Page 1 of 1

A' Ghàidhlig mar phrìomh chànan Chanaidh?

Posted: Mon May 30, 2011 9:52 pm
by faoileag
Sin a thathar air a bhith a' cur romhpa, a rèir coltais....

http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naid ... anna.shtml