Page 1 of 1

Tagradh airson barrachd chànan air Facebook

Posted: Sun Jun 12, 2011 11:04 pm
by akerbeltz
Tha tagradh ann, nach cuir sibh ur n-ainm ris 's nach sgaoil sibh an naidheachd?
http://www.petitiononline.com/fblangs/petition.html
(petition for more interface languages on Facebook)

Re: Tagradh airson barrachd chànan air Facebook

Posted: Mon Jun 13, 2011 5:55 pm
by Gràisg
Gu mì-fhortanach saoilidh mi nach cuir sin sian a dragh orra.

Re: Tagradh airson barrachd chànan air Facebook

Posted: Tue Jun 14, 2011 1:11 pm
by akerbeltz
Chì sinn, mur obraich seo, feuchaidh sinn rudeigin eile :)

Annasach is inntinneach, tha an fhreagairt as làidir a' tighinn o luchd-bruidhinn Panjabi is Fulfulde gu ruige seo. Chan eil Breatnais is Còrnais air nochdadh, no Occitan 's cànain mar sin.

Re: Tagradh airson barrachd chànan air Facebook

Posted: Thu Jun 16, 2011 8:11 am
by Gràisg
Co-dhiù, chuir mi m'anim ris :) Seadh, tha e math a bhith faicinn feadhainn eile taobh a-muigh na cearclan àbhaisteach againn.

Re: Tagradh airson barrachd chànan air Facebook

Posted: Mon Jun 20, 2011 3:10 pm
by akerbeltz
Gun robh math agad! Tha sinn a' streap ri 500 a-nis :)