Search found 3958 matches

by GunChleoc
Tue Sep 25, 2007 7:11 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Blogaichean
Replies: 9
Views: 3874

Blogaichean

Gheibh thu blogaichean 'sa Ghàidhlig an-seo: http://www.tirnamblog.com/
You'll find blogs in Gaelic here

Agus seo am fear agamsa: http://gunchleoc.blogspot.com/
And this is mine

A bheil blog agaibh? Dè an seòladh a th' aige?
Do you have a blog? What's the address?
by GunChleoc
Tue Sep 25, 2007 7:02 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 150870

Halò na dithis agaibh! 'S math ur faicinn an-seo :D
Hello you two! It's good to see you here.
by GunChleoc
Mon Sep 24, 2007 7:58 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Feasgar math
Replies: 5
Views: 3301

Fàilte ort! 'S math d' fhaicinn :D
by GunChleoc
Mon Sep 24, 2007 7:57 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 150870

Welcome everyone!

If you want a name change, just send me a PM. :)
by GunChleoc
Sun Sep 23, 2007 9:36 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208981

Gu sealladh sealbh ort! Tha i grianach an-dràsda, cha chreid mi e.
Oh my, it's sunny right now, I don't believe it
by GunChleoc
Sun Sep 23, 2007 8:42 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Gaelic blogging - the movie!
Replies: 5
Views: 2956

Faic! Rinn thu glè mhath :D
by GunChleoc
Sun Sep 23, 2007 8:42 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cuideachadh
Replies: 6
Views: 2668

'S e ceist teann a th' innte... 's dòcha gum bi e feumail dhut gnàthsan amharasach a chinnteachadh ann an Faclair na gnàthsan cainnte


That's a tough one... maybe double-check anything that looks suspicious in the Faclair na gnàthsan cainnte
by GunChleoc
Sun Sep 23, 2007 8:33 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Suggestions and feedback
Replies: 9
Views: 5514

Suggestions and feedback

If you have any ideas on how to make this place better, discuss away! :D
by GunChleoc
Sun Sep 23, 2007 8:32 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 150870

What do you prefer between SMO, TYG anc Cothrom Ionnsachaidh (I do not know this) ? 'S e deagh cheist a tha sin. Tiugainn leum gus am fòram "iomradh is ceanglaichean". That's a good question. Come with me to the Reference and Links forum (although maybe there should be a Foghlam forum?) How about u...
by GunChleoc
Sat Sep 22, 2007 8:40 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Is "ann" necessary in this sentence ?
Replies: 16
Views: 6077

Yes. It's a conversation that goes on about how to spend the evening.
by GunChleoc
Sat Sep 22, 2007 8:26 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Is "ann" necessary in this sentence ?
Replies: 16
Views: 6077

Here is the context:

- Am fòn mi dhan taigh-chluich airson ticeadan na h-ath oidhch'?

- Chan fhòn. Cha bhi e fosgailte gu aon uair deug. Faodaidh sinn tadhal ann feasgar.

The ann could also be an emphasis :?
by GunChleoc
Sat Sep 22, 2007 6:23 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Is "ann" necessary in this sentence ?
Replies: 16
Views: 6077

In this context:

Faodaidh sinn tadhal ann feasgar = we can meet there in the evening
Faodaidh sinn tadhal feasgar = we can meet in the evening
by GunChleoc
Sat Sep 22, 2007 6:20 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Grammar books
Replies: 2
Views: 2258

In My Opinion. You can also find IMHO = In My Humble Opinion and JMHO = Just My Humble Opinion

http://www.acronymfinder.com