Page 1 of 1

Dasbaid sa Ghàidhlig a chumail air Twitter an ath sheachdain

Posted: Wed Sep 14, 2011 11:40 am
by GunChleoc
Deasbad mu dheidhinn na Gàidhlig le cuspair sònaraiche gach latha. Mar phàirt de Sheachdain nam Meadhanan Sòisealta 2011.

Thoiribh sùil air ar duilleag Twitter gach latha eadar 19 - 23mh Sultain agus gabh pàirt san deasbad! http://twitter.com/#!/IGGlaschu

Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh mu Sheachdain nam Meadhanan Sòisealta 2011 an seo.Gaelic language debate on Twitter next week

Re: Dasbaid sa Ghàidhlig a chumail air Twitter an ath sheach

Posted: Sun Sep 18, 2011 9:33 pm
by Gràisg
'S dòcha nach bi fios aig a h-uile duine gu bheil cunntas twitter aig FnG cuideachd ach chan fhaigh deasbad den leithid sin, 's e direach aite eile gus ceangal chun naidheachd a chur an àirde nam bheachd fhèin agus bho na retweets a fhuair sinn saoilidh mi gur ann leis a ghoireas ud a tha feadhainn den 358 luchd-leantainn a chumail sùil oirnn.

http://twitter.com/#!/ForamnaGaidhlig