Fealla-dhà? Initial requests in English?

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Fealla-dhà? Initial requests in English?

Unread post by Gràisg » Sun Feb 06, 2011 8:36 am

Seo rudeigin a leugh mi ann an Iomairtean Gàidhlig Yahoo an-diugh. Chan eil mi ga chreidsinn, ann e f2 a chuir cuideigin air dòigh? A-rèir coltais 's e teacsa bho phost-dealain a th'ann.
"Subject: Bòrd na Gàidhlig Vacancies

PLEASE CIRCULATE THIS EMAIL TO ALL EMPLOYEES

I have been retained by Bòrd na Gàidhlig to facilitate and coordinate the
current recruitment drive.

I attach for your information a brief description of the vacant positions. For
detailed job descriptions and application packs please contact me at the email
address below.

The working language of the Bòrd is Gaelic and fluency and literacy is required
for all posts. However initial requests for job descriptions etc. should be made
in English."GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fealla-dhà? Initial requests in English?

Unread post by GunChleoc » Sun Feb 06, 2011 3:20 pm

Tha seo fìor:
Anne Barke, an HR Consultant has been retained by Bòrd na Gàidhlig to facilitate and coordinate the current recruitment drive.Detailed job descriptions are available to view on the website and an application pack should be requested from Anne directly at anne.barke@btinternet.com

The working language of the Bòrd is Gaelic and fluency and literacy is required for all posts. However initial requests for job descriptions etc. should be made in English or bilingually as Anne will be involved in initial applicant screening.
http://www.gaidhlig.org.uk/en/work/gaelic-jobs.html

Seo na tha air an duilleig Ghàidhlig:
Tha Anna Barke, Co-chomhairliche HR, air a fastadh le Bòrd na Gàidhlig gus an iomairt trusaidh làithreach a cho-òrdanachadh agus a ghluasad air adhart. Tha tuairisgeulan obrach le fiosrachadh mionaideach rim faicinn air an làraich-lìn agus bu chòir pasgan tagraidh iarraidh dìreach bho Anna aig anne.barke@btinternet.com

’S e Gàidhlig an cànan obrachail aig a’ Bhòrd agus tha fileantachd is litearrachd riatanach do gach dreuchd. Ach, bu chòir iarrtasan airson tuairisgeulan obrach is eile a bhith ann am Beurla no dà-chànanach sa chiad àite, a chionn ’s gum bi Anna an sàs anns a’ chiad sgrùdadh air tagraichean.
http://www.gaidhlig.org.uk/ga/a-ghaidhl ... dhlig.html

Tha e coltach nach eil a' Ghàidhlig aig Anna, agus chan eil i ag obair às leth a' Bhuird ach airson nan tagraichean seo.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Fealla-dhà? Initial requests in English?

Unread post by Seonaidh » Mon Feb 07, 2011 9:54 pm

Fealla-dhà? Jolly Bad Show, chanainnsa. Mura bheil Gàidhlig aig Anna fhathast, b' fheudar den Bhòrd neach eadar-theangachaidh a chumail airson cuideachadh a thoirt rithe. Ciamar a dh'fhuiricheas Gàidhlig beò nuair a dh'iarras fiù 's Bòrd na Gàidhlig fiosrachadh sa Bheurla?

Post Reply