Search found 88 matches

by Wilsons-of-Oxford
Thu Sep 06, 2012 5:04 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Leabhar-Clann/Childrens Book **Update 9/3**
Replies: 3
Views: 2846

Re: Leabhar-Clann/Childrens Book **Update 9/3**

Tapadh leat, a Fhaoileag. I'm intent of working with a Gàidhlig publisher at some point in the process. I'm mainly looking to try and have something sensible in Gàidhlig to take to them first. You are right it is a good exercise. There's a lot of grammar in here I don't understand here so any level ...
by Wilsons-of-Oxford
Tue Sep 04, 2012 5:26 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?
Replies: 24
Views: 11967

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Is toil leam obair air uairibh! I like work some times! Sheòl mi bàta-suirbhidh againn dhan loc canail Great Bridge. Tha seo an ionad éiginn air an bàtaichean againn  NOAA. I sailed our survey boat to Great Bridge canal lock. This is the emergency location for NOAAs boats. Bha an turas e ceithir-fic...
by Wilsons-of-Oxford
Sat Sep 01, 2012 2:06 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Leabhar-Clann/Childrens Book **Update 9/3**
Replies: 3
Views: 2846

Leabhar-Clann/Childrens Book **Update 9/3**

Tha mo màthair ag ràdh gum scrìobhainn mi leabhraichean-clann. Chuir mi romham a dèan oidhirp an-diugh. My mother says I should write childrens' books. I decided to make an attempt today. Tha e seo. Bhithinn mi a steach-mhalairt e beag air bheag anns a Gàidhlig. This is it. I will import it little b...
by Wilsons-of-Oxford
Tue Aug 21, 2012 6:18 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246682

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag obair an-diugh. Choisich mi a-null air am bhaile airson coinneamh ach bha an coinneamh atharraichte. Tha mi fantail a-nis.

I am working today. I walked across town for a meeting but the meeting was changed. I am waiting now.
by Wilsons-of-Oxford
Sat Aug 18, 2012 8:25 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?
Replies: 24
Views: 11967

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Faodaidh mi a dhol air saor-làithean as t-samhradh. Cha gabh mi uiread gu leor bho obair. I ought to take vacations in the summer. I don't take enough time away from work. Rhach mi fhìn sgioba camanachd Éireannach. Cum sinn cleachdadh dà uair san t-seachdain. I myself joined a hurling team this summ...
by Wilsons-of-Oxford
Sat Aug 18, 2012 5:48 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Sgeul an deilbh - Story of the picture
Replies: 31
Views: 14510

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

http://farm6.staticflickr.com/5090/5237447982_f8f4359266_z.jpg Stormy Seas in Chatham Strait by Noah and Cat , on Flickr Bha mi ann Caolas Chatham ann Alaska mar ri an long Fairweather. I was in Chatham Strait in Alaska with the ship Fairweather. Bha sinn ag oibreachadh pròiseact suirbhidh. We were...
by Wilsons-of-Oxford
Wed Aug 15, 2012 10:08 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 187689

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha i bùrnlam mhor! Cha bithinn a' fhaic fichead troighean.

It was a great downpour! I could not see twenty feet.
by Wilsons-of-Oxford
Wed Aug 15, 2012 8:59 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 187689

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i teth agus dongaidh an-diugh. Ach, hó-ró! Chluinn mi tàirneanach! Feumaidh mi gailleann mhath a-nis.

It is hot and humid today. But, hooray! I hear thunder! I need a good storm right now.
by Wilsons-of-Oxford
Thu Jul 12, 2012 7:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A seachd (#7) - Dè a tha sibh ag ithe?
Replies: 11
Views: 4861

Re: A seachd (#7) - Dè a tha sibh ag ithe?

Bha mi ag ithe popcorn an-dé.

Bha mi ag ithe iasg a-nochd.

Bidh mi ag ithe isbeanan agus hamburgers aig an cuirm-chunic a-màireach.

I was eating popcorn today.

I was eating fish tonight.

I will be eating sausages and hamburgers at the picnic tomorrow.
by Wilsons-of-Oxford
Sun Jun 24, 2012 4:40 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 187689

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha a-nochd a' chiad oidche  bha an cuileagean-shionnachainn a-muigh.

Cha chunnaic mo mhac cuileagan-shionnachainn a-riamh.

Tonight was the first night the fireflies were out.

My son had not seen them before.
by Wilsons-of-Oxford
Sat Jun 23, 2012 1:51 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 187689

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha an-diugh teòtha nas an teintean de Ifrinn. Tha i cùrs a-nochd. Bha cuairt-ghaoithe againn bho chionn tri seachdain air ais.  Clàraichte mi video seo: http://www.youtube.com/watch?v=SZEEwq6z5_M Today was hotter than the fires of hell. It is rough tonight. There was a cyclone here three weeks ago....
by Wilsons-of-Oxford
Wed Jun 20, 2012 4:09 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Seann-Ràite Sìde
Replies: 6
Views: 2589

Seann-Ràite Sìde

Bha mi ag iarraidh a ràdh "It is extremely hot". Tha Faclair Beag ag r gum biodh mi ag ràdh "Tha am fitheach a' cur a-mach a theanga". Ciamar a channas thu "Tha am fitheach a' cur a-mach a theanga" anns a Beurla? Tha e mu dhéidhinn "The Raven is", "Weft", is "Tongue". Dè seann-ràite sìde fios a tha ...
by Wilsons-of-Oxford
Thu Jun 14, 2012 2:32 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246682

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag obair ath-thòisich foghlam Ghàidhlig.
I am working to resume gaelic learning

Tha mi a' miannachadh cùrsa-bogaidh.
I am wishing for an immersion course.
by Wilsons-of-Oxford
Mon Apr 30, 2012 3:55 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A sia (#6) - Cuine?
Replies: 13
Views: 4589

Re: A còig (#6) - Cuine?

Bidh mi a' dol dhan Charleston sa mhadainn a-màireach aig deich.

I will be going to Charleston tomorrow morning at 10

Tha e trì mionaidean fichead gu a h-aon deug. Bidh mi a' dol dha na leabaidh a dh'aithghearr.

It is 10:37. I will be going to bed soon.