Page 1 of 1

Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

Posted: Wed Jun 12, 2013 10:34 am
by Gràisg
Faodaidh tu chur a-steach son farpais twitter aig Fèis ealain 's leabhraichean Inbhir Narann sa Ghàidhlig no sa Bheurla.
Tuilleadh an seo:
http://nairnfestival.co.uk/events/compe ... ompetition

Re: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

Posted: Thu Jul 04, 2013 5:29 pm
by GunChleoc
Gura math a thèid leibh! :)

Re: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

Posted: Tue Jul 09, 2013 7:27 pm
by Gràisg
A-reir cunntas twitter aig Nairn Festival cha do chuir duine sam bi dad a-steach sa Ghaidhlig gu ruige seo :(

Re: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

Posted: Wed Jul 10, 2013 6:44 am
by poor_mouse
Dh'aidichinn nach cleachd mi twitter idir, 's caingis leam a bheil seo sa Ghàidhlig no ann an cànan eile... :naire:

Re: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

Posted: Thu Jul 11, 2013 7:52 pm
by GunChleoc
Cha leig thu leas Twitter a chleachdadh:
You can tweet your entries if you wish using the hashtag #NairnTF but you must email them to us to enter the competition.
http://nairnfestival.co.uk/images/uploa ... mation.pdf

Re: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

Posted: Fri Jul 12, 2013 11:10 am
by poor_mouse
Tha sin inntinneach, mòran taing!

Re: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

Posted: Fri Aug 30, 2013 1:17 pm
by GunChleoc
Cha deach leam dad a sgrìobhadh. Gura math a thèid leis an fheadhainn a chuir rudeigin a-steach!