Page 1 of 1

Acadamaidh Ghàidhlig?

Posted: Sat Feb 05, 2011 1:15 pm
by Gràisg
"Bidh Acadamaidh na Gàidhlig againn a chumas sùil air mar a thèid a' chànan mhilis mhàthaireil a bhruidhinn 's a sgrìobhadh, ma thèid le planaichean Bòrd na Gàidhlig. Ach chan eil am Bòrd air son heut a ràdh aig an ìre sa."

Tuilleadh air làrach an Albannach
http://news.scotsman.com/gaelic/Acadama ... 6711629.jp