Whatever I Think of Next

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Whatever I Think of Next

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Fri Feb 07, 2014 5:53 am

Im trying to use Gaelic more when I think about things and I want to make sure I'm not leading myself astray with poor phrasing. I'll be posting in all my brains random glory!

Today's installment: I left my phone in the car and on the way to get it I was grumbling the Gaelic and all the variations to myself.


Tha mi air falbh an fòn agam anns a char.
I have left my phone in the car.

Bha mi air falbh an fòn agam anns a char.
I had left my phone in the car.

Dh' Fhalbh mi an fòn agam anns a char.
I left my phone in the car.

Chaidh mi a' falbh an fòn agam anns a char.
I left my phone in the car.poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by poor_mouse » Fri Feb 07, 2014 8:53 am

Na mo bheachd-sa:
Tha mi am phòn agam air fhàgail anns a' chàr.
Dh'fhàg mi am phòn agam anns a' chàr.

Tha mi cinnteach mu dheidhinn "am phòn" agus "a' chàr".
Eilidh -- Luchag Bhochd

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by faoileag » Fri Feb 07, 2014 11:18 pm

Tha poor_mouse ceart - 's e fàg, fàgail am facal a tha thu ag iarraidh.

falbh - to leave, to depart, to go away, go off (to do something) - no object,
fàg - to leave (something, someone, somewhere) - takes an object.

Dh'fhalbh an trèana aig 9 uairean.
Dh'fhàg an trèana an stèisean.

The perfect construction with 'air' works as follows:

Tha an trèana air an stèisean fhàgail. ('inversion' after 'air' = tha mi air rudeigin a dhèanamh) - the train has left the station = the train is after leaving the station; 'air' has an earlier meaning of 'after'.

> Tha mi air am fòn agam fhàgail anns a' chàr. _ I have left my phone....


In fact in Gaelic it is less common than in English to use the 'have' form (air); the simple past is often used instead.
> Dh'fhàg mi am fòn agam anns a' chàr.

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Thu Feb 13, 2014 10:51 pm

Tapadh leibh!

Tha da abairtean air m' aire a-nochd.

1. Bithibh faicelladh air na drochaide as deidh seo. Bi e deigheach a-mach. (You all) Be careful on the bridges later on. It will be icy out.

2. An e aìteas a thannad gum bi sibh a'dol do Éirinn? Are you happy that you (two) will be going to Ireland?

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by Seonaidh » Fri Feb 14, 2014 11:58 pm

Ma sheallas tu san leabhar "Gaelic Dictionary" le Bòid Robasdan, nochdaidh seo:-
If lookst thou int book "Faclair Gàidhlig" by Boyd Robertson, appears this:-

drochaid n -e -ean f bridge

Ciallaichidh seo gu bheil tùsail ginideach singilte sònraichte aig "drochaid", agus sin "drochaide". Ciallaichidh e cuideachd gu bheil iolra - gach tùsail - aice, agus sin "drochaidean".
Means this that there's a case genitive single special with "bridge", and that's "bridge's". Means it also that there's plural - every case - wi't, and that's "bridges". [Obviously not true in English, as English also has a special genitive plural, "bridges'"]

Onywye, try something like:-

"Bithibh faiceallach air na drochaidean nas anmoiche. Bidh an reothadh ann [no Bidh deigh ann]."

"A bheil sibh toilichte gum bi sibh a' dol a dh'Èirinn?"

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Sat Feb 15, 2014 5:58 am

Tapadh leibh, a Seonaidh.

An do abairinn an gràmar "An e/'s e" ma bha mi Air bhioran?
Couldn't I say the "An e/'S e" grammar if I was excited?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 15, 2014 9:53 am

Only with nouns. Since toilichte is not a noun (but an adjective), this is how you do it:

An ann gu bheil sibh toilichte gum bi sibh a' dol a dh'Èirinn?

Agus eadar-dà sgeul: dà abairt - the plural starts with 3
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Thu Feb 20, 2014 12:48 am

Seo an t-eile dhuibh.

Tha fios agam nach eil e ceart mar-tha, dh'fhaodadh "an bòrd" a bhith "am bòrd".

Here's another for you.

I know that it isn't correct already, "an bòrd" ought to be "am bòrd".

Image

Get off the table! You're not my real mum!

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Thu Feb 20, 2014 1:04 am

'S e amadan a th'orm. I'm an idiot.

A bheil sin feabhasach? Is this better?

Image

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by GunChleoc » Thu Feb 20, 2014 9:43 am

Tha sin nas fhearr :)

A bit of spelling:
Thig far a' bhùird!

Riochdail doesn't work. Try one of these:
Cha tusa mo mhàthair-sa! / Cha tusa m' fhìor-mhàthair!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Fri Feb 28, 2014 3:51 am

Bha i blàth an-diugh ach nise tha I glè fhuar. Dè mar a channas mi "Didn't it get cold last night?"

Nach robh i air faighinn fuar an-raoir?

Nach téid i a' faighinn fuar an-raoir?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by GunChleoc » Fri Feb 28, 2014 9:10 am

Nach robh i fuar a-raoir?

Nach fuar a bha i a-raoir? (if you wish to put emphasis on "fuar")
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Mon Mar 03, 2014 10:47 pm

Tha mi a' feuchainn a sgribh gearr-sgeul airson farpais. Chan fhios agam ma bhios an Ghàidhlig agam ceart ged-tà.
I am trying to write a short story for a contest. I don't know if my Gaelic is right though.

Druidte | Closed

Dhùin Brothaigh am bogsa-fianais. Dh’obraic an roinn leis an murt NicIlleMhoire bho chionn trì bhliadhnaichean. Thug Brothaigh an bogsa don clàrc; dhùineadh an cùis. Chaidh e air a slighe. Cha do sguir e ach airson a tilg gunna a-steach abhainn. Chaidh aige leis fa dheireadh.

Brody closed the evidence box. The department worked with the Gilmore murder for three years. Brody gave the box to the clerk; case closed. He went on his way. He didn't stop except to toss a gun into a river. He got away with it.

http://www.scottishbooktrust.com/writin ... ompetition

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Mon Mar 03, 2014 10:52 pm

Dè mar a chanas mi "shooting"?

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Whatever I Think of Next

Unread post by poor_mouse » Tue Mar 04, 2014 7:54 am

Tha mi a' feuchainn a sgribh gearr-sgeul airson farpais. Chan fhios agam ma bhios an Ghàidhlig agam ceart ged-tà.
Chanainnsa: Tha mi a' feuchainn gearr-sgeul a sgrìobhadh.
Agus: Chan eil f(h)ios agam am bi a' Ghàidhlig agam ceart ged-tà.

Typo: Dh’obraich, abhainn.

A bharrachd air sin, chan urrainn dhomh ach an tuairmeas agam a thoirt:
As for the rest, I can only guess:

Rannsaich an roinn aige murt NicIlleMhoire trì bliadhnaichean mu dheireadh.
Bha an cùis air dùnadh a-nis. No: Bha an cùis dùinte a-nis.

Cha stad e ach airson gunna a thilgeil a-mach san abhain.
Dè mar a chanas mi "shooting"?
'S dòcha gur e "losgadh". No an e "urchaireachd"?

Dè ur beachdan, a charaidean?
Tha sin glè inntinneach; cum ort, Jason!

What do you thing?
It's very interesting; please, continue!
Last edited by poor_mouse on Tue Mar 04, 2014 1:35 pm, edited 1 time in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply