh leat!

*goes off to fill out form*
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:37 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: An t-òran as fheàrr leibh?
Replies: 33
Views: 9388

Le Runrig, 's fhèarr leam Chì mi 'n Geamhradh cuideachd, agus An Toll Dubh, agus Sona.

Sna laithean seo, tha mi ag èisdeachd ri Griogair Labhruidh gu tric. Is toil leam Suibhal a' Choire, Àirde Chuain agus Seanduine Dóite/Bail Inbhir Aora gu h-àraidh.
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:31 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: BBC: làrach-lin ùr - Cuairtean
Replies: 2
Views: 1718

Tapadh leat, tha mòran ann ri leughadh!

Roinn eile a tha a' còrdadh rium:

Aig Cridhe ar Ciùil

'S urrainn dhut èisdeachd agus leughadh.
You can listen and read.
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:25 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cuideachadh
Replies: 6
Views: 1959

Tapadh leat, a Stìophain! :D
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:23 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 190338

Tha mi an dòchas gun do chòrd Steòrnabhagh riut agus gum bi thu nas fhèarr mu thràth!
I hope you liked Stornoway and that you're better already!
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:19 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 310
Views: 55664

Fàilte air na dithis agaibh! :D Welcome the two of you! Beagan ceartachaidh: tha mi Portagailis. 'S e Portagaileach/Portagailteach(?) a th' annam. You use -is for languages and -ach for people. For nouns, always use 'S e ... a th' ann ... Agus tha a Ghàidhlig agad ceart gu leòr nam beachd-sa. :D And...
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:13 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Where do we go?
Replies: 9
Views: 2591

Ceann-feachd owned the other board, but with the board down I have no way of contacting him. And it's not his fault it went down, the forum host just went dead. Coinneach Cìr has promised to help out, but he's very busy at the moment. I'll make him admin once he shows up. Let's hope we can get some ...
by GunChleoc
Thu Sep 20, 2007 11:39 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Bhideo: Mar a Chuannic Mise: Nancy Dorian agus a Ghàidhlig
Replies: 1
Views: 1449

Tapadh leat! Bha e glè inntinneach dhomh. Chunnaic mi an leabhar aice anns an leabhar-leann an-seo, ach cha do leugh mi e fhathast.
by GunChleoc
Thu Sep 20, 2007 8:13 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: And the Oscar will not go to...
Replies: 25
Views: 7736

Chan fhaca. Tha agam ri feitheamh ris an DVD.
No. I have to wait for the DVD.

Go to advanced search