Page 1 of 1

Lethbhric den Gàidheal Ur (nach maireann)

Posted: Thu Dec 30, 2010 11:20 pm
by Gràisg
‘S e goireas air leth a bh’ann am Paipear Naidheachd an Gaidheal Ur. Chaidh a fhoillseachadh eadar 1999 agus 2009. A-nis chan eil sgeul air na PDF’s air an t-seann làrach mar sin seo feadhainn dhiubh taing do Alasdair Bhochd choir. Bha 43 iris den phàipear aige. Thug e dhomh mar zip iad agus chuir mi an àirde iad. Chìthear gu bheil fhathast beàrnan ann agus mar sin ma tha feadhainn eile agad-sa leig fios dhuinn.
Lethbhric den Gàidheal Ur (nach maireann)

Re: Lethbhric den Gàidheal Ur (nach maireann)

Posted: Sat Feb 26, 2011 12:39 pm
by GunChleoc
Tha fheadhainn a bharrachd agam agus chuir mi a h-uile gin dhiubh air an làrach-lìn againne, ann an roinn Ghoireasan.

I have some more and I put them on our homepage, in the Resources section.

http://www.foramnagaidhlig.net/index.php?page=119

Tha cuid a dhìth fhathast co-dhiù. Nach cuir sibh fios thugam ma bhios faidhlichean a bharrachd agaibh.

There are still some missing though. If any of you have more files please let me know.