Faclan neònach

Cuspairean co-cheangailte ri faclaireachd, Dwelly-d agus am Faclair Beag
User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1562
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Faclan neònach

Unread postby akerbeltz » Thu Dec 15, 2011 1:40 pm

Liosta de dh'fhaclan neònach a lorg mi ann an diofar àitichean ach chan eil a' dèanamh cus ciall (fiù ma bha eadar-theangachadh ann san tùs) agus chan eil mi deònach an cur san Fhaclair Bheag fhathast mar sin. Ma tha fiosrachadh agaibh, bhithinn fada 'nur comain ach tha e cgl mur eil, 's e "liosta obrach" dhomh fhìn a th' ann sa chiad dol a-mach.

 • Am Bràighe
  tuspag introduction to a song; 1994-2 td 15
  Feadh 'us sealasdair nam maiseachan thall bhiodh iad fai Am Bràighe 2000-3 td
  fhuair duine rud ri ithe dorras nach fheumadh m' athair mo bhiadhadh Am Bràighe 2000-4
  Doigean ainm air choireigin Am Bràighe 2000-4

 • Am Measg nam Bodach
  fidilean finntinn

 • An t-Ogha Mór
  a' gabhail a' ghiorsa in a tumult 'corraich le deòin')
  air trùimh nam bilean dwelling kindly on the lips
  buabainn hyphen?
  daoi air daraich fool on a log
  dearras glossed as iarrtas
  innleachd bhaoth cunning strategem
  leabaidh-eothair death-bed
  peardsa Page (person)
  searg-ghruaim death (metaphor)
  srann-ghlaodh dirge

 • Badenoch Gaelic (A MacPherson)
  Bhiuthanas famous character
  Lairganaich waiting, expecting
  Lorghanach noisy
  Muileann-leth-coise Probable this word should be Muileann-Laimh-Bradh – Quern

 • Bàrdachd Ghàidhlig (Watson)
  rasgaich ? vaunting
  seangheall firm wager?
  seisneil ?
  prosmann incitement

 • Bho na h-Innse Gall as Iomallaiche
  bris bramas innilt dishonour the marriage bed
  còmhrag nan cungar clash of cultures
  damas gineis/samas gineis sense of inferiority/superiority
  feighinn pattern
  giab cadhain goose liver
  ionntach instinct
  lifeag picnic
  manach raigeach tonsured monk
  ròn teileach seal on guard-duty (faic teilid cuideachd)
  seafaidean goblets
  sirpisean silvery jugs
  smeargha flensing
  sòirne thieving
  stilbeag, cuairteag, cearnag, cuairneag, suaineag, froi(dh)neag, cirbeag weaving patterns
  teilid mind-speech, telepathy

 • Burns
  clamhasgain / clamhagain = snarling

 • Colin Mark
  gosg/gosgail = gnash/ghnashing
  ducadaich tapping

 • Còco is Crùbagan
  Chaidh mòran iongnaidh is uabhais a mhùgadh às nuair a chaidh solas an dealain a chur air gun dragh sam bith = mùigeadh?
  mèadhalaich, bèadhalaich = bleating

 • Deireadh an Fhoghair
  tobair agus saoibhear ?earthly goods/riches or similar, 58.-2.-2

 • Edward Lhuyd
  còmhlach twin(s) td. 182

 • Facal Oirbh
  iuthar snake?? Latha Fèill Phàraig ma bhios i grianach, thig an iuthar às an toll Erroneous for nighean Ìomhair = snake
  cuain boat
  steabhag boat

 • Gaelic Songs of Mary MacLeod
  marcanta horseman, knight

 • Gearra-nan-Craobh 's an Cladach
  cuir 'nad ghearalan

 • Gnàthasan-cainnt
  an t-uidhir humid days in autumn
  cha do rinn theab cron a-riamh "almost" never did any harm
  cruinn le callainn really fat
  rach dhan t-sìochraidh go into hiding
  's e cuimhneachan a tha ann an Doileag this brings back memories
  sapag = stapag

 • Guthan nan Eilean
  slànmhor

 • Harris Development
  meanagal intending

 • Linguistic Atlas of Irish Dialects
  Arran
  beairt sure
  carr grin
  casaidh bridge over boggy ground
  clach rocaidh quern
  dramag handful of corn to attract a horse
  eadag flounder (leudag? leathag?)
  glùst eat (lus in Beurla Reagaird?)
  lutar walking in puddles
  midhear meadow (miadar?)
  seileadar sheep-louse
  stotach restless cow
  strìodan stony ravine
  stuighean foundation sheaf
  tàlachan oystercatcher
  tràithle rubbish

  Benbecula
  duine singilte frail man
  sìnslein stroke of thatch

  Kintyre
  briceabhas breakfast
  gràbach harness
  /nə dèːrəxən sea-rods, teadhrachan? deurachan?
  muchrain(n) pigling
  taləv barking

  Lewis
  karakʲ could be caraig/caraid/car-àit(?) treadle
  tòdalman/tòtalam some insect
  sɛ:d could be saghd/saighead(?) knot (in wood)
  suinceirean sinker
  iomlas gallbladder
  geadrais type of fish
  gar(r)an-creig type of fish; most likely caran-creige but what species is mean? Dictionaries list sand-ee; conger-eel; prawn; stickleback, and a misterious shoemaker
  gabhlach balaich naughty boy
  ʃəvag seabhag? wig
  tuillear stout, well coloured???
  NuəLadʲ something you can drown in? dhan an ualaid e drown him; nach tu bha san ualaid? weren't you in trouble
  feobhaichean slime of a cow in heat
  mɯːLʲas maoilleas? forehead

  Mid-Argyll
  baile munːinən sheep farm
  dealar an uisge rainbow
  cormagan cormorant
  fogaid aftermath, aftergrass
  fòid block
  jun.ənəx funny
  geurachan sharpening
  sìodag fairy
  tàrnaich thunder

  Wester Ross
  tuairnealaich cataract
  caille snàth skein (no rudeigin mar sin)
  aislig, aislin(n)ean rib
  snas bolt
  tùs, maide tùs flail
  ionnsgachach learned
  fi.əɣən fin
  snórag snore/snoring
  a' farainn/fairinn feeling

  Sutherland
  bòcrach dunghill
  jãũLəx angry
  dʲev rainbow
  faLarʲər lightning
  sgrauŋ crumbs
  ainmhig seldom
  dime harm
  buailtean bowels
  sgòban clouds
  lallar scale(s) of a fish
  c' fheadh how far
  cianarail; cianadail = cianail
  taobh-ceangal half-tie (wtf?)

 • Luirgean Eachainn Nill
  làireachan layman

 • Muir is Tìr
  uioda gut snood
  spat legging
  féilidh short trousers
  Féill Slinnein Cò?? 24 December
  fid mast pin
  spear pump handle
  slùde mast partners
  boilear boiler, seadh, ach /bɔilər/ no /bɔlər/?
  lits (sail) leech
  pòilins mast panels polings?
  hogail gunwale eye bolt

 • Naughty Little Book
  geosg vagina; this looks like a variant of geòsgan/geòstan (ragwort)
  earball vagina; this seems unlikely for *vagina*
  bagais testicles (?)
  gogan penis; looks like form of Eng. cock but is it gocan/cocan/gogan?

 • Oideas na Cloinne
  magagach scoffing
  maghan-mais bear, badger » mathan-màis?

 • Quizlet
  molachaid eating (food)
  sgibht clue, hazy knowledge (eas-gibht? as-gibht?)
  paoineil skimpy (looks like delenited faoineil)
  raid ready
  trais mhòr big nose
  supalaidh easily seen
  pleòcan ?
  fiuch! fàileadh! terrible smell
  fior a' dol a... I was just about to
  ealchaig in a prominent position (or) untidily
  ag ceilbhearachd being too fastidious (also given as "trifling")
  sparachd stepping (sporadh/sporachd?)
  cuir fàineachan air press looks like form of fàin?
  doadha (doca) wee tough stout fellow
  streagalaigean stragglers (meaning clear but is it Gaelic?)
  ullamain ?
  sgeibeach scabby
  draibheil (drèabhail) leaving to the end
  stiùc roost; act of sheltering
  mùrsanach duine heavy person
lìtethe roof of the mouth (possible misreading of posset (lite) as palate?
a' draonnan plodding (form of braon cf Irish draonán or drannd?)
cadal siobhailteach quick nap (?) - probably sith » sitheilteach
palonaidh mis-shapen garment
nì i slìumag mhath she will make a good penny
cha robh grèim mhàthar air he was stark naked (odd grammar; poss bhathar or missing a?)
reusaid reason
cha do ghabh mi taice/allt air I didn't take to him (?)
Bha coic air a' chuthaig ?there was a secret at the cuckoo
ceilbhreachd footery, pernickety work ?ceileireachd?
thug e sgurran / sgrudadh air he gave him a good doing; DASG has sgrudadh AND sgrùdadh in the same entry ("swearing")
splugan cold (illness)
sgàrach scarlet
chan urrainn dhomh an leanabh anaghladh I can't bide that child ?anacladh?
tha iad ri crag they are chatting
'S e géinn de fhèin a sgoltas an darach
ceanna-bhriste dandruff
bradhal a stout fellow
sgaladaich laying forth/shouting
godaman a wee so and so
clann an uaisgneais name for those who hid from call up behind double wall
tha a' chearc air pleòcadh the chicken has assumed a drooping appearance
faoibhin na coise ?
tha Alasdair numel air a' Ghàidhlig Alasdair is fluent in Gaelic
sgraibealach scrapings
cragnadh chatting
splutair carrier of facts
earnaiseachd ?
mùrsach (mùirseach?) great big top-heavy, lumbering thing
Sitse ri Quebec! Siege of Quebec! ? also given as settings fire too. Perh laying waste/destruction rather than siege?
meachdrach jolly, extrovert
coimeanach obligatory ? prob comaineach, obliging
[/list]

 • Rare Hebridean Gaelic Words
  cléis children's play (tha iad a' cléis, they are playing)
  sgàrdach vacant, startled, insane look, coltas sgàrdach
  sgibabo team of travelling men breaking in virgin ground for villagers
  scalafaitse hurl (thoir scalafaitse do)
  seadachdainn substance, increase, store (a h-uile latha mar tha tighinn dol nas lugha seadachdainn)
  meuchd /miaxg/ prob meuc < euc cf eucail disease, ailment
  coladiagan small, short-lived eddy of ashes near fireplace

 • Seanchas Ìle
  carrachag some species of seaweed; Dwelly says shellfish?
  sgeanag(an) pres. = sgianag in Dwelly but which seaweed is it?
  goirid a' ghradh starfish but the word looks wrong. Perhaps goirid a(n) (t)ràgha with eclipsis?
  gaodhachail doing odd jobs

 • Sir Seòras Uilleam Ros
  plod flat? (td 17)

 • Sports Guidelines (MnE)
  ro-dhartach Offside
  Farpaisean Nàiseanta Glèidhte National Reserve Competitions - doesn't seem to be used

 • Stackwalker
  brìsean breeze(s)

 • The Gaelic of Kintyre
  slabhaicich slashing (?)

 • The Irish Language in Rathlin
  a' tuigheal
  cuibhil mhór castle wheel
  cuidhil bheag common wheel
  cunntaidh county
  eighreag
  fa-rìreabh
  frasaidheachd
  freiseilte
  freisin
  frithear
  fuaighean
  furanadh
  furn
  gabhal-deòrach
  gall-deòrachan
  gall-gaoithe (gobhal?)
  gàrradh chruach stackyard
  geafta
  gimlean
  glaiseag
  glasaid
  gléireach
  gobach
  gréas
  gréasair
  grìseag
  gruth-naois
  gruthagan
  ianais
  làbag
  laiseag-ghuail
  léan
  leathrom
  leathromach
  liasag
  liath-shioc
  luachrach
  maram
  màran
  marcaidheachd
  mèanfaidh
  meithid
  milleag-rugail
  mìobhar
  moran
  muireatrach
  naomh (v)
  neamhnaid
  niutan
  opa
  ord
  paiteanach
  peatar
  péicealach
  pighinn
  ponta
  pòsanadh
  pruthag
  raic
  ramaisg
  réidhte
  riach
  riaghailt
  ribhe
  rideanachd
  roilleagach
  ruiseag-gobhail
  sàl-mhònach
  seafach
  seifeag, seafag
  seile
  seileastrach
  sgimileir
  sgithist
  sgoilt
  sgreuchlach
  sgreuchlainn
  sgriodlain
  sguit
  simileid
  siogatair
  sìol dubh
  sìol liath
  siùrailte
  sleamhanadh
  sneòinean
  sòbhrag
  sol
  spealt
  speurach
  sraianach, puffin
  sraon
  stròcadh
  stuaman
  sùbh-sealbhan
  tàmailt
  tamhalt, monster (cf amhailt)
  tamhnach
  tanalachd
  timear-teallaich
  tiomallta
  tobhta beag
  tobhta chroinn
  tobhta gualann
  tobhta réiste
  tobhta togaile
  tòrdan
  treabhacan
  trèan
  Uilleam crath d' earball
  uiseag
  us
  ùsaideach
  ùsaideadh
  ùsg

 • Tocher
  V.10 builidh prize-fighter (appears as name in other stories, some suggest Willie; poss. bully?) td.70
  V.11 gearran fishhook (td 84)
  V.13 a' satadh stepping out (td 218)
  V.15 Chuir e ma chuairt an iomach an iar he turned on his heels (tb 259)
  V23 leòdar/leòdair pewter badly transcribed /j/ (glossed as fheòdair) or genuine /Lʲ/?
  V 23 muinichidh i air an fhéill ?
  V 36 cairte-ciù cairt 'bark/tanning' ach ciù?
  V 41 còileid something to do with weaving tweed, part of machinery? looks like loanword but what
  V 48/49 cìobartach

  Tomas Seannsair
  fulmra ?

 • Watson - Gaelic-English
  caon wily, cunning cha do lorg mi am facal seo àite sam bith eile
  cunthrach (fon innteart "ciùbhran")

 • Feadhainn eile
  dollaidh/dolaidh/doilidh dorgh?

User avatar
AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby AlasdairBochd » Fri Dec 16, 2011 8:38 pm

sòirne thieving - Tha am facal sorner ann am Beurla Gallda. Tha sin a' ciallachadh duine a tha a' gabhail bracaist 's leabaidh no aoigheachd agus easan a' bagairt fhòirneirt.
Bha bàs na pheanas o chionn fhada.
'S docha gu bheil ceangal eadarainn.

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1562
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby akerbeltz » Wed Dec 21, 2011 5:46 pm

Inntinneach, 's mathaid gu bheil thu ceart ach fuirichidh mi gus an lorg mi e ann an àite no dhà a bharrachd, tha mi fhathast car amharasach mu dhèidhinn. Mòran taing :)

User avatar
Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Faclan neònach

Unread postby Thrissel » Sat Dec 24, 2011 12:06 am

Tha fiosrachadh nach eil ro shoilleir dhomsa san DOST:
sornar < sorn(e)
http://www.dsl.ac.uk/getent4.php?query= ... &dtext=all
sorn(e) < sorthyn
http://www.dsl.ac.uk/getent4.php?xref=y ... ery=Sorn+e
agus sorthyn: OIr. sorthan, sorren, Irish f. 16th-17th c. English sources, sorehin (Spenser), soren (1600), soreine (1621) `the servitude of free quarterage or maintenance; a tax or rent in victual, etc. extracted from vassals' (Dictionary of the Irish Language (Royal Irish Academy)
http://www.dsl.ac.uk/getent4.php?xref=y ... ry=Sorthyn

User avatar
AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby AlasdairBochd » Sat Dec 24, 2011 7:00 pm

@Akerbeltz
Mhothaich mi an-dràsda gu bheil na facalan à leabhar "Bho na h-Innse Gall as Iomallaiche". Bha fear de na h-ùghdairean, Aonghas Iain MacDhòmhnaill, an tidsear Ghàidhlig agam agus caraid aig m'athair ann an Astràlia nuair nach robh mi ach deich bliadhna a dh'aois. Bha iad na chiad leasanan agam 'sa chànan. Chaidh leabhar a sgriobhadh mu dheidhinn, The Last Seanchaidh le John Douglas Pringle. Tha leth-breac agam mar PDF. A bheil thu ag iarraidh leth-bhreac, no duine eile ?

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1562
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby akerbeltz » Sun Dec 25, 2011 3:31 pm

Bhitheadh sin feumail, àidh :)

An Gobaire
Posts: 658
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby An Gobaire » Tue May 08, 2012 11:57 pm

ròn teileach seal on guard-duty (faic teilid cuideachd)


Tha seo coltach ri "saliva".....! Sin na tha e toirt a-steach orm co-dhiù...am facal teileach...
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Alasdair Fitheach
Posts: 29
Joined: Fri Sep 21, 2007 10:09 pm
Location: Culver City, California
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby Alasdair Fitheach » Wed Jun 27, 2012 2:05 pm

Tha mi direach air fhaicinn facal neònach ann an leabhar o 1785: "lamhghar" agus shaoilinn gur e "miotag" a tha an ciall dha (faic "gar" san AFB). "Laimhsich do bhuill acfuin lamhruisgte, Cha ghlac cat le lamhghar luchaibh, mar deir Eoghan Tiarmail."

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1562
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby akerbeltz » Wed Jun 27, 2012 3:04 pm

Inntinneach. Dè leabhar a tha siud?

Alasdair Fitheach
Posts: 29
Joined: Fri Sep 21, 2007 10:09 pm
Location: Culver City, California
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby Alasdair Fitheach » Wed Jun 27, 2012 4:06 pm

'S e "An t-Slighe chum Sai'bhris" a th'air - The Way to Wealth 'sa Bheurla. Sgriobh Ben Franklin an leabhran seo ann an 1758, agus chuir R. MacPharlain (fear gu math ainmeil, ma's math mo chuihmne) a' Ghàidhlig air ann an 1785 air iarrtas an Iarla Buchan (a réir Wikipedia, "a notable Scottish eccentric").

Alasdair Fitheach
Posts: 29
Joined: Fri Sep 21, 2007 10:09 pm
Location: Culver City, California
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby Alasdair Fitheach » Wed Jun 27, 2012 4:08 pm

ceangal:

http://digital.nls.uk/early-gaelic-book ... nscription

Chan e an "transcription" ach butarrais de OCR, 's mar sin tha mi ga deanamh as ùr

Alasdair Fitheach
Posts: 29
Joined: Fri Sep 21, 2007 10:09 pm
Location: Culver City, California
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby Alasdair Fitheach » Thu Jun 28, 2012 3:44 am

Tha an leabhran inntinneach cuideachd air sgath litricheadh fogharach a th'aige. Sgriobh MacPharlain "beannuighe" airson beannaichidh agus "maighistir" airson maighstir. Theagamh gu bheil seo litricheadh fogharach, co-dhiu.

Níall Beag
Posts: 1292
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Chan eil gaidhlig agam agus cha bhi
Location: Dún Èideann, Alba
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby Níall Beag » Mon Dec 17, 2012 1:05 pm

An ann à Earra Ghàidheal a bha MacPharlain? 'S e fear de na diofaran móra eadar Gàidhlig na h-Alba agus na d-Éirinn a th' ann an -ch/-dh aig deireadh facail. (Sin a' tighinn bho na seann tusailean.) Ann an Ìle, theirear "balaigh" airson "balaich" agus a leithid.

An Gobaire
Posts: 658
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby An Gobaire » Tue Jan 28, 2014 1:39 am

Tha an liosta seo gu math sean, ach "Bucach" san liosta Leòdhasach, 's e cuideigin à Buckie a th' ann, 's chan e dìreach "Lowlander". Baile iasgaich a th' ann am Buckie air costa a tuath Mhoireibh. Tha mi cinnteach gun d'fhuair thu a-mach sin mar-thà ge-tà!!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

User avatar
akerbeltz
Rianaire
Posts: 1562
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Faclan neònach

Unread postby akerbeltz » Wed Jan 29, 2014 12:02 am

Chan eil e sean, tha mi cur ris fad na h-ùine ach tha sealltainn an latha a chaidh a chruthachadh :/

Lorg mi Bucach 'pertaining to Buckie' ach cha robh mi cinnteach a thaobh an 'lowlander' ... cuiridh mi Bucach ris mar 'neach à Buckie' cuideachd, mòran taing!


Return to “Faclaireachd / Lexicography”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest