Page 1 of 1

Gaelic drama to be filmed on Skye

Posted: Fri Sep 13, 2013 10:34 pm
by Mìcheal Beag

Re: Gaelic drama to be filmed on Skye

Posted: Sat Sep 14, 2013 8:23 am
by GunChleoc
Tha iad a' feuchainn ris a leithid rud a mhaoineachadh o chionn bhliadhnaichean. Tha mi 'n dòchas gun tèid gu math leotha!

Re: Gaelic drama to be filmed on Skye

Posted: Sat Sep 14, 2013 3:11 pm
by Níall Beag
Back when BBC Alba first started, there was a rash of pilots, but no money for a full series. I was quite disappointed that Siubhalaichean didn't get picked up, even if just as a 3 part miniseries -- the pilot showed a lot of potential.

Re: Gaelic drama to be filmed on Skye

Posted: Sat Sep 14, 2013 10:02 pm
by faoileag
Tha mi a' dol leat, a Nèill, bu toil leamsa Siùbhalaichean cuideachd, gu mòr. 'S e briseadh-dùil a bh' ann.

Biomaid an dòchas gum bi cùisean a' dol nas fheàrr le Bannan. Image

Re: Gaelic drama to be filmed on Skye

Posted: Sun Sep 15, 2013 9:32 am
by Gràisg
Cò aig a tha fios a chàirdean, bidh daoine a' toirt suil air BBC Alba air feadh an RA a-nis. Ma bhios e gu moran feum bidh daoine a' gabhail ris. Mar a chanas iad: "57 channels and nothing on" no mar a sheinn Bruce Sprinstein mas math mo chuimhne.

Re: Gaelic drama to be filmed on Skye

Posted: Sun Sep 15, 2013 9:55 am
by GunChleoc