Page 1 of 1

Lethbhric Iris 'Cur is Fàs' (CNAG)

Posted: Thu Jan 06, 2011 7:07 pm
by Gràisg
'S e irisean dà-chànach a th' annta. Seo duilleag ùr ri faicinn air Larach CNAG
http://www.cnag.org.uk/foillseachadh/cur_is_fas.php

Re: Lethbhric Iris 'Cur is Fàs' (CNAG)

Posted: Fri Jan 07, 2011 2:47 am
by faoileag
Fhuair mi tè ann an stèisean-bus Inbhir-Nis - bha tòrr dhiubh ann! :D