Page 1 of 1

Cearcall Comhraidh Inbhir Narann 22/04/11 18.30

Posted: Wed Apr 20, 2011 8:19 am
by Gràisg
Air sgath 's gum bi Leabharlann Inbhir Narann dùinte airson na saor-làithean bidh sinn ag imrich don Taigh-òsta Bhictoria air a' phrìomh-shràid . Bidh am blogger Gàidhlig Chuc Tripp bho Alasca an làthair agus bidh cùisean a' tòiseachadh aig leth uair an deidh sia feasgar.
Dihaoine 22mh den Ghiblean