Search found 646 matches

by Thrissel
Sat Oct 24, 2009 10:40 am
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Urgent t*ns Request
Replies: 12
Views: 7283

Wouldn't it be youz in Scots?
by Thrissel
Mon Oct 19, 2009 8:12 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 125492

Ohmigod :priob: .
by Thrissel
Sun Oct 18, 2009 10:01 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gàidhlig aig a' Mhòd
Replies: 4
Views: 788

Chan eil mi ga chreidsinn. Am feum, me, cèilichean bhon Bhreatainn Bheag aig nach eil ach Breatannais, Frangais agus 's dòcha beagan Bheurla, cumail balbh?
by Thrissel
Sat Oct 17, 2009 11:18 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bun-sgoil Thunga
Replies: 0
Views: 920

Bun-sgoil Thunga

Bho Litir 535 do Luchd-Ionnsachaidh aig Ruairidh MacIllEathain: I thought I’d briefly tell you what an uplifting experience I had visiting Bun-sgoil Thunga (Tongue Primary School) in the Mackay Country of N. Sutherland in the spring of this year. The head of the school is also the Gaelic Medium teac...
by Thrissel
Mon Oct 12, 2009 7:10 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 125492

Leughainnsa sin mar "Oban in War and in Peace"... ach carson a tha na h-àiteachan bàna air gach taobh na sgrìoba-cheangail? Agus an t-sràc gheur os cionn an S an àite sràc mhall os cionn an i?

An t-Òban an Cogadh 's an Sìth, sgrìobhainn fhèin.
by Thrissel
Sat Oct 10, 2009 10:00 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Gàdhlig (sic) ann an cunnairt, ach a cheil fhios aig Unesco
Replies: 1
Views: 935

Tha an aiste seo ag ràdh gu bheil an t-Atlas air fhoillseachadh air loidhne air 19 an Gearran 2009, agus tha an t-Atlas fhèin an-seo . Nuair a thaghas sibh an Rìoghachd Aonaichte, tha e a' gairm Albais agus Cuimris "vulnerable", Gàidhlig Mhanainneach "critically endangered", Gàidhlig agus Gaeilge "d...
by Thrissel
Sun Oct 04, 2009 2:21 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Rannsachadh Luchd-Ionnsachaidh /Gaelic learners Survey 2009
Replies: 11
Views: 2232

Tearlach61 wrote:What courses are you taking now? None.
Thanks for the hint. Rinn mi an rannsachadh cuideachd an dèidh sin.
by Thrissel
Sat Oct 03, 2009 8:55 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: 'Some thoughts on language'
Replies: 1
Views: 965

Yes, and Everyone in the audience who understands every word in a play sees and hears a slightly different version of the story based on their personal experience. I think this applies not only to plays, books &c, but to understanding words, whether written or spoken, generally. One of my favourite ...
by Thrissel
Fri Oct 02, 2009 7:12 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Hallelujah eadar-dhealichte? :-)
Replies: 4
Views: 1928

Sgoinneil!
by Thrissel
Thu Oct 01, 2009 10:27 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208884

A theagamh. Ach tha na craobhan a' tionndadh gu buidhe, ruadh is donn... tha an ràith as bòidhche air tighinn!

Perhaps. But the trees are turning yellow, red and brown... the most beautiful season is come!
by Thrissel
Thu Sep 24, 2009 7:05 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 125492

GunChleoc wrote:2) fuaimreagan ghoirid an àite fuaimreagan fada
Agus beum air a' chiad lide, seach air an dàrna tè?
by Thrissel
Mon Sep 21, 2009 4:51 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Each day a new Breton sentence (would this work for Gaelic?)
Replies: 26
Views: 5902

All across Europe they say "good day" in the morning, with the exception of the Germanic languages, where you can usually say "good day" at any time during daylight hours, and where there's the option of saying "good morning" in the morning. Not only Germanic ones - I'm not sure about other Slavic ...
by Thrissel
Mon Sep 21, 2009 4:33 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: New generation of Gaelic speakers
Replies: 69
Views: 15179

Uill, chan fhaca mi san telebhisean iad, ach tha grunnan sgeidsichean aca air YouTube (fiù 's senail "oifigeach"), agus on a tha Beatha Bhwian am measg nam filmichean fàbharach agamsa, thug mi sùil air sgeidse no dhà gu dearbh... :priob:
by Thrissel
Sun Sep 20, 2009 9:40 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Meaning of a proverb
Replies: 3
Views: 774

Mòran taing dhuibh! :)
by Thrissel
Sun Sep 20, 2009 9:36 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Each day a new Breton sentence (would this work for Gaelic?)
Replies: 26
Views: 5902

Good morning... madainn mhath (hyperliteral tr*nsl***** again, incidentally. Every native I know tells me never to say it). That interests me, partly because of this , but more because it leaves me without knowledge what they do say in the morning. I suppose "Hallo" would do in informal contact (or...