Ceistean: TYG

Ciamar a chanas mi.... / How do I say...
faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ceistean: TYG

Unread post by faoileag » Tue Sep 13, 2011 1:22 am

Tha thu ceart, tha e coltach ri 'ann' ceart gu leòr, ach anns a' cho-theacsa seo, 's e 'air an rèidio' , no 'air clàr phrògraman' (TBH, film) a tha e a' ciallachadh.poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Tue Sep 13, 2011 8:58 am

Mòran taing!
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Fri Sep 16, 2011 8:26 am

Tha mise agus mo chàirdean ag ionnsachadh Gàidhlig còmhla agus feumaidh mi innse mu dheidhinn mi fhìn sa' Ghàidhlig. Ach chan eil mo bheatha-eachdraidh glè inntinneach oir chan eil mi pòsda agus chan eil clann agam :) . Tha mi air sin a sgrìobhadh:
Am faod mi ag innse mu dheidhinn mo phàrantan an àite umam?
'S e Cirill agus Irina na h-ainmean a tha orra.
Rugadh agus thogadh iad ann an Dùn Pheadair (St Petersburg). Rugadh mo mhàthair aig naoi ceud deug ochd deug air fhichead agus rugadh m' athair aig naoi ceud deug naoi deug air fhichead.
Bha mo mhàthair ann an Dùn Pheadair aig an àm a' chogaidh, nuair a bha iom-chuartachadh ann an-sin. An uairsin dh'fhàg an teaghlach aice Dùn Pheadair agus chaidh iad a dh'Yekaterinburg. (B' e Sverdlovsk an t-ainm a bha air an uairsin). Bha m' athair ann cuideachd, ach cha robh iad eòlach a chèile idir!
An dèidh dhaibh tilleagh dhachaigh chaidh iad dhan sgoil agus an dèidh do mo mhàthair an sgoil fhàgail bha i ag obair aon bliadhna. Chaidh mo phàrantan dhan Oilthigh Dhùn Pheadair aig naoi ceud deug leth chiad 's a seachd agus choinnich iad ann. Nuair a bha iad 'nan oileanaich bha iad ag ionnsachadh còmhla.
Phòs iad aig naoi ceud deug trì fichead 's a h-aon agus rugadh mi fhìn aig naoi ceud deug trì fichead 's a dhà. Bha mi nas òige na aon bliadhna nuair a dh'fhàg mo phàrantan an t-Oilthigh. Chaidh iad 'nan clach-eòlaichean agus chaidh iad chun an ear-thuath, gu Kolyma. Thug iad mise ann cuideachd.
Bha sinn a' fuireach ann am baile bheag agus bha beatha glè chruaidh annainn an toiseach. B' abhaist dha na geamhraidhean a bhith fada na b' fhuaire ann na an fheadhainn ann an Dùn Pheadair. B' e an teas a b' fhuaire mu thrì fichead puing 's a trì reòthaidh.
Dh'fhàg sinn a' bhaile seo aig naoi ceud deug trì fichead 's a h-aon deug agus chaidh sinn gu Magadan.
Bha sinn a' fuireach ann gus an do dh'fhàg mi an sgoil. An uairsin thill sinn ri Dùn Pheadair agus tha sinn a' fuireach an-seo bhon uairsin.
Tha mi den bheachd gum feum mearachdan a bhith ann, ach chan eil mi cinnteach dè na mearachdan agus càit' a bheil iad...
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by GunChleoc » Fri Sep 16, 2011 3:22 pm

Am faod mi innse dhuibh mu dheidhinn mo phàrantan an àite umam-sa?
'S e Cirill agus Irina na h-ainmean a tha orra.
Rugadh agus thogadh iad ann an Dùn Pheadair (St Petersburg). Rugadh mo mhàthair ann an/sa bhliadhna naoi ceud deug ochd deug air fhichead agus rugadh m' athair ann an/sa bhliadhna naoi ceud deug naoi deug air fhichead.
Bha mo mhàthair ann an Dùn Pheadair aig àm a' chogaidh, nuair a bha iom-chuartachadh ann an-sin. An uair sin dh'fhàg a teaghlach Dùn Pheadair agus chaidh iad a dh'Yekaterinburg. (B' e Sverdlovsk an t-ainm a bha air an uair ud). Bha m' athair ann cuideachd, ach cha robh iad eòlach air a chèile idir!
An dèidh dhaibh tilleadh dhachaigh chaidh iad dhan sgoil agus an dèidh do mo mhàthair an sgoil fhàgail bha i ag obair aon bhliadhna. Chaidh mo phàrantan a dh'Oilthigh Dhùn Pheadair ann an/sa bhliadhna naoi ceud deug leth chiad 's a seachd agus choinnich iad ann. Nuair a bha iad 'nan oileanaich bha iad ag ionnsachadh còmhla.
Phòs iad ann an/sa bhliadhna naoi ceud deug trì fichead 's a h-aon agus rugadh mi fhìn ann an/sa bhliadhna naoi ceud deug trì fichead 's a dhà. Bha mi nas òige na aon bhliadhna nuair a dh'fhàg mo phàrantan an t-Oilthigh. Chaidh iad 'nan clach-eòlaichean agus chaidh iad chun an ear-thuath, gu Kolyma. Thug iad mise ann cuideachd.
Bha sinn a' fuireach ann am baile beag agus bha ur beatha glè chruaidh an toiseach. B' abhaist dha na geamhraidhean a bhith fada na b' fhuaire na an fheadhainn ann an Dùn Pheadair. B' e an teothachd a b' fhuaire mu thrì fichead puing 's a trì reòthaidh.
Dh'fhàg sinn am baile seo ann an/sa bhliadhna naoi ceud deug trì fichead 's a h-aon deug agus chaidh sinn gu Magadan.
Bha sinn a' fuireach ann gus an do dh'fhàg mi an sgoil. An uair sin thill sinn a Dhùn Pheadair agus bha sinn a' fuireach an-seo bhon uair sin/tha sinn a' fuireach an-seo fhathast.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1408
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by Níall Beag » Sat Sep 17, 2011 10:54 pm

poor_mouse wrote:Seo ceist eile agam.
TYG, Aonad 17 wrote:Faodaidh iad èisdeachd ris an rèidio, cia tà. Tha prògram de dh'òrain air a-nochd.
Chan eil mi cinnteach: dè tha "air" a' ciallachadh an-seo? A bheil sin coltach ri "ann" = "there is" no rudeigin eile?
Cuimhnich:

orm
ort
air
oirre
oirnn
oirbh
orra

Tha "air" ann an sheo air+e = air. "on it" (the radio).

"ann" for "there is" is only normally used when there is no other prepositional phrase in the sentence.

There is a program = Tha prògram ann (lit: a program is in it)
There is a program on the radio = Tha prògram air an rèidio (lit: a program is on the radio)

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Sun Sep 18, 2011 9:20 am

Mòran taing, a Nèill! Tha mi a' tuigsinn a-nis.

Mòran taing, a GhunChleoc! Tha mi a' faicinn mo mhearachdan a-nis!
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Wed Sep 21, 2011 6:35 am

Seo abairt eile leis "air":
TYG, Aonad 16 wrote:Bu chòir dhuinn coimhead anns a' phàipear feuch dè a th' air sa' bhaile.
Dè tha "air" a' ciallachadh an-seo?
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by GunChleoc » Wed Sep 21, 2011 9:33 am

Saoilidh mi gu bheil iad a' bruidhinn mu thachartasan.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Wed Sep 21, 2011 11:38 am

S bheil "air" coltach ri "ann" = "there is" a-réiste an-seo? Dè ur beachd?

Agus seo ceist eile agam:
Am Faclair Beag wrote:a-réiste /??r?e??d?/
Nach eil /?/ aig deireadh an fhacail seo?
Eilidh -- Luchag Bhochd

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1757
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by akerbeltz » Wed Sep 21, 2011 12:06 pm

Oops 8-)

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Wed Sep 21, 2011 2:14 pm

:)

Agus dè mu dheidhinn "air"?
Eilidh -- Luchag Bhochd

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Ceistean: TYG

Unread post by Thrissel » Wed Sep 21, 2011 7:20 pm

I always understood "dè tha air" as an equivalent of English "what's up", just using a different preposition. I mean, another way of saying "dè tha dol".

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by AlasdairBochd » Thu Sep 22, 2011 1:57 am

I've also heard "Dè th'ann" for much the same thing, "What's this !"

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Thu Sep 22, 2011 8:07 am

Tapadh leibh!
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ceistean: TYG

Unread post by poor_mouse » Fri Sep 23, 2011 2:02 pm

Chan eil mi cinnteach ciamar a tha sin anns a' Ghàidhlig no anns a' Bheurla.

Bu chòir dhut innse... -- I ought to tell...
Agus:
Cha bu chòir dhut innse -- You ought not to have said (Taic, Lesson 20).

A bheil sin a' ciallachadh "You ought to keep silence/keep secret" no "You might tell or not tell as you want"?
(ought not) to ---vs--- ought (not to) :?

Tha mi den bheachd gu bheil a chiad eadar-theangachadh ceart, ach ciamar a their sibh an dàrna abairt anns a' Ghàidhlig ma tha?
(Vice versa)
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply