Mo Thuras Gàidhlig: Am Bhidio!

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Mo Thuras Gàidhlig: Am Bhidio!

Unread post by Màiri na Coille » Mon Apr 14, 2014 2:31 am

Rinn mi beagan bhidio mu dheidhinn mi fhìn agus a' Ghàidhlig. Chan eil i glè mhath--b' e mo chiad turas a bh'ann. Ach, seo i, co-dhiù. Innse dhomh mu dheidhinn mearchdan sam bith a tha sibh a' faighinn! (Fhuair mise tè--chì sibh i... :naire: ) Tha mi 'n dòchas obair nas fheàrr a dhèanamh an ath-thuras.

I made a short video about myself and the Gaelic. It's not very good--it was my first time. But here it is, anyway. Please tell me about any mistakes you find! (I found one myself--you'll see it...) I hope to do a better job next time.

http://youtu.be/dohq4O520O8Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Mo Thuras Gàidhlig: Am Bhidio!

Unread post by Mairead » Wed Apr 16, 2014 2:39 pm

Rinn thu do bhidio! Yay! 'S toil leum mòran. Tha mi a' tuigsinn mòran. Cò a tha a' seinn riut?

You made your video! Yay! I like it a lot. I understood a lot. Who is singing with you? *Note, you probably said in the video, but I don't have enough Gaelic to have caught it!*

EDIT: Ah, dh'èist mi a-rithist--'se do phiuthar! :D Tha thu a' bruidhinn mall agus loinnreach. 'S toil le sin!

Ah, I listened again--it's your sister! :D You speak slowly and clearly. I like that!
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Mo Thuras Gàidhlig: Am Bhidio!

Unread post by Màiri na Coille » Mon Apr 21, 2014 7:33 pm

Tapadh leat, a Mhairead. :)

Post Reply