Soraidh slan le CNSA

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Soraidh slan le CNSA

Unread post by Gràisg » Fri Apr 01, 2011 11:46 pm

"A Charaid Chòir,

Ged a tha dorsan CNSA/TAIC air an dùnadh, faodaidh sibh a bhith cinnteach gu bheil sinn fhathast a’ coimhead air adhart ri modhannan ùra airson ar cànan ‘s ar dualchas àrdachadh. Cumaidh sinn suas an strì on a tha sinn dòchasach, deiseil agus deònach! Ar sgàth sinn, cha bhi e fada ach am bruidhinn sinn a-rithist.

An-dràsta ge-tà, bu chaomh leam taing mhòr a chur dhuibhse a sheas an-àrd nuair a bha feum ann – ‘ s e àm na h-èiginn a dhearbhas càirdean!

Le dòchas,

Fionnlagh M. Macleòid

Alasdair B. MacMhaoirn"Post Reply