Page 1 of 1

Sàr bhiadh na Gàidhealtachd

Posted: Wed Mar 30, 2011 12:07 am
by Gràisg
Seo dealbhan a fhuair mi bho neach-ionnsachaidh eile ann an Inbhir Nairn. Tha Pam choir ag obair aig "Sàr bhiadh na Gàidhealtachd"

Image
HiHo2 Dealbhan gurnnurn.com, le Flickr


Image
HiHo1 Dealbhan gurnnurn.com, le Flickr

Image
hiho3 Dealbhan gurnnurn.com, le Flickr

Re: Sàr bhiadh na Gàidhealtachd

Posted: Wed Mar 30, 2011 12:48 am
by faoileag
Deagh chomharra agus deagh shoidhne! :P

Good sign and good sign!


'S math a rinn iad, agus litrichean Gàidhlig gu math mòr cuideachd. Can 'Mealaibh ur naidhachd' dhaibh bhuainn, a Ghraisg! :D