Guthan nan Eilean: An ath cheum?

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gordon Wells
Posts: 67
Joined: Sat Feb 13, 2010 5:18 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Beinn na Faoghla

Guthan nan Eilean: An ath cheum?

Unread post by Gordon Wells » Tue Jan 25, 2011 11:14 am

An ath cheum airson Guthan nan Eilean (no pàirt dheth co-dhiù)..

http://guthan.wordpress.com/2011/01/25/next-steps/

Ma dh'obraicheas seo bhiomaid an dòchas gun tigeadh stuth a bharrachd a-mach às a' choimhearsnachd fhèin - a dh'fhaodadh a bhith feumail do dhaoine ann an àite sam bith...

Ma tha beachdan agaibh, cuiribh thugainn iad... :smaoin:Gordon Wells
Posts: 67
Joined: Sat Feb 13, 2010 5:18 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Beinn na Faoghla

Re: Guthan nan Eilean: An ath cheum?

Unread post by Gordon Wells » Tue Feb 01, 2011 5:56 pm

Eisimpleir dhe na fainear dhuinn: http://guthan.wordpress.com/2011/02/01/ ... aptations/

Chan eil ann ach aon eisimpleir ge-tà, well dà 's dòcha...

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Guthan nan Eilean: An ath cheum?

Unread post by faoileag » Wed Feb 02, 2011 10:46 pm

Bha mi air na bhideothan a faicinn roihme, ach tha iad misneachail gu dearbh. Bhiodh e glè mhath barrachd dha leithid a dhèanamh sa choimhearsneachd, ma bhios muinntir na sgìre deiseil, deònach agus comasach.

Shaoilinn gum bi, no cuid dhiubh, co-dhiù ; feumaidh gu bheil iad cleachte ris anns an eadar-àm! :priob:

Gordon Wells
Posts: 67
Joined: Sat Feb 13, 2010 5:18 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Beinn na Faoghla

Re: Guthan nan Eilean: An ath cheum?

Unread post by Gordon Wells » Thu Feb 03, 2011 2:44 pm

Well, 's e misneachd cnag na cùise ann an iomadach dòigh, nach e? Chan ann a-mhàin airson luchd-ionnsachaidh, ach fileantaich cuideachd.

Agus bhiomaid ag obair le audio agus video - agus fiù's stuth sgrìobhte! :) Feumaidh tu tòiseachadh aig an ìre far a bheil na daoine còmhfhurtail. An uair sin faodaidh iad rudan ùra fheuchainn, gus an tèid aca air pròiseactan inntinneach aca fhèin a ghabhail os làimh.

Bha Dòmhnall còir gu math moiteil às an obair a rinn e an seo - le deagh adhbhar!

Post Reply