Search found 507 matches

by *Alasdair*
Sat Jan 08, 2011 3:50 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ach, air sgàth gur e Gàidhlig a th' ann, tha e ceart gu leòr
Replies: 8
Views: 2223

Re: Ach, air sgàth gur e Gàidhlig a th' ann, tha e ceart gu

Mòran taing son sin a chur air seo.

Ach, nach e rud truagh a th' ann? Tha e gam dhènamah feargach a h-uile turas a chluinneas mi an sgudal ud. I'll give them "highland gibberish" gu dearbh!
by *Alasdair*
Sun Dec 26, 2010 4:45 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Siubhlachan air BBC Alba
Replies: 6
Views: 3026

Re: Siubhlachan air BBC Alba

Ri leantainn...?
To be continued...?

A bheil? Tha bliadhna air a dhol seachad agus chan eil mi air càil a chluinntinn ma dheidhinn.
by *Alasdair*
Wed Dec 22, 2010 4:07 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC Alba a' tighinn gu Freeview!
Replies: 14
Views: 5204

Re: BBC Alba a' tighinn gu Freeview!

ACH... airson seo a dhèanamh, bidh am Beeb a' gearradh a h-uile stèisean rèidio à Freeview. Agus cumaidh sin a-steach Radio nan Gàidheal is Radio Scotland. An-dràsta, tha, air Freeview, aon uair gach latha de phrògraman Gàidhlig le TeleG (seanal 8). Agus a-mach air 1800-1900 chan eil dad sam bith a...
by *Alasdair*
Thu Nov 18, 2010 2:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 321079

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

'S e mo cho-là-breith a th' ann mar sin bidh partaidh beag agam aig m'obair còmhla ris a' chlann - tha sinn a' dèanamh cèicean :P San fheasgar tha mo charaidean a' tighinn 'son dèochan a dh'òl. It's my B'Day today so I'm having a wee party at work with the kids - making cakes. In the evening, folk a...
by *Alasdair*
Wed Nov 17, 2010 10:47 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: 'Gaelic-taught children in a class of their own'
Replies: 5
Views: 1055

Re: 'Gaelic-taught children in a class of their own'

Níall Beag wrote:Excellent! Now to start woking on their levels of attainment in Gaelic....
Aidh, tha tòrr bhriseadh dùil ann nuair a chluinneas tu clann "fileantaich" ag ràdh rudan mar:

"No! Tha e aig mise."
"Dè tha an essay airson?"
"Chan eil mi a' dol a."
by *Alasdair*
Thu Nov 11, 2010 2:45 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?
Replies: 11
Views: 3768

Re: iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?

GunChleoc wrote:Nach fhaod thu clàr a dhèanamh air VHS air do shon fhèin? :mc:
Ò, faodaidh - cho fad 's nach eil thu gan cumail nas fhadie na 30 latha :roll:

Cha bhi am poileas a' tighinn dhan taigh agad gus do thoirt air falbh, ach 's e sin an lagh... Neònach nach eil?
by *Alasdair*
Tue Nov 09, 2010 11:06 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?
Replies: 11
Views: 3768

Re: iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?

Deagh bheachd aig a' Bheeb :D, ach $10 gach ep? http://www.noclockthing.de/img/icons/joking.gif Agus gu h-àraid ma nì iad an aon rud a nì iad aid an iPlayer àbhaisteach, an stuth a thoirt air falbh dhut an dèidh seachdain no dhà. Nam b' urrainn dhomh Freeview fhaighinn, b' urrainn dhomh an aon rud ...
by *Alasdair*
Tue Nov 09, 2010 3:46 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?
Replies: 11
Views: 3768

iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta"?

Deagh naidheachd dhuibh ma-tha thu a' fuireach thall-thairis! Tha iPlayer a' tighinn an ath-bhliadhna a rèir coltas. iPlayer a' dol "eadar-nàiseanta" The move will mean that advertising could be introduced on to the iPlayer unless BBC Worldwide decides to charge viewers to use the service. ACH It is...
by *Alasdair*
Wed Nov 03, 2010 6:25 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Gaelic student shortfall"
Replies: 22
Views: 3738

Re: "Gaelic student shortfall"

Tha teagamh agam am faighear mòran a-mach à numbers game mar seo. Agus ma tha mi a' tuigsinn seo ceart - "This implies that roughly 860 English speakers have to become bilingual every year (based on a Highland population of about 315 000 individuals)" - ma thathas airson plana nàiseanta a chur air ...
by *Alasdair*
Tue Nov 02, 2010 5:30 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gealltanas mu "chèidse" aig Sgoil MhicNeacail.
Replies: 1
Views: 542

Gealltanas mu "chèidse" aig Sgoil MhicNeacail.

Chaidh "cèidse" a thogail son balach le ciorramachan Nise, chan e naidheachd Ghàidhlig a tha seo, ach tha e a' bunntainn ri àite Ghaidhealach. Tha storaidh Beurla air a' BhBC agus STV cuideachd mur eil Gàidhlig gu leòr agaibh. Nach trauganach a tha seo eh? Tha mi creids gu robh tòrr spèis a dhìth a...
by *Alasdair*
Tue Nov 02, 2010 2:17 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Gaelic student shortfall"
Replies: 22
Views: 3738

Re: "Gaelic student shortfall"

Níall Beag wrote:
akerbeltz wrote:Ged a tha "dol troimhe" cudromach, 's cudromaich "ruigsinn fileantachd" agus cha cho-ionnan an dà rud. Chan fhaic mise 200 fileantaich ùra gach bliadhna. Ma tha, cà bheil iad?
Anns a' Gearamailt...?
'S e deagh phuing a tha siud! Ha...
by *Alasdair*
Mon Nov 01, 2010 8:25 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Gaelic student shortfall"
Replies: 22
Views: 3738

Re: "Gaelic student shortfall"

So, tha feum againn air còrr is 400 gu 850 daoine ùra. Uill, nach eil còrr is 1,300 a' dol tro Sabhal Mòr gach bliadhna? Cia mhead a bhios a' faighinn sgilean mhath às? Cuideachd, tha còrr is 10,000 clann a' dèanamh na Gàidhlig sna sgoiltean a-nis - tha mi cinnteach gum bi buannachadh a' tighinn às ...
by *Alasdair*
Thu Oct 21, 2010 8:34 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: 'What's Gaelic for Propoganda?'
Replies: 10
Views: 3366

Re: 'What's Gaelic for Propoganda?'

Gu math èibhinn! Tha mi cinnteach gu robh an naire orra as dèidh siud! Tha e an-còmhnaidh a' còrdadh rium nuair a tha daoine air an cur ceart :) radge dug 21/10/2010 17:14:04 Lachie - are you really that thick? What's the English for all these 'modern terms'. Your English aint great anyway. I though...
by *Alasdair*
Tue Oct 05, 2010 10:24 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Morrison Mounts Stout Defence of BBC ALBA
Replies: 2
Views: 755

Re: Morrison Mounts Stout Defence of BBC ALBA

Seo liosta àireamhan seanail nach toil leamsa - dè mu dheidhinn fear a chleachdadh airson BBC Alba? Agus, an-dràsta, tha "Tele-G" air Seanal 8 eadar 1800 is 1900: dè mu dheidhinn seo airson BBC Alba? Viva 21 Ideal World 22 Bid TV 23 FIVER 30 FIVE USA 31 Big Deal 32 Price-drop TV 37 Super Casino 39 ...
by *Alasdair*
Mon Oct 04, 2010 4:15 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Scottish government accused of playing the numbers game
Replies: 4
Views: 766

Re: Scottish government accused of playing the numbers game

Basically, 's e numbers game a th' ann - ma bhios an smaoin ud a' còrdadh ri daoine, no nach eil. Mur h-eil na h-àireamhan ann cha bhi taic ann. Mur h-eil taic ann cha bhi luchd-labhairt ùra ann. Mur h-eil luchd-labhairt ùra ann cha bhi Gàidhlig ann...

Dè chanas ud sa Bheurla: It's a catch 22.