Page 1 of 1

Welcome for Inverness Gaelic culture hub plan

Posted: Fri Jan 14, 2011 9:50 am
by Gràisg
"PLANS to create a hub for Gaelic speakers and groups in Inverness, next to the city's Gaelic school have been lodged with Highland Council.
The proposals include a Gaelic nursery, office space into which the main organisations overseeing the language could relocate, and space for exhibitions and events relating to the language"
tuilleadh an seo:
http://news.scotsman.com/news/Welcome-f ... 6689996.jp

B'fhearrdie leotha le rudeigin ann an teas mean na bhaile nam bheachdsa (out of sight out of mind?)'S e àite iomallach a th'ann an Slackbuie agus chan eil e furasta a ruigsinn mur a bheil car agad ach co dhiù, chì sin dè thachras nuair a thig am plana seo an àirde air an Larach e-planning aig Comhairle na Gaidhealtachd. Air sgath's gur e feumail don Gàidhlig air a' Ghaidhealtachd san fharsaingneach dh'fhaodadh sin uile taic a chuir ris ma nochdas beachdan aineolaich. Air an làrach e-planning faodaidh tu rudeigin a chur a-steach sa bhad.

Re: Welcome for Inverness Gaelic culture hub plan

Posted: Fri Jan 14, 2011 3:50 pm
by faoileag
Bhithinnsa airson goireasan meadhan a' bhaille, air an aon adhbhar, ach tha thu ceart leis na "beachdan aineolach' - an cuir thu ceangal an seo nuair a nochdas am plana?

Re: Welcome for Inverness Gaelic culture hub plan

Posted: Fri Jan 14, 2011 6:22 pm
by Níall Beag
If they'd had any sense of humour, they'd have located it at Culloden. ;-)

Re: Welcome for Inverness Gaelic culture hub plan

Posted: Fri Jan 14, 2011 6:24 pm
by Gràisg
Chìthear an seo:
http://wam.highland.gov.uk/wam/search.do?action=simple
Cuir mi fios air a h-uile duine nuair a nochdas e. Mhothaich mi gu bheil tuilleadh daoine ann a-nis a tha buailteach beach a chur a-steach air iarrtasan dealbhaidh leis an goireas didseatach a tha seo. Mas math mo chuimhne nach robh comhairle choimhearsnachd na sgìre a' cumail a-mach gun cuireadh iad an aghaidh mòr-ionad san aite seo?

Re: Welcome for Inverness Gaelic culture hub plan

Posted: Tue Jan 18, 2011 9:07 pm
by Seonaidh
A bheil plana airson hub cultar Beurla ann an Inbhir Nis? No, eè tha ceàrr le ìre na Gàidhlig ann an Inbhir Nis agus, anns na beachdan agaibh, am bi "hub cultar Gàidhlig" freagarrach airson seo?

Re: Welcome for Inverness Gaelic culture hub plan

Posted: Tue Jan 25, 2011 8:22 pm
by GunChleoc
Carson a bhiodh plana hub Berula ann agus a' Bheurla cànan a' mhòr-sluaigh?

Uill, tha àiteachan cultarach ann co-dhiù, nach eil?

Re: Welcome for Inverness Gaelic culture hub plan

Posted: Tue Jan 25, 2011 10:09 pm
by Seonaidh
GunChleoc wrote:Carson a bhiodh plana hub Berula ann agus a' Bheurla cànan a' mhòr-sluaigh?
Sin na chiallaich mi!

Feumaidh mi Berula ionnsachadh...càit' a bheil iad ga bruidhinn?

Re: Welcome for Inverness Gaelic culture hub plan

Posted: Fri Feb 04, 2011 4:23 pm
by GunChleoc
Ann an Siseann :P