Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Agnieszka
Posts: 26
Joined: Sun Aug 09, 2015 2:26 pm
Language Level: elementary
Corrections: Please correct my grammar
Location: Polska

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Agnieszka » Thu Mar 03, 2016 5:22 pm

Tha i fliuch agus dorcha an-diugh.
It's wet and dark today.DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun May 08, 2016 3:02 pm

Tha e glè snog an-seo ann an Lunnainn an -diugh.
It is nice here in London today.
Tha e blath agus tha e grianach.Tha leann fuar agam.
It is warm and sunny. I have a cold beer.
Tha e là math.
Its a good day.

faoileag
Maor
Posts: 1500
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag » Sun May 08, 2016 9:53 pm

Bha e uabhasach brèagha an seo cuideachd. Ghabh mi cuairt air an dùthaich agus thog mi cus dealbhan, mar as àbhaist.... :priob:

It was lovely here too. I went for a walk in the country and took too many photos, as usual.


Beagan ceartachaidh: :D

Tha e glè shnog...
Tha e blàth ........
'S e latha math a th' ann. -It's a good day ("that's in it") OR Tha an latha math. -The day is good.
- 'tha' is used for describing, not for defining.

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by ithinkitsnice » Mon May 09, 2016 2:39 am

Nach robh? Cha robh an t-uisge ann an Glaschu cho fad 's a tha cùimhne agam. 'S e heatwave a bh' ann am-bliadhna.
Really? It hasn't rained in Glasgow for as long as I can remember. It's been a heatwave this year.

:breugadair:

Raghnaid NicGaraidh
Posts: 35
Joined: Mon Mar 18, 2013 12:03 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: Adelaide, Astràilia-a-Deas (Adelaide, South Australia)
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Raghnaid NicGaraidh » Mon May 09, 2016 3:03 am

Bha mi a' smaoineachadh gun robh sneachd ann an Glaschu ann an January, nach robh?
I thought there was snow in Glasgow in January, wasn't there?

Cha robh an t-samhradh ro teth, ach cha robh moran uisge ann geamhradh an-uiridh agus bha samhradh uabhasach tioram. Cha robh uisge gu leor againn airson nighe ann an February agus March.
Summer wasn't too hot, but there wasn't much rain last winter and summer was awfully dry. We didn't have enough water for bathing in February and March.

Tha beagan uisge ann an seachdain agus tha sinn gle gle thoilichte a-nis. Tha mi a' chunnaic air feur uaine a-rithist! Tha na tuathanaich toilichte cuideachd.
It's been raining a bit this week and last and we're very very happy about it. I'm seeing green grass again! The farmers are happy as well.

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by ithinkitsnice » Mon May 09, 2016 5:29 pm

'S e fealla-dhà a bha sin, bha an t-sneachd ann an seo an t-seachdain seo chaidh. Tha an aimisir air a bhith grod am bliadhna uile. :lol:
That was a joke. There was snow here last week. The weather's been horrible all year.

'S e là 'taps aff' a th' ann an diugh a-cheana! :grian:
It's taps aff today though!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Tue May 10, 2016 5:55 pm

Sìde ghrianach is mi a-staigh co-dhiù leis a' chnatan orm :olc:

Sunny weather and I'm inside anyway with a cold
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Mon Jan 02, 2017 1:02 pm

Nach i a tha fliuch... bliadhna mhath ùr co-dhiù! :D

Isn't it wet... happy new year anyway
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

rìona
Posts: 8
Joined: Tue Dec 13, 2016 10:08 pm
Language Level: meadhanach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Swarthmore, PA agus Seattle, WA (Stàitean Aonaichte)

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by rìona » Tue Jan 03, 2017 6:32 am

Sa Siatal tha e uabhasach fuar ... ach co-dhiù chan eil uisge ann! Canaidh sinn sin a h-uile latha gun uisge ann. (An e sin a' Ghàidhlig air 'at least it's not raining'?)

In Seattle it's terribly cold... but at least it's not raining! We say that every day without rain.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Wed Jan 04, 2017 7:28 pm

Bha i blàr blàth agus fliuch an-seo (St-Petersburg, an Ruis) gus an tàinig ceann na bliadhna, agus an dèidh sin dh'fhàs i uabhasach fuar!

It was warm and wet here (St-Petersburg, Russia) until the end of the year came, and after that it became terribly cold!
Last edited by poor_mouse on Thu Jan 05, 2017 9:09 pm, edited 1 time in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 05, 2017 12:00 pm

Tha i nas fhuaire an-seo a-nis cuideachd ach grianach.
It is colder here now too but sunny.

blàr -> blàth

A bheil fèin-cheartachadh na Gàidhlig aig an fhòn-làimhe agad? :P
Does your smartphone have a Gaelic autocorrect?

tha an t-uisge ann - an latha a tha an t-uisge ann
chan eil an t-uisge ann - an lath nach eil an t-uisge ann

"uisge" is masculine and starts with a vowel, so you have to add the t- in the nominative/common case.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Thu Jan 05, 2017 12:38 pm

GunChleoc wrote: blàr -> blàth

A bheil fèin-cheartachadh na Gàidhlig aig an fhòn-làimhe agad? :P
'S dòcha gur ann agamsa a tha fèin-cheartachadh, ach tha e briste! :naire:
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4535
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 05, 2017 1:13 pm

Air a char as lugha, cha dèan e Anus dhe Angus mar a rinn fòn agam roimhe le meur-chlàr na Gearmailtis air! :spors:

At least is doesn't turn Angus into Anus like one of my phones did to me already that was set to a German keyboard
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Thu Jan 05, 2017 9:08 pm

Seo an seanfhacal Ruiseach: "Никто не любит слишком умных" - "Cha toigh le duine beò am fear a tha ro ghlic".
Bidh sin ceart airson fèin-cheartachaidh cuideachd. :D

There is a Russian proverb: "Никто не любит слишком умных" - "Nobody likes those who are too clever".
It's right for autocorrect also.
Eilidh -- Luchag Bhochd

eòlas123
Posts: 1
Joined: Thu Mar 30, 2017 7:45 pm
Language Level: atrocious
Corrections: Please correct my grammar
Location: Murfreesboro, TN

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by eòlas123 » Thu Mar 30, 2017 9:03 pm

Is e grianch air Shady Grove
it is sunny in Shady Grove

Post Reply