Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by faoileag » Tue Jun 21, 2011 11:15 pm

Tha aithisg ùr a rinn Luchd-Sgrùdaidh nan Sgoiltean ag ràdh gum faodadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Alba a bhith na eisimpleir do chàch.
Thuirt an aithisg gun dèanadh ro-innleachd sgrìobhte nàiseanta air foghlam Gàidhlig - nach eil ann an-dràsta - feum mòr do dh'fhoghlam Gàidhlig aig gach ìre.

Dh'fhaodadh an stiùireadh sin cuideachd eisimpleirean a thoirt do dhùthchannan eile air mar a ghlèidhear 's a bhrosnaichear mion-chànan.

Tha an aithisg cuideachd a' togail air na laigsean a tha an Luchd-Sgrùdaidh a' faicinn ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.......
http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naid ... _hmi.shtml

Sa Bheurla:

http://hebridestoday.com/2011/06/gaelic-heritage/

Hmmm. :?Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by Gràisg » Wed Jun 22, 2011 9:25 am

Inntinneach, ach ma tha FMG na eismimpleir do chàch feumaidh feadhainn dhiubh a bhith ann an fìor, fìor droch stad. Tha fhios againn uile gu bheil cùisean fada bhon a bhith foirfe.
Seadh tha iad a' toirt iomradh air na laigsean ach saoil gu bheil iad airson deagh "snìomh" a chur air cùisean san fharsaingneachd? Tha mi an dùil agus an dòchas gun tig adhartas leis an riaghaltas ùr ann an Dùn Eideann ge-tà.

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1408
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by Níall Beag » Wed Jun 22, 2011 11:45 am

Tha mis' air an aon rabh ri Gràisg, ach...
Thuirt an aithisg gun dèanadh ro-innleachd sgrìobhte nàiseanta air foghlam Gàidhlig - nach eil ann an-dràsta - feum mòr do dh'fhoghlam Gàidhlig aig gach ìre.
Tha FtMnG "na eisimpleir do càch". Glé mhath. Ach mur eil ro-innleachd sgrìobhte air foghlam Gàighlig, agus tha ro-innleachd air a h-uile càil eile, 's docha gur e pairt den trioblaid a tha ro-innleachd, seach pairt den fuasgladh....

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by Seonaidh » Sun Jun 26, 2011 8:29 pm

Uill, tha mac agam aig an sgoil agus tha e a' dèanamh FMB (chan eil Gàidhlig ri faotainn ann an sgoiltean Fìobha idir, co-dhiù FMG!). Agus tha agam ri ràdh gur e foghlam math fhèin a tha e ga fhaighinn. Mar sin, ma bhios FMG "na eisimpleir do càch", BRING IT ON!

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1757
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by akerbeltz » Tue Jun 28, 2011 2:43 am

Muahahaha... cuideigin eile nach deach a-riamh thairis air a' chrìoch eadar Alba 's dùthaich sam bith eile. Tha foghlam dà-chànanach math ach FTMG 'na eisimpleir do chàch??? Nas fhearr na na Basgaich no na Cuimrich?

Leig leam smaoineachadh... tha dà bhun-sgoil againn agus aon àrd-sgoil, nas lugha na 3,000 sgoilear uile gu lèir, le uireasbhaidhean o bhun gu barr a thaobh tachartasan taobh a-muigh nan seòmar-teagaisg, gainnead leabhraichean, gainnead thidsearan... Cà bheil an eisimpleir do chàch ann?

Gordon Wells
Posts: 67
Joined: Sat Feb 13, 2010 5:18 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Beinn na Faoghla

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by Gordon Wells » Tue Jun 28, 2011 10:56 pm

Cha chreid mi nach eil na faclan "has the potential to be" caran cudromach an seo:

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6090287

akerbeltz
Rianaire
Posts: 1757
Joined: Mon Nov 17, 2008 2:26 am
Language Level: Barail am broinn baraille
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu
Contact:

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by akerbeltz » Tue Jun 28, 2011 11:06 pm

Thud, dh'fhaodadh tu ràdh, leis an dearbh argamaid, "that Tony Blair has the potential to become the next Pope". Seadh... fireannach a th' ann ach a bharrachd air sin 8-)

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by faoileag » Mon Jul 04, 2011 10:22 pm

Agus a-nis...

BBC, 4 an t-Iuchar:

Laigsean ann am FMG air Ghàidhealtachd

http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naid ... ainn.shtml
Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd nach urrainn dhaibh gealltainn gum faigh clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig bogadh sa chànan sa chiad trì bliadhna den sgoil aig an ìre seo............

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Foghlam Gàidhlig "na eisimpleir do chàch"

Unread post by Seonaidh » Fri Jul 08, 2011 8:25 pm

Och daor! (seann ràdh Beurla) Smathaid gun ciallaich an comhairliche "nach urrainn dhaibh gealltainn gum faigh clann foghlam tro mheadhan na Gàidhlig idir". Mura h-eil bogadh ann, chan e FMG a th' ann.

Post Reply