Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat Jul 30, 2016 12:35 pm

ithinkitsnice wrote:A bheil e a chionn ’s e preposition a th' ann sa object?
Tha :)


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

LilithNoor
Posts: 23
Joined: Tue Aug 04, 2015 1:46 pm
Language Level: neach-tòiseachaidh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sasann

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by LilithNoor » Mon Aug 01, 2016 1:23 pm

Chan e cùrsa a th' ann, chan eil agad ri a dh'èisteachd gach eapasod aon is aon.
Tapadh leat ithinkitsnice, cha robh fhios agam. Tha mi toilichte nach ionndrainnte mi rud-eigin cudromach.

'S e La Lùnastal a th' ann an-diugh, agus tha iad a fogharachadh feur-tioram an seo (tha mi a fuireach faisg air Evesham). Gabhaidh sinn beagan subhachas a-nochd, le biadh tradaiseanta . Ithidh sinn aran agus òlaidh sinn seudar.

Thanks, ithinkitsnice. I did not know that. I am glad that I didn't miss anything important.

It is Lammas today and they are harvesting hay. (I live near Evesham). We will have a small celebration tonight, with traditional food. We will eat bread and drink cider.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Mon Aug 01, 2016 1:39 pm

Tha mi toilichte nach do chaill mi rud-eigin cudromach. - ionndrainn is when you miss a person.

harvest = buain

Tha mi 'n dòchas gum bi deagh oidhche agaibh!

I hop that you will have a great night
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

LilithNoor
Posts: 23
Joined: Tue Aug 04, 2015 1:46 pm
Language Level: neach-tòiseachaidh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sasann

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by LilithNoor » Wed Aug 03, 2016 10:30 pm

Tapadh leat a GhunChleoc.

Bha an t-uisge ann fad an là! Lorg mi an seanfhacal sin.

'Tri láithean de’n Iuchar ‘s an Fhaoileach 
’S tri láithean de’n Fhaoileach ‘s an Iuchar'

Chan eil e cearr

Thanks Gun Chleoc.
It rained all day! I found this proverb:

'Three days of July in February, and three days of February in July' (although the website suggested the old period of Iuchar ran into the modern August)

It's not wrong!

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Thu Aug 04, 2016 4:00 pm

Tha mi a' leughadh an fhòraim air a bheil "Город Переводчиков" san Ruisis (Baile-mòr nan Eadar-Theangadairean).
Tha sin glè inntinneach; ach chan eil duine ann aig a bheil Gàidhlig.

I'm reading the forum, wich is named "Город Переводчиков" in Russian (the City of Translators).
It's very interesting; but nobody is speaking Gealic there.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Suaineach

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Suaineach » Sat Aug 06, 2016 1:43 pm

Tha mi a' gabhail mo cupa tì. (I am having my cup of tea.)

Is there any difference between and teatha?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat Aug 06, 2016 1:55 pm

No, same thing - just a dialectal difference I guess.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Suaineach

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Suaineach » Sat Aug 06, 2016 1:58 pm

Tapadh leat, an GhunChleoc!

:D
Last edited by Suaineach on Tue Aug 09, 2016 2:39 pm, edited 3 times in total.

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Sat Aug 06, 2016 10:51 pm

Tha mi a' coimhead air an telebhisean - fèis ciùil Bhelladrum air BBC Alba. Math fhèin. :D

Watching TV - the Belladrum Festival on BBC Alba.

LilithNoor
Posts: 23
Joined: Tue Aug 04, 2015 1:46 pm
Language Level: neach-tòiseachaidh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sasann

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by LilithNoor » Sun Aug 14, 2016 7:42 pm

Bidh mi a’ dol a-null thairis airson cuirme-ciùil, agus cheannaich mi na tiocaidean plèana an dè. Bidh mi a' dol a Frankfurt, anns A' Ghearmailt.

Tha da puirt-adhair ann am Frankfurt. Cha robh fhios agam gu bheil port-adhair Hahn fada fada bhon baile; cha d'innis Ryanair dhomh sin! Feumaidh mi a ceannach tiocaid bus cuideachd.

I am going abroad for a concert, and I bought the plane tickets yesterday. I'm going to Frankfurt, in Germany.

There are two airports in Frankfurt. I did not know that Hahn airport is far, far from the town; Ryanair did not tell me that! I need to buy a bus ticket too.

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Tue Aug 16, 2016 3:00 pm

A Lilith, tha mi 'n dòchas gum bi seudar agus aran againn airson Lammas - ann an Cill Rìmhinn tha càrnabhail fhamarach againn. :roll: Agus 's toil leam a' Ghearmailt. :) Bha mi ag obair ann am Münster an-uiridh. Tha Ryanair carach, nach eil?

Chaidh mi a Leòdhas an t-seachdain a chaidh. Bha mi ag rannsachadh òrain iasgaich. Bha sinn a' siubhail air dà uairean deug Dimàirt agus Dihaoine! Ach 'se turas math a bh' ann. Bha mi a' bruidhinn Gàidhlig ris an draibhear tagsaidh, ris an òg anns an oifis cuairteir ann an Steòrnabhagh, agus ris a' bhean-bhùtha ann an bùth aodaich. Rinn mi clàraidhean de òrain iasgaich cuideachd.

Lilith, I wish we had cider for Lammas - in St Andrews we have a noisy carnival. And I like Germany. :) I worked in Münster last year. Ryanair is sly, isn't it?

I went to Lewis last week. I was researching fishing songs. We were travelling for twelve hours Tuesday and Friday! But it was a good trip. I was speaking Gaelic with the taxi driver, with the young man in the tourist office in Stornoway, and with the shopkeeper in the clothing store. I made recordings of Gaelic fishing song too.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Mon Aug 29, 2016 12:39 pm

Seadh, seo mar a tha RyanAir. Ma thèid thu a Dhüsseldorf, cuiridh iad gu Weeze thu, cha mhòr nach eil siud san Òlaind!

Yep, that's what RyanAir are loke. If you are going to Düsseldorf, they will take you to Weeze, that's almost in Holland!


dà phort-adhair
cha do dh'innis
feumaidh mi ticead bus a cheannach
dà uair dheug
young man = òigfhear no òigear
agus mholainn "oifis turasachd Steòrnabhaigh"
ann am bùth aodaich, sa/anns a' bhùth aodaich
de dh'òrain
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

LilithNoor
Posts: 23
Joined: Tue Aug 04, 2015 1:46 pm
Language Level: neach-tòiseachaidh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sasann

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by LilithNoor » Thu Sep 08, 2016 1:44 pm

Tha, a Mhairead, tha Ryanair carach, ach tha iad saor!

Obh obh, a Ghun Chleoc, tha sin nas fhaide. Nuair a bha mi a fuireach anns an Fhraing, ann an Grenoble, chaidh mi a Lunnain slighe Geneva. Bha sin nas saoire.

Yes Mairead, Ryair are sly, but they are cheap.

Oh dear, Gun Chleoc, that's even further. When I was living in France, in Grenoble, I went to London via Geneva. It was cheaper.

Post Reply