Search found 663 matches

by An Gobaire
Sun Sep 25, 2016 3:34 pm
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Cha robh caomhnadh air canabhas
Replies: 2
Views: 5657

Cha robh caomhnadh air canabhas

Saoil a bheil sibh eòlach air a' ghnàth-fhacal seo? B' àbhaist gun robh airgead "pàipeir" air a dhèanamh de chanabhas, agus mar sin, gu sìmplidh 's e dòigh eile a bha seo air "Cha robh caomhnadh air cosgais" a ràdh. No expense was spared Chanadh seo, mar eisimpleir, a thaobh cèilidh no pàrtaidh anns...
by An Gobaire
Thu Sep 01, 2016 5:29 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Dalmatach / Dalmataich
Replies: 2
Views: 4729

Dalmatach / Dalmataich

Aidh, tapadh leat.
by An Gobaire
Thu Sep 01, 2016 5:28 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean
Replies: 106
Views: 65336

Ceistean

There's a nice handy verb in Gaelic for this kind of scene.

A' ghrian ag òireadh thar mullach na beinne/a' chnuic
by An Gobaire
Fri Aug 19, 2016 5:54 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: cnàiseadh
Replies: 3
Views: 5063

cnàiseadh

Taing mhòr. Tha siud a' dèanamh ciall.
by An Gobaire
Fri Aug 19, 2016 5:53 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Dalmatach / Dalmataich
Replies: 2
Views: 4729

Dalmatach / Dalmataich

Dè am fuaimneachadh Gàidhlig a b' fheàrr air Dalmation, mar ghnè coin?

Thug mi an aire gur e Dalmatách sa Ghaeilge.
by An Gobaire
Wed Aug 10, 2016 5:10 am
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: cnàiseadh
Replies: 3
Views: 5063

cnàiseadh

cnàiseadh - grinding teeth


An do leugh no an cuala duine am facal "cnàiseadh"? Tha "cnuasadh is cnàiseadh" agam air "chewing and grinding" (teeth) ach chan fhaigh mi lorg air cnàiseadh sna faclairean.
by An Gobaire
Sun Aug 07, 2016 5:23 am
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 32182

Faclan neònach

An t-Ogha Mór


barunn nan tonn = barran nan tonn

nach e?

barran = crest(s)
by An Gobaire
Sun Aug 07, 2016 5:20 am
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 32182

Faclan neònach

B' fhiach sùil a thoirt anns an leabhar DMC, agus na "faclan neònach" a thogail à sin cuideachd. Tha an t-uabhas ann dhiubh.
by An Gobaire
Sun Aug 07, 2016 5:17 am
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan ùra : Ràitheachan
Replies: 7
Views: 5819

Faclan ùra : Ràitheachan

A bheil a leithid ann, iris a thig a-mach gach latha? Nach fhaighear irisean làitheil, quotidiens , san Fhraing, mar eisimpleir? Co-dhiù, tapadh leibh 'son ur beachdan. San dol seachad, an e "lathachan" a b' fheàrr seach "làitheachan", nam biodh a leithid ann? mìosachan ràitheachan (bho ràith) ach ...
by An Gobaire
Fri Jul 29, 2016 1:52 am
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan ùra : Ràitheachan
Replies: 7
Views: 5819

Faclan ùra : Ràitheachan

Tha ràitheachan againn anns a' Ghàidhlig air quarterly magazine.

Chan eil "làitheachan" sna faclairean, ach saoilidh mi gun dèanadh e an gnothach mar eadar-theangachadh air "daily magazine", seach dìreach "iris làitheil" a bhith againn.

'S math a bhith smaoineachadh gu saorsneil air na rudan seo.
by An Gobaire
Thu Sep 17, 2015 8:50 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean
Replies: 106
Views: 65336

Re: Ceistean

Aisling MhicAilpein / Aisling Mhic Ailpein
by An Gobaire
Sun Aug 16, 2015 10:56 pm
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Dè am foileadh a th' air?
Replies: 1
Views: 5267

Dè am foileadh a th' air?

A bheil foileadh ort an-diugh? Tha mi an dòchas nach eil oir 's e an-diugh Didòmhnaich dhomhsa agus mura bheil cothrom agad fois a ghabhail air aon latha den t-seachdain, mo thruaighe thusa! Seo facal nach eil cho cumanta ga chluinntinn cho fad 's as aithne dhomh, ach theagamh nach eil croitear no b...
by An Gobaire
Sun Aug 16, 2015 9:34 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Verbal nouns and inversion
Replies: 8
Views: 3760

Re: Verbal nouns and inversion

Ronald Black's "Cothrom Ionnsachaidh" will give you an in-depth explanation of inversion in layman's terms as well as with all the grammatical jargon.
by An Gobaire
Tue Apr 21, 2015 11:11 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Le / leis before gach
Replies: 30
Views: 9557

Re: Le / leis before gach

Deagh rannsachadh.

Leis gach 22 Le gach 3
by An Gobaire
Thu Apr 16, 2015 1:45 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Le / leis before gach
Replies: 30
Views: 9557

Re: Le / leis before gach

Ok, well fair points. I think the examples with "le gach dùrachd" show a change in the language register and informal, spoken Gaelic being used in formal, written correspondence. Whether that is what you describe above, I'm not too sure. Emails are by their nature less formal, whereas taking the tim...