Page 1 of 1

Uibhist ioma-chànanach

Posted: Thu Jun 23, 2011 12:02 pm
by Gordon Wells
Spòrs gu leòr ann an Groghaigearraidh Diardaoin sa chaidh:

http://guthan.wordpress.com/2011/06/21/ ... xcellence/

'S toil leam gu sònraichte an tè bheag a tha air Beurla ionnsachadh, a sheinneas sa Ghàidhlig, a tha deònach Rùisis a theagasg - oh, agus a bhruidhneas Pòlainnis cuideachd.

Agus cothrom aig a h-uile duine "Teann a-nall" a sheinn còmhladh - le fo-thiotalan "karaoke"...

Re: Uibhist ioma-chànanach

Posted: Wed Sep 14, 2011 7:26 pm
by GunChleoc
Chòrd na h-òrain rium.... is truagh nach fhaigh mi air a' bhiadh bhlasta seo!