Search found 140 matches

Return

Re: Tha mi an sàs

That doesn't quite hit the original yet.

I can think of two ways in which I'd put that:
1) Nach gabh thu ort a bhith 'nad aisling/'nad bhruadar
2) Nach gabh thu ort aisling/bruadar a dhèanamh

The nuance of the first to me would be that the dreaming is ... uncontrolled. As in, you fall asleep, you dream of a sea squirt with a massive single eye who's counselling the two Milibands.

The second would be, you're not necessarily asleep but you "dream" of building this massive new Gaelic-medium university on Benbecula.

Either of those do you?
by akerbeltz
Tue Aug 31, 2010 12:33 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dearbhairean-litreachaidh

Agus air Thunderbird a-nis cuideachd:

https://addons.mozilla.org/en-US/thunde ... on/260204/

Sàbhail am faidhle 's dèan na leanas an uairsin:
1) Innealan/Tools
2) Roghainnean/Options
3) Tuilleadain/Addons
4) Rianach/Administer
5) Stàlaich/Install
6) Ceart ma-thà/OK

Sin agaibh e.
by akerbeltz
Tue Dec 07, 2010 4:23 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Sùil air a' mhearachd

Ok, taing to Google Streetview, seo ar neamhnaid às a' Ghearastan:

Image
by akerbeltz
Fri Dec 10, 2010 5:32 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Opera 11 sa Gàidhlig!

Nollaig chridheil a chàirdean - an turas mu dheireadh le tiodhlag am bliadhna-sa ge-tà ;)

Tha Opera 11 ri fhaighinn sa Ghàidhlig a-nis agus a-rithist (bha tionndadh Gàidhlig dheth ann gu Opera 5.x). Feumaidh sibh na leanas a dhèanamh:
1) Stàlaich Opera 11 (Beurla)
2) Rachaibh gu http://www.opera.com/download/languagefiles/ 's faighibh am faidhle ouw1100_gd.lng aig Scottish Gaelic > 11.0
3) Sàbhailibh am faidhle. Tha misa 'ga chur ann an Program Files > Opera > locale (far a bheil faidhle na Beurla cuideachd)
4) Tha Installation Instructions air http://www.opera.com/download/languagefiles/ ach tha diofar beag eatarra 's Opera 11, seo dhuibh mìneachadh ùr ma-thà:
5) Briogaibh air Menu > Settings > Preferences > Details > User Interface Language > Select > taghaibh am faidhle ouw1100_gd.lng far an do dh'fhàg sibh e
6) Briogaibh OK.
7) Cha-chinnngggg .... Gàidhlig

Agus gabhaibh mo leisgeul - tha rudan beaga cearr leis an spacing ann an cuid a dh'àitichean agus mearachdan beaga leis a' Ghàidhlig an-siud 's an-seo. 'S e fìor Mharathon a bh' ann agus cha d' fhuair mi cothrom ceartachaidh idir an turas seo ach bheir mi m' fhacal dhuibh gun cuir mi ceart iad!

Gabhaibh tlachd ann!
by akerbeltz
Thu Dec 16, 2010 2:34 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 'Bliadhna mhath ùr' no 'Bliadhn' ùr mhath'?

Interestingly, I just spotted an old Facebook status message by Maighread Stiùibhairt - she says "Bliadhn' Ùr Mhath" !
by akerbeltz
Thu Mar 03, 2011 1:03 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Quick Locale Switcher

Ok, latha ùr, goireas ùr...

Thog mi iomradh air an Quick Locale Switcher roimhe ach tha tionndadh ùr ann a-nis agus tha an leudachan fhèin sa Ghàidhlig cuideachd a-nis.

Dè nì e ma-thà? Gu goirid, leumaidh e eadar cànain eadar-dhealaichte airson na h-eadar-aghaidh. Tha sin air leth feumail do dhaoine a tha a' cleachdadh coimpiutair còmhla ri daoine aig nach eil Gàidhlig. Siuthadaibh ma-thà, chan eil leisgeul ann tuilleadh gun a chleachdadh!

As dèidh dhuibh a stàladh, gheibh sibh e fo Innealan > Quick Locale Switcher. AIRE : Chan eil na pacadaidean cànain an cois an QLS a o thùs oir tha cus ann dhiubh. Dèanaibh na leanas:
⋅ Roghainnean > Sgeamannan ionadail
⋅ Cuiribh cromag ris na cànain a tha sibh ag iarraidh ann, m.e. gd (Gàidhlig) agus en-UK (Beurla) air neo Gàidhlig agus Ruisis.
⋅ Chì sibh, aig bun na h-uinneige ud, rud a tha ag ràgh Faigh barrachd pacaidean cànain. Briogaibh air sin 's bheir e sibh dhan duilleag far a bheil pacaidean cànain Mozilla.
⋅ Taghaibh na tha a dhìth oirbh is stàlaichidh Firefox sin leis fhèin. Bidh again ri Firefox ath-thòiseachadh ach sin agaibh e!
by akerbeltz
Wed Mar 30, 2011 12:13 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Opera 11 sa Gàidhlig!

A chàirdean,

Ok, tha an tionndadh mu dheireadh de dh'Opera a-muigh (11.10) - mu dheireadh thall. Chaidh ar dìochuimhneachadh le luchd TF an turas mu dheireadh ach tha sinn ann gu buan a-nis. Uel, fhad 's a mhaireas mise beò co-dhiù. Tha sinn cuideachd ann mar "desktop language" a-nis. 'S ciall dha sin gun dig gach tionndadh de dh'Opera le Gàidhlig 'na bhroinn (an cois nan cànan eile).

Ma bha Opera ann an Gàidhlig agaibh roimhe, bha e car toinnte, sparragach Gàidhlig a chur air ach tha sin fada fada nas fhasa nis. Cuideachd, ma bha e agaibh roimhe, 's mathaid gu bheil sibh air grunn abairtean Beurla fhaicinn am measg na Gàidhlig:

http://www.akerbeltz.org/soidhnichean/opera1.jpg

'S e an seann-fhaidhle as coireach às. Feumaidh sibh na leanas a dhèanamh gus an tionndadh as ùire a chur ann:

Rachaibh gu An clàr-taice > Roghainnean > Roghainnean

Fon taba Coitcheann , chì sibh putan air a bheil Mion-fhiosrachadh

http://www.akerbeltz.org/soidhnichean/opera2.jpg

Briogaibh air Mion-fhiosrachadh . Chì sibh seann-slighe an fhaidhle chànain an uairsin.

http://www.akerbeltz.org/soidhnichean/opera3.jpg

Briogaibh air Tagh . Chì sibh na faidhlichean cànain uile a gheibhear an cois Opera an uairsin:

http://www.akerbeltz.org/soidhnichean/opera4.jpg

Tha Gàidhlig fo gd . Briogaibh air agus an uairsin air an gd.lang :

http://www.akerbeltz.org/soidhnichean/opera5.jpg

Briogaibh air Open agus Ceart ma-thà (iomadh turas) an uairsin agus bidh Gàidhlig air feadh Opera an uairsin. An dòchas gun gabh sibh tlachd ann!
by akerbeltz
Thu Apr 21, 2011 10:35 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Muahahaha... cuideigin eile nach deach a-riamh thairis air a' chrìoch eadar Alba 's dùthaich sam bith eile. Tha foghlam dà-chànanach math ach FTMG 'na eisimpleir do chàch??? Nas fhearr na na Basgaich no na Cuimrich?

Leig leam smaoineachadh... tha dà bhun-sgoil againn agus aon àrd-sgoil, nas lugha na 3,000 sgoilear uile gu lèir, le uireasbhaidhean o bhun gu barr a thaobh tachartasan taobh a-muigh nan seòmar-teagaisg, gainnead leabhraichean, gainnead thidsearan... Cà bheil an eisimpleir do chàch ann?
by akerbeltz
Tue Jun 28, 2011 2:43 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Mìosachan Gàidhlig son Thunderbird

A chàirdean,

Tha Mozilla agus Akerbeltz a' toirt dhuibh Thunderbird 5 AGUS Lightning 1, mìosachan a dh'obraicheas am broinn Thunderbird.

Seo dhuibh glacadh-sgrìn beag dheth:
Image

Tha mi an dòchas gun gabh sibh tlachd ann!
by akerbeltz
Tue Jun 28, 2011 6:42 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Opera Mini/Mobile

Tha Opera agus Akerbeltz a' toirt dhuibh Opera Mini/Mobile, a' chiad bhrabhsair Gàidhlig san t-saoghal a dh'obraicheas air fònaichean-làimhe agus tablaidean.

Fiosrachadh ùr (04 dhen Mhàrt 2012): Tha e furasta Gàidhlig a thaghadh air cuid dhe na h-innealan-làimhe (can Blackberry) ach tha e nas dorra air fònaichean Android. Ma tha Android agaibh, bidh agaibh seo a dhèanamh.

Air Blackberry, foghnaidh e a dhol gu http://www.opera.com/mobile/ agus Download » Download in another language » Opera Mini 6.5 for Blackberry Gàidhlig a thaghadh.

Chan eil mi cinnteach fhathast dè an dòigh as fhearr air tablaidean. Saoilidh mi gu bheil sin a' crochadh air an operating system agaibh. Faicibh 1 gu h-ìosal cuideachd.

1 Carson? Deagh cheist... Tha Android (agus operating systems eile air fònaichean) nach bi duine sam bith ag iarraidh prògram air an fhòn aca ach sa chànan sa bheil an operating system. Ach aig an aon àm, chan eil iad deònach ach na cànain mhòra a thoirt dhut air. :olc: Ma-tà, ma cheannaicheas tu fòn-làimhe le Android air 's ma thèid thu dha Android Marketplace air tòir prògram, innsidh am fòn agad dha Marketplace gur e Beurla an cànan aig an fhòn agad. Chan fhaighnich Marketplace dhìot dè an cànan a bu toigh leat . Agus gheibh thu prògram sam bith, Opera Mini san t-suidheachadh seo, ann am Beurla ged a tha e ri làimh sa Ghàidhlig.
Ma stàlaicheas tu Custom Locale, 's urrainn dhut cumail ort gur e Gàidhlig an cànan aig an fhòn agad (ged nach bi buaidh sam bith eile air an fhòn). Ach ma thèid thu dha Android Marketplace a-nis, gheibh thu Opera Mini sa Ghàidhlig. Amaideas, tha fhios a'm, ach sin mar a tha na companaidhean mòra gu mì-fhortanach... gu fortanach, tha daoine ann mar InKa a bheir fuasgladh dhuinn!
by akerbeltz
Tue Jul 05, 2011 1:57 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Blas na Gàidhlig - Na mearachdan beaga

The answer to the first one is yes, it's all to do with what Gaelic does do b > bh > ? in a historical sense. Sometimes you get hiatus, sometimes the v hangs around and it usually does weird stuff to the vowels nearby in the process.

Ok, the quick answer to the second one is no. /so.?l/ and /Rau.??/ are not odd by the same speaker whereas /o.?N?/ would be weird (though according to the Survey, the eastern end of the Great Glen has /o/ and /?/ forms). When you get which I have to pass on just now but I'll think about it and come back.
by akerbeltz
Thu Jul 07, 2011 11:36 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Joomla!

Tha Akerbeltz a' toirt dhuibh pacaid cànain airson Joomla! 1.7 gus an urrainn do dhaoine làraichean dà-chànanach a dhèanamh.

Tha e 'na annasachd aig Joomla! nach urrainnear làrach dhà-chànanach a dhèanamh ach ma tha pacaid cànain aig a' chànan sin. Tha pacaidean a' tighinn ann an dà phàirt, front end (a chì aoighean do làraich) agus back end (nach fhaic ach rianairean). A chionn 's gun robh iarrtasan èiginn ann airson pacaid sam bith, chan eil ann an-dràsta ach pacaid front end le beagan dhen back end. Dèiligidh mi ris a' chorr nuair a bhios tìde agam.
by akerbeltz
Wed Aug 24, 2011 11:11 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Loch Duntelchaig

Tha casg air sèimheachadh san t-suidheachadh sin le ainmean-àite aosta, cuimhnichibh Dùn Dè, Dùn Dòmhnaill etc.

Chanainn-sa gur e cruth ionadail a th' ann an Deilcheag , le re-analysis de an t-seilcheag /?N? t?eleçag/ mar an teilcheag /?N? t?eleçag/ agus le urdhubhadh 'na cheann, an deilcheag /?N? d?eleçag/. Mar sin, chan eil càil cearr air Dùn Deilcheig .

Thachair an dearbh rud leis an deanntag. Tha seo a' tighinn on t-seann Ghaedhilge nenaid slighe meadhan Ghaedhilge nenntóg . Leis an alt, gheibheadh tu an neanntag /? N?auNdag/ sa Ghàidhlig agus chaidh seo ath-sgrùdadh mar an fheanntag /? N?auNdag/ > feanntag) agus an fheanntag e fhèin mar an deanntag /? N?auNdag/ (le urdhubhadh) (> deanntag).
by akerbeltz
Sun Sep 18, 2011 12:34 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Scrabble Gàidhlig

Latha ùr, geama ùr a chàirdean. 'S e Scrabble an geama an turas seo, tionndadh le sgioba Gearmailteach air a bheil Scrabble3D.
http://www.akerbeltz.org/Pics/00xscrabblegd.jpg

Nise, mar a rinn mi roimhe, seo dhuibh an treòir mus innis mi dhuibh cà 'm faigh sibh e, air neo cha leugh sibh an treòir idir ;)

Faighibh am faidhle stàlaidh ceart airson an rian obrachaidh agaibh. Mar is trice, 32bit ma tha sibh air Windows XP agus 64bit airson Vista/7. Bidh fios aig muinntir Linux air dè dh'fheumas iad!
http://www.akerbeltz.org/Pics/00scrabblegd.jpg

Taghaibh Install (bidh an stàladh gu lèir sa Bheurla)
http://www.akerbeltz.org/Pics/01scrabblegd.jpg

Leigibh leis a stàladh agus bidh e fo Start > Programs > Scrabble 3D an uairsin. Nuair a thòisicheas sibh am prògram a' chiad turas, bidh cothrom agaibh Gàidhlig a thaghadh an dà chuid mar chànan a' phrògraim agus cànan nan geamannan fhèin.

Mus dèid mi nas fhaide - ma gheibh sibh a' mhearachd seo leanas:
http://www.akerbeltz.org/Pics/08scrabblegd.jpg

Tillibh dha na roghainnean agus fo taba a' Choimpiutair, bheiribh air falbh an roghainn Multithreaded:
http://www.akerbeltz.org/Pics/09scrabblegd.jpg

Ok, nise, tha e furasta gu leòr geama a chluich an aghaigh a' choimpiutair, chan eil mi dol a dh'innse dhuibh mòran mu dhèidhinn sin agus gu feum sibh briogadh air 2 chluicheadair :
http://www.akerbeltz.org/Pics/10scrabblegd.jpg

Tha e fada nas inntinniche cluiche an aghaidh cuideigin. Tha ball gorm gu h-àrd, briogaibh air gus geama a chluich air an lìonra:
http://www.akerbeltz.org/Pics/11scrabblegd.jpg

Feumaidh sibh far-ainm is facal-fair a thaghadh. Chan e rud mòr, tèarainte a tha seo, chan eil sin ann ach gus nach urrainn do chuideigin eile cluich fo 'r n-ainm:
http://www.akerbeltz.org/Pics/12scrabblegd.jpg

Chì sibh na daoine air an lìonra a-nis. Tha bratach na lèine a' comharradh na dùthcha aig cluicheadair agus am bratach eile cànan a' phrògraim. Dèanaibh briogadh deas air an neach a tha sibh airson cluich leis agus bheiribh cuireadh dhaibh:
http://www.akerbeltz.org/Pics/13scrabblegd.jpg

Feumaidh an neach a thug an cuireadh seachad tòiseachadh air geama ùr:
http://www.akerbeltz.org/Pics/14scrabblegd.jpg
http://www.akerbeltz.org/Pics/15scrabblegd.jpg

Agus sin agaibh e. Tha iomadh gleus eile aig a' gheama seo ach 's urrainn dhuibh fhèin am fiosrachadh a-mach. Aon rud eile mus innis mi dhuibh cà 'm faigh sibh e. Ged a tha aon fhaclair sa gheama, tha dà roinn san fhaclair, faclan às an Fhaclair Bheag agus faclan à Dwelly. Gheibh sibh faclan nas inntinniche ma cheadaicheas sibh an dà rud ach ma tha sibh airson cuairt nas fhasa a chluich, bheiribh air falbh a' chromag às a' bhogsa agus cha nochd uiread a dh'fhaclan inntinneach.

Gheibh sibh e air Uici a' gheama is Sourceforge agus tha fòram aig a' gheama. Ach gheibh sibh taic an-seo cuideachd.

Chì mi ann sibh, geamairean abù!
by akerbeltz
Wed Sep 28, 2011 9:21 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Uicipeid na Gàidhlig agus an TranslateWiki

Gliocas an latha: Fiù ma chleachdas sibh Wikipedia na Beurla, 's urrainn dhuibh Gàidhlig a chur air an eadar-aghaidh 'nur cunntas fo:

My preferences > User Profile > Internationalisation > gd - Gàidhlig
by akerbeltz
Sun Oct 02, 2011 4:00 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ceistean: TYG

'S e do bheatha :)

Tha an dual-chainnt a' tighinn a-steach le cuid dhiubh, m.e. thèid /u?/ a bhriseadh 'na /?u/ ann an cuid a dh'àitichean agus mar sin, gheibh thu /lu?ms?/ agus /l?ums?/, /r?u?ms?/ is /r??ums?/ etc.

No /i?/ > /?i/ (gu h-àraidh ann an Leòdhas), mar sin /?i?v??/ vs /??iv??/
by akerbeltz
Sun Oct 16, 2011 5:47 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Mod and Gaelic are not quite in tune

Hm well, tha mise am measg na feadhainn nach robh ann a-riamh. Bidh mi deasbad rium fhìn gach bliadhna agus ag ràdh rium gum bu chòir dhomh a dhol ann turas air a' char as lugha mus doir mi seachad beachd... agus chì mi pìos dheth air an TV an uairsin 's cuiridh mi romham an caochladh. Tha mi cinnteach gu bheil barrachd a' dol ann ach na thachras air an àrd-ùrlar ach carson a rachainn a Steòrnabhagh/Inbhir Ùige/Òban... airson dol a-mach le caraidean as urrainn dhomh coinneachadh riutha uair sam bith agus as aonais còmhstri airson àite suidhe.

Bhitheadh e math cunntas-beachd gun ainmean a chumail, gu h-àraidh am measg nan coimhearsnachdan dè am beachd a th' aca ann an da-rìreadh. Tha mi cluinntinn an dearbh-chàineadh o iomadh duine ach chan eil cus ann ach luchd-iomairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha deònach a dhì-mholadh gu poblach. Tha e inntinneach ge-tà nach eil mi air dad a chluinntinn ach dubh-chàineadh a thaobh breithneachadh nan co-fharpaisean 's na riaghailtean fuadain a chleachdas iad, a' gabhail a-steach seinneadairean is luchd-ciùil ainmeil.

Chan eil sin ri ràdh nach robh deagh-bhuaidh aig a' Mhòd a-riamh, chanainn gun do thog e ìomhaigh saoghal na Gàidhlig am measg luchd na Beurla, ach chan eil sin ri ràdh gur e am Mòd an dòigh as fhearr cultar na Gàidhlig 's nan Gàidheal a chomharradh ann an 2012....
by akerbeltz
Tue Oct 25, 2011 8:47 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dearbhairean-litreachaidh

Facal beag uam air a' chuspair seo... tha tionndadh 2.0 a-muigh, tha e air OpenOffice Extensions mu thràth 's bidh e air Mozilla 's Opera cho luath 's a gheibh iad aonta on luchd-taice aca. Chan e sin a dh'fheumas mìneachadh ge-tà.

B' àbhaist dhuinn an dà chuid stòr-dàta Dwelly agus an Fhaclair Bhig a chreachadh airson freumhan nan dearbhairean. Rinn sinn sin a chionn 's gun robh AFB car beag fhathast aig an àm sin. Thachair dà rud on àm ud - dh'fhàs AFB fada nas motha agus mhothaich sinn, ged a bha sinn a' criathradh a-mach an fheadhainn air an robh sinn eòlach, gun robh uiread a dh'fhaclan ann an Dwelly a bha cho àraidh àrsaidh 's gun robh iad a' cur an dearbhair bhochd tro chèile. Mar eisimpleir, bha cu is cù ann, sgith is sgìth , gab is gabh agus rudan mar sin.

Cha robh sin cho taiceil ann an dearbhair-litreachaidh agus on a ràinig AFB "inbheachd" gu ìre, chuir sinn romhainn an dearbhair a dhèanamh beagan nas taine ach cuideachd nas glice aig an aon àm. Tha sinn làn-dòchas gum bi e ag obair nas fhearr dhuibhse cuideachd a-nis!
by akerbeltz
Sat Nov 05, 2011 12:30 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

LibreOffice

Madainn ùr (an-dà, madainn a th' ann 's mise dìreach air èirigh, coma leibh gu bheil an t-uaireadair ag ràdh 1f) - agus tha mi toilichte goireas ùr a chur ri ur làmhan: LibreOffice 3.4.4 sa Ghàidhlig.

http://www.akerbeltz.org/Pics/LO04.jpg

'S mathaid nach bi cus dhibh eòlach air LibreOffice e fhèin ach bidh sibh eòlach air OpenOffice. 'S e an dearbh-rud a th' anns an dà phrògram ach fo dhà ainm eadar-dhealaichte. Poileataigeachd eadar an saoghal OpenSource agus Oracle. Cha chan mi an corr. Co-dhiù, mur eil sibh eòlach air, 's e sreath phrògraman oifis a th' ann, gu math coltach ri Microsoft Office ach tha am fear seo gu tur saor an-asgaidh. Ach chan eil sin ri ràdh gu bheil e dona, chan eil idir. Mur eil sibh eòlach air, 's fhiach fheuchainn, air m' fhacal.

Nise, gheibh sibh an ceangal sa bhad an triob seo ged a tha treòir bheag gu h-ìosal.

Carson treòir a-rithist? An-dà, tha aon rud ann san stàladh a tha beagan gòrach. Chan eil ann ach an aon fhaidhle stàladh airson a h-uile cànan (... prògramairean... ann an saoghal eile), sin an install_multi :
http://www.akerbeltz.org/Pics/LO00.jpg

Tha gach rud soilleir gu leòr gus an ruig sibh an sgrìn seo:
http://www.akerbeltz.org/Pics/LO01.jpg

Feumaidh sibh Custom a thaghadh, air neo bidh gach rud sa Bheurla a-mhàin. Chì sibh Additional language packs aig bun an ath-sgrìn, dèanaibh briogadh air:
http://www.akerbeltz.org/Pics/LO02.jpg

Agus innsibh dhan phrògram gu bheil sibh ag iarraidh Gàidhlig. 'S urrainn dhuibh am prògram a stàladh ann an iomadh cànan, mar eisimpleir, Gàidhlig is Beurla agus ma nì sibh sin, bidh cothrom agaibh leumadh eadar an dà chànan slighe Tools > Options > Language Settings > Languages . Mur eil Gàidhlig a' nochdadh sa bhad, rachaibh ann agus taghaibh Gàidhlig airson User Interface, Locale Settings agus Default Language . Mar seo:
http://www.akerbeltz.org/Pics/LO05.png

Tha dearbhair-litreachaidh ann ach dhìochuimhnich iad fhilleadh a-steach sa phrògram fhèin, cuiridh sinn ceart seo cho luath 's a ghabhas. Gheibh sibh dearbhair an-seo san eadar-àm.

An dòchas gun còrd e ribh!
by akerbeltz
Wed Nov 09, 2011 2:16 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Gentive in noun clusters, place-names etc

Most placenames show the genitive only by lenition. There are some notable exceptions:

    * placenames beginning with an/a'
    * placenames with certain final elements: -b(h)agh, -bost, -dal
    * randoms: Leòdhas

The list isn't complete but so far, the three-way split has served me well.
by akerbeltz
Thu Nov 10, 2011 1:43 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ceist mu " a dh'ionnsaigh"

Grammar freak passing through. Gràisg's advice is good, I'll only add that you can also use 'gam ionnsaigh, 'gad ionnsaigh etc

Overall, ionnsaigh is more vague in terms of direction than gu . Thàinig e gun taigh implies that he came right up. Thàinig e a dh'ionnsaigh an taighe is more vague, he may have stopped half-way, not come all that close etc.
by akerbeltz
Wed Nov 16, 2011 5:54 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Freeciv 2.3.1

Tha Freeciv 2.3.1 ann agus tha rudan a' fàs nas fhearr. Tha am prògram (air Windows) a' faighneachd dhìot a-nis dè cànan a bu toigh leat nuair a stàlaicheas tu e a' chiad turas. Bha sin fada na bu toinnte roimhe, ma tha cuimhne agaibh air an treòir fhada a sgrìobh sinn roimhe. Dh'fhosgail mi sreath ùr air sgàth sin, chuireadh tè eile eagal a bheatha fiù air Fionn MacCumhail!

Cum an cuimhne gur e gd = Gàidhlig. Tha sin car toinnte fhathast ach cuiridh sinn ceart seo.

Tha e car doirbh air Max OSX fhathast air sgàth 's nach eil còdaichear againn a tha math air Mac OSX. Ma tha sibh eòlach air gin, cuiribh thugam e/i!

Dh'fhàg mi an treòir ann ge-tà oir tha pìosan dheth mu chluich a' gheama fhèin is tha sinn feumail fhathast.
by akerbeltz
Wed Nov 30, 2011 3:10 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

WordPress.org

Nollaig chridheil a chàirdean, tha 2011 a' tighinn gu crìoch le goireas beag ùr eile - bathar-bog blogaireachd and triop seo, WordPress.org 3.3

Thoiribh an aire gur e seo .org, 's e sin an tionndadh a stàlaicheas tu air frithealaiche agad fhèin. Tha sin beagan nas lugha na .com (an tionndadh a chleachdas tu mur eil thu airson dad sam bith a stàladh ach dìreach bloga air WordPress) agus rinn sinn am fear seo an toiseach. Thig WordPress.com beagan 'na dhèidh, uaireigin aig toiseach 2012 chanainn.

Tha mi an dòchas gun còrd e ribh!
by akerbeltz
Tue Dec 13, 2011 3:32 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Top tips for new Gaelic learners?

I used music to practice the sounds, and akerbeltz to learn how the sounds worked. If you can afford it, I can warmly recommend Blas na Gàidhlig to learn the sounds.

I thought I'd just mention that your local library may have it too, or might be willing to get it if you ask for it. If someone found out if there's a straightforward way of donating books to a public library, I could be persuaded to donate a few to key libraries. I've actually been meaning to find that out but I've just not had the time...
by akerbeltz
Fri Jan 06, 2012 1:55 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

how to track down the tr*nsl*** of a plural using the dictionary

Easy, punch it into the Faclair Beag , you'll usually end up at the right root. That's because we have what's called a lemmatizer or lexical database, which is essentially a big table which, in this case, lists beinn, bheinn, beinne, bheinne, beanntan, bheanntan, beanntaibh, bheanntaibh etc as forms of the word beinn , so when you punch in beanntan , it goes and checks that table and, ta-da, gives you beinn .
by akerbeltz
Sun Jan 08, 2012 2:13 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?

Gàidheal - a Gael (singular)
Gàidheil - Gaels (plural)
a' Ghàidheal - the Gael (singular)
na Gàidheil - the Gaels (plural)

Not quite, singular is an Gàidheal , I think you got confused with the genitive:
Gàidheal - a Gael
taigh Gàidheil - a house of a Gael
Gàidheil - Gaels
taigh Ghàidheal - a house of Gaels

an Gàidheal - the Gael
taigh a' Ghàidheil - (the) house of the Gael
na Gàidheil - the Gaels
taigh nan Gàidheal - (the) house of the Gaels
by akerbeltz
Mon Jan 09, 2012 11:28 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

'S e tàille am freumh » tàilleibh/tàilleabh agus an uairsin re-analysis air tàilleibh » air t-sàilleibh » air sàilleibh
by akerbeltz
Sun Jan 22, 2012 11:55 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dè a' Ghàidhlig air Sandown?

A-rèir faclair ainmean-àite Shasainn, 's e Sandham ... sandy enclosure or river island freumh an ainm. On nach fhaic mi abhainn no bùrn le eilean ann, bhiodh enclosure nas fhearr na river island, chanainn. Buaile/Fàl/Geàrraidh na Gainmhich ma-tà?
by akerbeltz
Mon Jan 23, 2012 12:06 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

"Computer (Unix) Systems Administrator" or "Network Engineer"


I'd shorten is slightly to rianaire choimpiutairean or einnseanair lìonraidh
by akerbeltz
Wed Jan 25, 2012 6:13 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Skype sa Ghàidhlig

Mus faighnich sibh, tha an t-sìde grod ann an Glaschu, cha toigh leam coiseachd ann am bòtannan ;)

Seo dhuibh a-nise Skype ann an Gàidhlig. Chan eil Skype deònach cànain bheaga fhilleadh a-steach sa phrògram fhèin ach tha e furasta gu leòr. Briogaibh an-seo 's sàbhailibh am faidhle Gaidhlig-gd.lang am badeigin air a' choimpiutair agaibh. Chan leig e leas a bhith sa phàsgan Skype, àite sam bith ach am biona.

Ann an Skype, rachaibh an uairsin gu Tools » Change language » Load Skype Language File agus sin agaibh e. Tha e furasta tilleadh dhan Bheurla agus air ais dhan Ghàidhlig air an aon dòigh.

Faodaidh gum faigh sibh Disk I/O Error ma dhùineas sibh Skype 's ma dh'fhosglas sibh e a-rithist san aon seisean. Chan e rud cunnartach a tha seo, leanaibh ris na tha Skype ag innse dhuibh 's dùinibh am prògram ann an treidhe an t-siostaim, cuiribh gu dol e a-rithist (bidh feum air an fhacal-fhaire) agus bidh gach rud glan sgiobalta an uairsin. Seo bug am broinn Skype 's chan urra dhomh dad a dhèanamh ma dhèidhinn gu mì-fhortanach.

An dòchas gun còrd e ruibh!

PS Tha fhios a'm gu bheil cuid a rudan ann am Beurla fhathast, mar liosta nan dùthchannan 's an sgrìn login, chan eil leasachadh air a sin, tha mi duilich.

PPS Chan obraich seo air MacOS, duilich. Chan eil dòigh ann, chan eil MacOS a' cur taic ri cànain idir ach an dusan as motha san t-saoghal. Ach tha mi car aineolach mun t-siostam, ma tha cuideigin glic gu leòr .lang faidhle a stàladh air Mac, nach innis sibh dhuinn?

PPPS Cha chreid mi gun gabh a dhèanamh air Ubuntu a bharrachd ach tha mi air ceist a chur ann an grunn àitichean. Cumaidh mi fios ribh.
by akerbeltz
Thu Jan 26, 2012 6:24 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig

Saoil dè thachradh nam biodh Gàidhlig air ceist a' referendum ri taobh na Beurla cuideachd...

Image
by akerbeltz
Sat Jan 28, 2012 7:49 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo...

LOL chan e, dìreach abairt. Seo oidheam no dhà:

saor 1: gnìomhair
saor 2: ainmear
saor 3: buadhair 1
saor 4: naisgear
saor 5: ainmear
saor 6: buadhair 2
by akerbeltz
Wed Feb 01, 2012 4:32 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo...

aon saor (gun sèimheachadh)

A chionn 's gu bheil dà shaor ann... can gu bheil buidheann de shaoir agad 's cuideigin ag iarraidh ort seo: free a noble joiner (from amongst those people) save (for) a free joiner i.e. except if he's free already.

Car contrived ach sin mar a tha na buabhallan cuideachd :)
by akerbeltz
Wed Feb 01, 2012 7:54 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Opera sa Ghàidhlig

Fhuair mi gearan o chuideigin gun robh an treòir eile tro chèile leis gun robh e a' mìneachadh an t-seann suidheachaidh toinnte an toiseach agus an suidheachadh ùr an uairsin. Deagh phuing, seo e ann an sreath ùr ma-tà.

Tha Gàidhlig aig Opera mar "desktop language" a-nis (cha robh roimhe 's bha e na bu toinnte). 'S ciall dha sin gun dig gach tionndadh de dh'Opera le Gàidhlig 'na bhroinn (an cois nan cànan eile).

Tadhailibh air Opera agus faighibh greim air an install file (chan eil ann ach an aonan is coltas Beurla air). Cuiribh am faidhle Opera....exe gu dol. Nuair a chì sibh putan air a bheil Options, briogaibh air. Tha roghainn cànain ann agus tha Gàidhlig san liosta. Sin agaibh e!
by akerbeltz
Sat Feb 11, 2012 12:23 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Image

'S toigh leam seo. Bheil gin agaibh? Chan eil e doirbh Gàidhlig a chur air fear a bha sa Bheurla roimhe :dealbh:
by akerbeltz
Sun Feb 12, 2012 6:04 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: LibreOffice

Ràinig LibreOffice 3.5! Feumaidh sibh an rud gu lèir a stàladh a-rithist ach gu fortanach, tha gleus am broinn 3.5 airson ùrachaidhean is àrdachaidhean a dhèanamh 's cha bhi feum air a' phacaid mhòr thomadach a-rithist a-mach o seo :)
by akerbeltz
Wed Feb 15, 2012 2:32 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Air aithris le Daibhidh Eyre, saoil? ;)

Image
by akerbeltz
Sun Feb 19, 2012 2:35 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Ò àidh, bha sin dol cuairt ann an iomadh cànan. Tha cuid mhath dhe na rudan san t-sreath seo o dhaoine eile, chan eil mi ach a' cur Gàidhlig orra ;)

Nise, bheil sibh eòlach air ollamh?

Image
by akerbeltz
Thu Feb 23, 2012 6:02 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Facebook sa Ghàidhlig

Tha Akerbeltz 's an gaisgeach Kevin Scannell, draoidh nan scripts air a bhith trang is tha beagan Gàidhlig a' tighinn air Facebook mu dheireadh thall. Ma tha Firefox no Chrome agaibh, feuchaibh e

Aon rud, tha Userscripts car meallta a thaobh sanasachd. Feumaidh sibh putadh air a' phutan uaine seo air a bheil Install:
http://www.akerbeltz.org/Pics/FBInstall.jpg
by akerbeltz
Fri Feb 24, 2012 9:38 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Have had, Have not had

Yes, fully agree with the recommendations you got. Although Gaelic does have the PluPerfect, it tends not to use it unless it's crucial to logic/understanding and cannot be deducted from context. As a rule if thumb, if you have "air a bhith" more than once or twice on a page, you're overusing it 8-)
by akerbeltz
Fri Mar 09, 2012 11:47 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Nach eil sinn uile eòlach air an fhaireachdainn ud...

Image
by akerbeltz
Sat Mar 10, 2012 2:17 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 10 bliadhna Bunscoill Ghaelgagh (Manx)

An dearbh dhuine/phròiseact a thug dhuinn Facebook sa Ghàidhlig - dèanamaid beic do Kevin Scannell!
by akerbeltz
Sun Mar 18, 2012 1:48 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Reul-eòlas is trasnadh na Rìbhinn

Ma tha ùidh agad, tha mapa airson trasnadh na Rìbhinn ann an 2012 ri fhaighinn ann an Gàidhlig an-seo - tha dà dhiubh ann, fear nas lugha son làraichean-lìn agus fear mòr airson clò-bhualadh.

Seo an dealbh beag:
http://eclipse-maps.com/Eclipse-Maps/ToV_maps_files/ToV2012_WebMap_ScotsGaelic_1.png
by akerbeltz
Sun Mar 25, 2012 12:38 am
 
Jump to forum
Jump to topic

WordPress.com sa Ghàidhlig

Nise, eadar Alasdair MacCaluim 's mi fhìn, seo dhuibh goireas ùr: WordPress.com ann an Gàidhlig. Ma tha sibh cho tro chèile a thaobh dè an diofar eadar WordPress.com agus .org, feumaidh sibh òstair agus sgoil-dhubh airson bloga fhaighinn o WordPress.org (i.e. fèin-òstaireachd). Cha leig sibh a leas ach clàradh air WordPress.com (òstaireachd air WordPress) agus bidh beagan sanasachd ri fhaicinn 'na chois.

Ma tha bloga agaibh mu thràth, tha e furasta atharrachadh fo Users » Personal Settings

http://www.akerbeltz.org/Pics/wpcom01.jpg

No ma tha sin ro dhìomhair, tha ceangal ann fo Settings » General "You can also modify the interface language in your profile"

http://www.akerbeltz.org/Pics/wpcom02.jpg

Save Changes an uairsin, na dìochuimhnichibh!

Tha an t-eadar-theangachadh aig ~40% ach dh'aontaich WordPress a chur beò mu thràth ach ri linn sin, chì sibh Beurla fhathast an-siud 's an-seo.

Mur eil bloga agaibh air WordPress.com, gheibh sibh cunntas an-seo . Agus cuideachd, ma tha bloga agaibh air òstair eile, can Blogpress no àite mar sin agus ma tha sibh ag iarraidh gach rud ann an Gàidhlig, tha e furasta ion-phortadh a dhèanamh!

An dòchas gun còrd e ribh!
by akerbeltz
Tue Apr 03, 2012 6:57 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Gleus nam mapaichean

Tha ìre 1 deiseil - feuchaibh e. Ma lorgas sibh facal san Fhaclair Bheag agus ma bhriogas sibh air an fhacal ghorm, chì sibh na bhòtaichean ann (ma tha gin ann). Seallaidh sin dhuibh cruinn-eòlas nam facal. Tha 2 dhath ann - daoine le Gàidhlig on ghlùn ann an gorm agus luchd-ionnsachadh fìor-fhileanta ann an ruadh; dath nas doilleire son active knowledge, dath nas soilleire son passive. Feuchaibh "gille" agus "balach" mar eisimpleir, taobh ri taobh. NB: Chan eil sinn a' cumail a-mach gu bheil statistical significane againn (fhathast) ach bidh e taiceil co-dhiù tha sinn an dòchas!

http://www.akerbeltz.org/Pics/gleusnammapa.jpg
by akerbeltz
Sun Apr 08, 2012 10:54 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Longan-cogaidh

Math fhèin!
by akerbeltz
Fri Apr 20, 2012 9:39 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: The things I can't explain, so far

Bha a' ghrian blàth anns a' mhadainn that I can't explain

Ah that's because you're parsing (cutting up) the sentence the wrong way. This business of the noun leniting an adjective only covers what's called the noun phrase. Let me cut up two sentences properly to begin with:

Bha [a' ghrian] blàth | The sun was warm
Bha [a' ghrian bhlàth] uaine | The warm sun was green

There's various ways in which you can think of this. If you tend to come at a new language from English, then you can simply say that if there's a verb between the noun & adjective, only the one next to the noun gets affected by lenition. If you prefer a grammatical explanation, then you can say that in the first one, blàth is the predicate (the bit of a sentence which tells us about the subject) whereas in the second sentence, blàth is an adjective modifying the noun whereas uaine is now the predicate, telling us about the subject (the warm sun). Make more sense? You'll need the concept of the predicate sooner or later anyway, by the way, when unpicking tha vs 's e sentences.

I notice the definite article is used differently in gaidhlig than in english

Well spotted, many people don't really think about that till way later. Gaelic is fonder of the article than English but it's hard to come up with rules. Most languages and countries require it though (but bear in mind that the countries around the Irish Sea are odd in that respect, for example it's Alba but aimsir na h-Alba and Sasainn takes no article at all).

So for examples like Tha an litir seo dhan chailleach or Tha a' chaora dhubh glè theth fon ghrian that seemingly contradicts the previous lesson, it's because cailleach and grian are feminine and they lenite usually with the article a' right?

I'm not sure where the confusion is. As we said before in the other thread, dhan/fon/fo/do etc do their business irrespective of the gener of a noun, is that it (again)? :priob:
by akerbeltz
Mon Apr 23, 2012 11:14 am
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: The things I can't explain, so far

"gun sholas" and "gun solas" would both be OK for "without light".

Depends on where. In Lewis, the blocked lenition rule seems to be getting really shaky amongst younger speakers (just proofread someone who had aon sheachdain :curam: ). In most other places though, gun sholas would be seen as odd.
by akerbeltz
Fri Apr 27, 2012 9:34 am
 
Jump to forum
Jump to topic

MyOpera Mail sa Ghàidhlig

Mo chreach, dhìochuimhnich mi fios a leigeil dhuibh mun ghoireas seo. Ma tha sibh seachd searbh sgìth de Gmail agus a' Bheurla ann (tha iad a' diùltadh eadar-theangachadh fhathast), tha seirbheis eile ann a tha sa Ghàidhlig, 's e sin MyOpera Mail . Cha leig sibh a leas am brabhsair Opera a chleachdadh, tha e fosgailte dhan a h-uile duine. Ma thèid sibh gu Settings gu h-àrd air an taobh deas, tha roghainn cànain ann agus tha Gàidhlig san liosta.

An dòchas gun còrd e ribh!

http://www.akerbeltz.org/Pics/OperaMail.jpg
by akerbeltz
Sun Apr 08, 2012 3:38 pm
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Verbs verbs verbs, dancin' down on Sunset Strip

In a bit of a hurry just now:

There are two key forms for a Gaelic verb you must learn by rote: the imperative (the order form for a single person) and the verbal noun (the equivalent of English -ing words). Both cannot be predicted, which is why you need to learn them. For regular verbs, virtually all forms can be predicted.

So, if you learn that buail! is (you single person) hit! and that bualadh means hitting, you're set. Similarly, if you learn that fairich! means (you single person) feel! and that faireachdainn means feeling, you're set.

For example, to then do the past tense forms you need to know that for independent forms you need to lenite (if possible) and that for dependent forms the past tense do sticks around:
buail an cù! (you) hit the dog
tha mi a' bualadh an cù I'm hitting the dog (which is ok colloquially, nm the genitive just now)
bhuail mi an cù I hit the dog
cha do bhuail mi an cù I did not hit the dog.

You can also then predict, for example, that the first person imperative is formed by adding -(e)am and that the conditional first person independent is formed by leniting and adding -(a)inn :
buaileam an cù! let me hit the dog!
bhuailinn an cù I would hit the dog.

No, I'm not throwing crazy verb forms at you to impress, just to illustrate the point that once you have memorised the imperative and the verbal noun, the rest is mostly application of rules. Let me know if you're following so far and we'll take it a bit further, ok?
by akerbeltz
Fri Apr 27, 2012 7:40 pm
 
Jump to forum
Jump to topic