Page 1 of 1

Scratch - Cànan prògramachaidh don chlann is òigridh

Posted: Sun May 17, 2015 12:42 am
by GunChleoc
Scratch

Image

Le Scratch, 's urrainn dhut na sgeulachdan, geamannan agus beòthachaidhean eadar-ghnìomhach agad fhèin a phrògramachadh -- agus is urrainn dhut na chruthaich thu a cho-roinneadh le càch sa choimhearsnachd air loidhne. Cuidichidh Scratch an fheadhainn òga gun smaoinich iad ann an dòigh cruthachail cruthachail is rianail agus mar a dh'obraicheas iad còmhla -- seo sgilean fìor chudromach airson beatha sa 21d linn. 'S e pròiseact aig buidheann Lifelong Kindergarten aig MIT Media Lab a th' ann an Scratch. Thathar ga sholar an-asgaidh.

With Scratch, you can program your own interactive stories, games, and animations -- and share your creations with others in the online community. Scratch helps young people learn to think creatively, reason systematically, and work collaboratively -- essential skills for life in the 21st century. Scratch is a project of the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab. It is provided free of charge.

https://scratch.mit.edu/

Agus seo eisimpleir de phròiseactan a rinn mi sa Ghàidhlig leis:

And some example projects I made in Gaelic with it:

Stuth sa Ghàidhlig

Scratch - Cànan prògamachaidh don chlann is òigrigh

Posted: Thu May 04, 2017 8:43 pm
by GunChleoc
Tha mi air geama ur a chruthachadh: Dreagan.

Scratch - Cànan prògramachaidh don chlann is òigridh

Posted: Sat Jun 08, 2019 11:59 am
by GunChleoc
A bheil cuimhne agaibh air Minesweeper? Seo tionndadh dheth a rinn mi le Scratch agus a ghabhas cluich sa bhrabhsair.

Briog air na leacagan ach feuch nach briog thu air mèinn!