Search found 88 matches

by Wilsons-of-Oxford
Tue Apr 17, 2012 2:26 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Tha e marbh, à Seumais!
Replies: 11
Views: 2504

Re: Tha e marbh, à Seumais!

Chan eil mi thuigsinn. Ciod e?

I don't understand it. What is it?

Tha ciall agam...

My opinion is...

"We are one day free still and you don't see me too much here so that I return, a needy goat upon little peace and eat"
by Wilsons-of-Oxford
Tue Apr 17, 2012 3:20 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Poem
Replies: 4
Views: 2512

Poem

Each morning I rise like the sun And climb eagerly to the sky Until I reach my limit and fall back to earth Each day I climb the same path Each day I come up short What do I want from the sky Bit depressing, I know. And difficult to put into Gàidhlig as well. I had to change some words and phrases ...
by Wilsons-of-Oxford
Mon Apr 09, 2012 6:53 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A' Leughadh Naidheachdan / Reading the News
Replies: 13
Views: 4764

A' Leughadh Naidheachdan / Reading the News

Cùis-lagha mun bhàta-slaodaidh? Lawsuit around Tug Boat? Nì Comhairle na Gàidhealtachd rannsachadh feuch am faodadh iad Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a thoirt gu lagh airson stad a' chur air seirbheis a' bhàta-slàodaidh a bha stèidhichte ann an Steòrnabhagh. Highland Council investigation may br...
by Wilsons-of-Oxford
Mon Apr 09, 2012 2:14 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A còig (#5) - Dè bhios sibh a' dèanamh an-diugh?
Replies: 16
Views: 5341

Re: A còig (#5) - Dè bhios sibh a' dèanamh an-diugh?

Daingead! Bidh mi a' faidhlich mo cìs a màireach.

Oh hell! I will be filing my tax tomorrow.

A bheil "Daingead" freumh na "Dang It", saoil?

Is "Daingead" the source of "Dang It", I wonder?
by Wilsons-of-Oxford
Mon Apr 09, 2012 12:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A còig (#5) - Dè bhios sibh a' dèanamh an-diugh?
Replies: 16
Views: 5341

Re: A còig (#5) - Dè bhios sibh a' dèanamh an-diugh?

Bidh mi ag obair an-diug.

I will be working today.

Bidh mi a' dol dhan Ceilidh oidhche Shathairne.

I will be going to a Ceilidh Saturday Night.
by Wilsons-of-Oxford
Fri Apr 06, 2012 10:40 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Tha e marbh, à Seumais!
Replies: 11
Views: 2504

Re: Tha e marbh, à Seumais!

The last one is supposed to be "Go ahead, make my day". The second one, like you said is supposed to be "May the force be with you". I started to use agad, but I saw leat defined as 'with you'. Akerbeltz got "Tha Seonaidh a Còig beò!" In hind-sight if my goal was to prompt my fellow learners, rather...
by Wilsons-of-Oxford
Fri Apr 06, 2012 6:52 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Tha e marbh, à Seumais!
Replies: 11
Views: 2504

Tha e marbh, à Seumais!

Caite a bheil a h-uile duine? Cha chunnaic mi móran còmhraidhean as ùr. Where is everyone? I haven't seen many conversations lately. Na sguireamaidh ionnsaich! Let's not stop learning. Cuir Beurla air am abartean seo! tr*nsl*t* these phrases into English. Tha e marbh, à Sheumais! Leig am neart bi le...
by Wilsons-of-Oxford
Tue Mar 20, 2012 4:19 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype contact and names
Replies: 35
Views: 18112

Re: Skype contact and names

S mise wilsonuponsea
by Wilsons-of-Oxford
Mon Mar 19, 2012 5:12 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: [Gaelic 2012] Fàilte! Welcome new learners!
Replies: 55
Views: 15016

Re: Fàilte! Welcome new learners!

Hallo, a Bhreandan! Is mise Jason, chluich mi Camanachd Éireannach leat an-diugh.
by Wilsons-of-Oxford
Mon Mar 19, 2012 1:00 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Reasabaidean / Recipes
Replies: 1
Views: 2287

Reasabaidean / Recipes

Ciamar a tha shibh? Chluich mi camanachd Éireannach madainn an-diugh. Bha e craic math! Tha mi a' bruich suipeir an-dràsta agus smaoinich mi bidh e math co-roinn an reasabaidh. Tha e reasabaidh simplidh. Rùsgadair Buntàta Criospan 1 Buntàta 1 Pola Mhòr Uisge 1 Rùsgadair Buntàta 2 Cupan Ola airson fr...
by Wilsons-of-Oxford
Fri Mar 09, 2012 3:30 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Have had, Have not had
Replies: 8
Views: 3211

Re: Have had, Have not had

Moran taing, a h-uile duine. Seonaidh, thank you for your explanation. One of my problems is, being both a left banker and a right banker, I learned both and I go back and forth between the two styles. I started out with right bank but finished most of my education on the left. I had thought to simp...
by Wilsons-of-Oxford
Fri Mar 09, 2012 2:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 187880

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i an t-uisge madainn an diùgh, bha tuil ann a chuireadh na h-earbaill às na h-eich, ach chan eil i uabhasach fuar. It is raining this morning, rain that would put the tails of horses, but it is not terribly cold. Feumaidh mi thoir taing do Highland Diary . Bha annas agam de "raining cats and dog...
by Wilsons-of-Oxford
Thu Mar 08, 2012 4:12 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Possible US Mid-Atlantic Region event...
Replies: 5
Views: 4680

Re: Possible US Mid-Atlantic Region event...

Tha mi a' fuireach ann a' Norfolk! Where is your group??
by Wilsons-of-Oxford
Thu Mar 08, 2012 3:05 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?
Replies: 61
Views: 22745

Re: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?

Cha do dh'ithe bracaist madainn an-diugh.

I did not eat breakfast this morning.
by Wilsons-of-Oxford
Thu Mar 08, 2012 2:55 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Have had, Have not had
Replies: 8
Views: 3211

Have had, Have not had

Ciamar a chanas tu "have had" no "have not had"?

"I have had difficulties."

"I have not had sleep"

"I have never had so much fun"

Fòs, ciamar a chanas tu "An example would be"?