Search found 663 matches

by An Gobaire
Tue Sep 25, 2007 5:34 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: An t-òran as fheàrr leibh?
Replies: 33
Views: 12918

'S toigh leam "Nuair a ràinig mi am baile" – òran Uibhisteach a chuala mi aig Julie Fowlis. Orain eile is math leam: Cànan nan Gàidheal, An t-Eilean mu Thuath, ‘S truagh nach do rugadh dall mi, Cearcal a’ Chuain, Oran Chaluim Sgàire, Màiri Nighean Dhòmhnaill…..obh obh, a bhalaich ort, tha an liosta ...
by An Gobaire
Tue Sep 25, 2007 4:05 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 349
Views: 179577

Ciamar a tha sibh uile? 'S mise An Gobaire. Tha sron fhada mhor agam. Duilich nach eil sracan ann an seo.

Hello everyone. I'm The Beak. I have a long large nose. Sorry that there aren't any accents here.
by An Gobaire
Tue Sep 25, 2007 3:59 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 30366

Skype

Is e Steafan28 an t-ainm agam air Skype.