Page 1 of 1

Dalmatach / Dalmataich

Posted: Fri Aug 19, 2016 5:53 pm
by An Gobaire
Dè am fuaimneachadh Gàidhlig a b' fheàrr air Dalmation, mar ghnè coin?

Thug mi an aire gur e Dalmatách sa Ghaeilge.

Dalmatach / Dalmataich

Posted: Mon Aug 29, 2016 12:53 pm
by GunChleoc
Chanainn-sa gum biodh "Dalmatach" freagarrach.

Dalmatach / Dalmataich

Posted: Thu Sep 01, 2016 5:29 pm
by An Gobaire
Aidh, tapadh leat.