Làmh mharbh Inbhir Nis

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Làmh mharbh Inbhir Nis

Unread post by Gràisg » Thu Aug 25, 2011 8:50 pm

Pìos bhon neach-deasachaidh sa Phàipear Bheag:

"Action not surveys are needed if Gaelic is to survive."

...But overall, we do not need a census to tell us that spoken, community Gaelic continues to decline. And we do not need another Scottish Government survey to reassure us that 81 per cent of Scots "feel it is important that Scotland does not lose its Galeic language traditions". In present circumstances that is at best condescending.
At worst it is whitewashing failure. What money is available to Gaelic should be spent on Gaelic, not on canvassing shoppers in Cambuslang for their opinions of Gaelic.
And the money that is spent on Gaelic must be spent more bravely, more imaginatively and more distant from from the dead hand of Inverness. If it is not, if there is not a root-and-branch reappraisail of current policies, we will all have reason to dread the results of the 2021 census."

Air a' Ghàidhealtachd gheibhear badan far a bheil muinntir an àite dhen bheachd gur e àite fada air falbh a th'ann an Inbhir Nis nuair a thig e don dhòigh a tha Comhairle na Gàidhealtachd agus na quangos gar riaghladh. 'S ann mar sin a tha e le moran ann an Inbhir Narann agus chan eil ach 16 mile eadarinn agus Inbhir Nis. 'S e iompaireachd fada air falbh dhuinn.
Chan eil e a' cur uabhas iongnadh orm gur ann mar sin a bhios feadhainn ann an Saoghal na Gàidhlig ach saoil gum bi Gàidhlig sam bith aig an neach-deasaiche seo agus mar sin a bheil i/e buileach tuigse air a'chùis?
Ach nach e rud a uabhasach fhèin feumail a th'anns an rannsachadh seo? Chan eil ach 9% an aghaidh Gàidhlig agus cia mheud dhiubh a tha sgrìobhadh litrichean do na pàipearan-naidheachd. Can 200-300 air feadh na dùthcha? Ach a' phuing mu làmh mharbh Inbhir Nis a' dèanamh cron? Bidh moran ga chreidsinn san fharsaingneachd.ArtMacCarmaig
Posts: 46
Joined: Wed Feb 04, 2009 11:27 pm

Re: Làmh mharbh Inbhir Nis

Unread post by ArtMacCarmaig » Thu Aug 25, 2011 10:22 pm

Mmmm ... tha mise a' fuireach san Eilean Sgitheanach. Chan eil mi buileach a' creidsinn ann an làmh mharbh Inbhir Nis ach 's dòcha nach cuireadh sin iongnadh air daoine. Tha barrachd dhaoine ag obair ann an Gàidhlig anns na h-Eileanan Siar na tha ag obair aig a' Bhòrd ann an Inbhir Nis!

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Re: Làmh mharbh Inbhir Nis

Unread post by Gràisg » Sat Aug 27, 2011 8:37 am

Beachd bho Rab MacGileabairt BPA:

"Local Government in the Highlands has grown distant, and in doing so is damaging democracy and economic development in Scotland."

"We have a situation in my constituency where councillors can decide planning applications for projects hundreds of miles away and where spending decisions are made by officials with little or no knowledge of the places they are affecting. Ordinary folk in the Far North feel disconnected from their council, and many businesses and voluntary groups feel frustrated by the lack of local involvement in Council matters. This must be addressed.”

Saoil am bi feadhainn san taobh a tuath a' cur an aghaidh Gàidhlig dìreach air sgath's gu bheil iad a' smaoineachadh gur e iomairt eile Inbhir Nis a th'ann agus nan robh beagan a bharrachd fhèin-riaghladh aca gum biodh iad caran diofraichte? Smaoinich cuideachd ciamar a chaidh Crossroads a laimhsicheadh le Comhairle na Gàidhealtachd.

"It is interesting to see where the hours lost in Skye and Lochalsh are to go. Surprise, surprise - the big gainers will be Inverness and its environs. Once again, the periphery will pay for the growth and agrrandisement of the Highland capital. The idea that an established service of this kind in Skye and Lochalsh should be "levelled-down" in order to accommodate the needs of an expanding city is pernicious. If Inverness keeps spreading, will all the public services on the Highland periphery be cut to pay the price." Brian MacUilleim sa Phaipear Bheag cuideachd

Agus ann an Inbhir Narann seo bheachd bhon neach-deasaiche an Nairnshire Telegraph agus esan a' caineadh na "Invercentrics"

“Over the years Nairn has lost not only its burghal stature but its council meetings and its courts. In more recent years it has seen its planning department go and there is no longer any input into licensing.” He continues in the same vein and asks “We wonder where it will all end."

A-nis tha am Paipear Beag a' tilgeil cloich "làmh mharbh Inbhir Nis" air a' Bhòrd agus leis an àrainneach a th'againn air a' Ghàidhealtachd an diugh faodaidh sin cron a dhèanamh nam bheachd-sa. Agus cuir nad chuimhne ciamar a fhuair làmh mharbh OGE Inbhir Nis cuidhteas den luchd-obrach Gàidhlig!

Post Reply