Page 1 of 1

"Reatoric fhaoin ar luchd-leasachaidh"

Posted: Fri Aug 05, 2011 9:12 pm
by Gràisg
APC sa phàipear bheag (05/08/11)

"An sgrìobhaice agus am pìobaire, ma thà. Nach math, fada os cionn reatoraic fhaoin ar luchd-leasachaidh, gu bheil fìor luchd-ealain fhathast nar measg a tha cur brìgh dhan dualchas againn. Cho iomadh-fhìlteach agus a bha ar cànan agus ar dualchas - agus a tha e fhathast - ann an làmhan ealanta cear mar an fheadhainn aig Tormod Caimbeul is Fred Moireasdan."