Page 1 of 1

An e-Reabhlaid!

Posted: Tue Apr 05, 2011 7:32 pm
by Gràisg
Gàidhlig ri fhaighinn air newsnetscotlan.com a-nis - dhomhsa cha robh e furasta ri leughadh ach co-dhiù.
Eadar-theangaichte bhon Ghaeilge dhan Ghàidhlig le Fearghas MacFhionnlaigh

"Buaidh nam meadhanan-sòisealta air poilitigs agus dè dh’fheuchas riaghaltasan gus stad a chur orra.

Chan eil e fada ceàrr a ràdh gur e mìorbhail a th'anns an eadarlìon. Gu cinnteach bho thaobh an eòlais-shòisealtais. Tha tòrr (is dòcha cus) sgrìobhte o chionn ghoirid mun bhuaidh air conaltradh agus comhluadar a tha air a bhith aig leithidean Facebook is Twitter thar nam bliadhnachan sa chaidh. Tha sin taghta, agus cudromach gun teagamh, ach is ann a-mach nas mò air teicneòlas fhèin a tha mi an turas seo."

tuilleadh an seo:
http://www.newsnetscotland.com/scottish ... hlaid.html