Search found 88 matches

by Wilsons-of-Oxford
Thu Mar 08, 2012 2:42 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: How are things going?
Replies: 14
Views: 4368

Re: How are things going?

Bha sàs agam. Tha mi feumach air fòcas. I feel I could learn to write if I sat down and learned all the grammar through Taic. But I have difficulty converting my thoughts to Gàidhlig structure. I have no idea how I'm going to get speaking down.

I have had difficulties. I am in need of focus.
by Wilsons-of-Oxford
Wed Mar 07, 2012 10:23 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?
Replies: 32
Views: 10528

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Ceart, tha e 'doirbh'. Tapadh leat.
by Wilsons-of-Oxford
Wed Mar 07, 2012 5:29 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?
Replies: 32
Views: 10528

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

To make certain I've got it...

Chòrd! Bha e glè inntinneach! Bu toil leam e ach bha e doribh a bhith air falbh.
by Wilsons-of-Oxford
Wed Mar 07, 2012 5:53 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?
Replies: 32
Views: 10528

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

'S e. Bha e glè inntinneach!  'S thoigh leam ach bha e doribh a bhith air falbh.

Yes. It was very interesting! I liked it but it was hard to be away.
by Wilsons-of-Oxford
Tue Mar 06, 2012 3:39 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?
Replies: 32
Views: 10528

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Chaid mi a Caolas na Kotzebue an-uiridh. Sheòl mi bàta muir-eòlas.

I went to Kotzebue Sound last year. I navigated a hydrography ship.

http://www.alaskadispatch.com/article/n ... er-mapping
by Wilsons-of-Oxford
Mon Feb 06, 2012 2:29 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246681

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag seallach an Super Bowl ann am tharnaid Baker Hill.
by Wilsons-of-Oxford
Fri Jan 20, 2012 4:06 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246681

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bhruich mi dìnnear o hama,  buntàtachan, miùranaiche agus aran is càis an ceartair. Tha mo bean agus mi-fhìn aig aire Hitchhiker's Guide to the Galaxy a-nis.

I cooked a dinner of ham, potatoes, carrots and bread and cheese just now. My wife and I are watching Hitchhiker's Guide to the Galaxy now.
by Wilsons-of-Oxford
Thu Jan 19, 2012 9:04 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 107
Views: 55344

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

Tha e gu bith coig uair deug. The e ochd mionaidean leth-cheud an dèidh ceithir uair deug.

It is nearly 15:00. It is 14:58
by Wilsons-of-Oxford
Tue Jan 17, 2012 2:18 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 30697

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Cha toil leam leughadh naidheachdan mu a' Costa Concordia sgiorradh. Bidh iad craobh-sgaoil fìos ceàrr airson bliadhnaichean; anàs dèidh sin bidh iad fòghlaim what happened. I don't like reading news about the Costa Concordia accident. They will publish wrong information for years; then they will le...
by Wilsons-of-Oxford
Mon Jan 16, 2012 5:46 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 30697

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Is toigh leam bàtaichean-fhiod agus sèoladh. I like wood boats and navigating
Is toigh leam ag fuineadh. I like baking

Cha toigh leam imrich, ach bidh mi imrich Dicladain. I don't like moving house, but I will be moving house Wednesday.
by Wilsons-of-Oxford
Mon Jan 16, 2012 5:17 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 37357

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Rugadh mi ann an Headington, Sasainn, ach tha mi a' fuireach sna Stàitean Aonaichte.

I was born in Headington, England, but I live in the United States.

Bu toil leam fuirich ann an Baile na h-Eaglais, Archaibh.

I would like to live in Kirkwall, Orkney.
by Wilsons-of-Oxford
Sun Jan 08, 2012 11:17 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246681

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi air an itealan ann am Salt Lake City. Tha an iteal seo mo iteal deireannach an diugh.

I am on a plane in Salt Lake City. This flight is my last flight today.
by Wilsons-of-Oxford
Sun Jan 08, 2012 9:40 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246681

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag triallach a dh'ionnsaig Portland, an diugh. Tha mi a'dol a chluinn oideachas an seachdain seo.

I am travelling to Portland today. I am going to attend training this week.
by Wilsons-of-Oxford
Sat Jan 07, 2012 10:28 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 187688

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i an-aimsir blàth seo an diugh. Càite bheil am t-side fuar?

It is unseasonable warm here today. Where is the cold weather?

A bheil mi aig abair ei ceart?

Am I saying it right?
by Wilsons-of-Oxford
Sat Jan 07, 2012 10:16 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Facail Loingeach / Nautical Words
Replies: 4
Views: 1122

Re: Facail Loingeach / Nautical Words

Gasda! Moran taing!

Excellent! Many thanks!