Page 1 of 1

Ùrachadh air liosta nan tachartasan

Posted: Wed Dec 04, 2013 12:07 pm
by GunChleoc
Tha mi air liosta nan tachartasan air an làrach-lìn a dheasachadh on a chaidh mòran dhe na ceanglaichean à bith. Chuir mi feadhainn ùra ris cuideachd. Gu mì-fhortanach, chan eil a leithid ùine agam gus mìosachan le tachartasan a chur air dòigh, mar sin chan e ach cruinneachadh dhe cheanglaichean a th' ann. Ma tha sibh eòlach air làrach-lìn sam bith eile air a bheil liosta thachartasan sa Ghàidhlig, an cuir sibh fios thugam?

I have edited the events list on the homepage, because many of the links have become dead. I have added a couple of new ones as well. Unfortunately, I don't have the time to maintain an events calendar of my own, so it's only a linklist. If you know of any other website that keeps a list of Gaelic events, please let me know.