Page 1 of 3

Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Sat Feb 11, 2012 3:47 pm
by akerbeltz
Image

Tha seo dol cuairt air Facebook (sa Bheurla ge-tà). Seo an take Gàidhlig agam air 's nar fhàgar orm gu bheil mi dol taobh seach taobh na h-argamaid ;)

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Sun Feb 12, 2012 6:04 pm
by akerbeltz
Image

'S toigh leam seo. Bheil gin agaibh? Chan eil e doirbh Gàidhlig a chur air fear a bha sa Bheurla roimhe :dealbh:

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Sun Feb 12, 2012 10:50 pm
by GunChleoc
Tha iad math :lol:

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Mon Feb 13, 2012 6:32 am
by poor_mouse
Tha sin math gu dearbh! :D

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Mon Feb 13, 2012 7:42 pm
by akerbeltz
Image

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Tue Feb 14, 2012 5:46 pm
by GunChleoc
Image Image

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Wed Feb 15, 2012 5:20 pm
by GunChleoc
Chan e dealbh a th' ann seo, ach - cò dh'aithnicheas an dàn?

Chaidh Seònaid is Seoc
suas dhan a' chnoc
gus bucaid de dh'uisg' a thogail.
Thuit Seoc a-nuas
a' briseadh a spuaic
's lean Seònaid air a beul fodha.

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Thu Feb 16, 2012 1:55 am
by An Gobaire
Ciamar a ghabhas dealbh a chur ann? Tha fear no dhà agam.

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Thu Feb 16, 2012 12:31 pm
by faoileag
Chan urrainn dhohmsa dealbhan air an Fhòram fhaicinn air Explorer idir (cha bhi ach samhla-luchdachaidh buan ann), ach air Firefox (sa Ghàidhlig! :spors: ) a-mhain.

Carson? :mhoire:

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Thu Feb 16, 2012 1:33 pm
by akerbeltz
Chan eil Microsoft a' cur prìomhachas air IE tuilleadh 's tha iomadh rud cearr leis. Mholainn dhut Fx no Opera :)

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Thu Feb 16, 2012 1:37 pm
by An Gobaire
Co-dhiù ciamar a chuireas mi dealbh an seo bhon choimpiutair agam?

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Thu Feb 16, 2012 5:54 pm
by GunChleoc
Feumaidh tu an luchdadh suas an toiseach, m.e. b' urrainn dhut cunntas fhaighinn le Photobucket, Imageshack no Flickr, no is dòcha gu bheil rud aig Google far a bheil am blog agad?

An uair sin, tha e ag obair coltach ri ceangal.

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Thu Feb 16, 2012 6:17 pm
by akerbeltz
Nise, dè seòrsa coimpiutair a th' agadsa :b

Image

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Fri Feb 17, 2012 12:05 pm
by GunChleoc
Image

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Posted: Fri Feb 17, 2012 8:11 pm
by AlasdairBochd
Ceum a tri - Ann an èiginn, tog peann 's pàipear agus sgriobh litir gu......... :D