Page 1 of 1

Cearcall comhraidh Inbhir Narann - bhideo!

Posted: Sat Apr 23, 2011 12:52 am
by Gràisg

Re: Cearcall comhraidh Inbhir Narann - bhideo!

Posted: Thu Apr 28, 2011 9:51 am
by GunChleoc
Halò a Thearlaich :smeid:

Re: Cearcall comhraidh Inbhir Narann - bhideo!

Posted: Thu Apr 28, 2011 11:05 pm
by faoileag
Agus halò bhuamsa cuideachd! :lol:

Ach chan e còmhradh a bh' ann, ach cruaidh-cheasnachadh! :spors:
Teàrlach bochd! :priob:

Re: Cearcall comhraidh Inbhir Narann - bhideo!

Posted: Fri Apr 29, 2011 9:43 pm
by Gràisg
cruaidh-cheasnachadh? Seo na thuirt Chur air a' bhlog Ghàidhlig agamsa:
Chòrd seo rium gu mòr. Bha e uabhasach math coinneachadh ris a h-uile duine, gu h-àraidh ri Fionnlagh chòir.
Rinn cèile Chuc bhideo cuideachd, nuair a nochdas e cuiridh mi an ceangal an airde cuideachd.

Re: Cearcall comhraidh Inbhir Narann - bhideo!

Posted: Thu May 12, 2011 3:08 pm
by Tearlach61
Tha mi dìreach air seo fhaicinn. Cha robh ceangal eadar-lion airson còrr dhen thurais againn 's tha cùisean air a bhith cruaidh trang on a thill sinn dhachaidh.

Tha bhideo againne cuideachd. Feuchaidh mi a chuir air loidhne a-nochd.