"It's a question of...

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

"It's a question of...

Unread post by MarcMacUilleim » Mon Mar 16, 2015 12:18 pm

Hi,

A bheil abairt Ghàidhlig airson "It's a question of...", m.e. "It's a question of taste" no "It's a question of who wins the first round", mar "Il s'agit de" sa Fhraingis no "Es hängt davon ab" sa Ghearmailtis?

Is there a Gaelic expression for "It's a question of...", e.g. "It's a question of taste" or "It's a question of who wins the first round", like "Il s'agit de" in French or "Es hängt davon ab" in German?

Mòran taing / Many thanks

Mfaoileag
Maor
Posts: 1500
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: "It's a question of...

Unread post by faoileag » Tue Mar 17, 2015 3:57 pm

Faodhaidh tu ràdh / You can say

Tha seo an urra ri (cho doirbh 's a tha e etc) - that depends on (how difficult it is etc)

no

Tha seo an crochadh air (cò bhios ann etc) - that depends on (who will be there etc) (literally 'hanging on', as in German)


Chan eil fhios agam a bheil rudeigin nas dlùithe ann. Don't know if there's anything closer.

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: "It's a question of...

Unread post by MarcMacUilleim » Tue Mar 17, 2015 4:06 pm

Mòran taing / Many thanks.

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1415
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Re: "It's a question of...

Unread post by Níall Beag » Fri May 08, 2015 6:52 pm

Nach dèanadh cùis a' chùis?
Would[n't] "cùis" do the job?

"Biodh sin na cùis eadar-eaglaisich."
"That would be an ecumencial matter."

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: "It's a question of...

Unread post by GunChleoc » Tue May 12, 2015 3:48 pm

Yes, it would :)

Bhiodh sin... ;)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply